Hạn chế quyền hạn của các Users trong Windows XP

Máy của bạn được chia sẻ cho nhiều người sử dụng, trong đó, bạn là “sếp sòng” (administrator) còn những người khác (users) đều “dưới trướng” của bạn hết và đương nhiên, quyền “sinh sát” là ở ở trong tay bạn. Sau đây là vài biện pháp bảo vệ sự riêng tư của các thông tin trong máy, hạn chế quyền hạn của các users. Khoá chức năng Folder Views trong Folder Options (mở Windows Explore/Tools/Folder Options): chức năng này giúp bạn lựa chọn những tùy chọn cho sự hiển thị của các thông tin trong thư mục như: hiển thị/dấu những file ẩn, hiển thị kích thước, đường dẫn của thư mục,…. Để khoá chức năng này, đầu tiên, bạn khởi động Registry Editor, và tìm đến khóa: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft \Windows\CurrentVersion\ Explorer\Advanced\Folder. Click chuột phải vào khóa Folder và chọn Permissions. Trong trình đơn Permissions for Folder mới mở ra, bạn chọn Advanced. Tùy chọn Inherit from parents the permissions… đang được đánh dấu, click vào đó để bỏ chọn options này. Khi đó, một cửa sổ thông báo sẽ hiện lên, bạn chỉ cần click vào nút Copy. Click OK. Trở lại trình đơn Permissions for Folder, trong khung Groups and Users name, bạn chọn Users [……] vào click nút Remove. Click OK và khởi động máy. Từ đây, ngoài bạn ra, không users nào có thể “táy máy” gì được trong Folder Views. Dấu một ổ đĩa: đầu tiên, bạn khởi động Registry Edito và tìm đến khoá: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\policies\Explorer. Click phải vào khóa Explorer, chọn New/DWORD Value và đặt tên cho nó là NoDrive. Double click vào giá trị mới tạo. Trong khung Base, bạn chọn Decimal. Trong khung Value Data, bạn gõ vào giá trị thập phân của các ký tự mà bạn đặt tên cho các ổ đĩa (A, B, C,…) theo bảng sau. Click OK và khởi động lại máy. Ổ đĩa Số của ổ đĩa Số phải gõ trong khung Value Data A 0 (20=)1 B 1 (21=)2 C 2 (22=)4 D 3 (23=)8 E 4 (24=)16 ...... ................... ........................... Ghi chú: · Nếu bạn muốn “ra uy” dấu 1 ổ đĩa, không cho 1 user nào đó sử dụng một ổ đĩa nào đó, bạn chỉ cần login vào phiên làm việc của user đó (bằng cách gõ password) và thực hiện nhiệm vụ. Bạn có thể áp đặt những “lệnh cấm vận” khác nhau lên những users khác nhau. Ví dụ như, bạn có thể không cho người này sử dụng ỗ dĩa C; E, đồng thời không cho người kia sử dụng ổ A; R;…… Nếu bạn muốn dấu nhiều ổ đĩa bạn chỉ cần gõ vào khung Value Data tổng giá trị thập phân của các ổ dĩa đó. Ví dụ, bạn muốn dấu ổ A, D và E, thì giá trị bạn phải nhập là: 19 (20+21+24).
Thứ Năm, 25/12/2003 01:32
51 👨 2.248
0 Bình luận
Sắp xếp theo