Cách xóa các bản cập nhật khỏi Windows Recovery Environment (WinRE)

Hướng dẫn hôm nay sẽ chỉ cho bạn cách xóa các bản cập nhật Windows khỏi Windows Recovery Environment (WinRE). Điều này hữu ích trong trường hợp sau khi cài đặt một bản cập nhật và bạn không thể khởi động (boot) Windows một cách bình thường. Lúc này, cách duy nhất để giải quyết vấn đề là khởi động hệ thống từ Windows Installer Media và gỡ cài đặt bản cập nhật có vấn đề bằng công cụ DISM trong Command Prompt.

Cách gỡ cài đặt các bản cập nhật trong công cụ WinRE và DISM.

Nếu cài đặt bản cập nhật không thành công thì có thể khiến Windows không khởi động được. Trong trường hợp này, bạn có thể xóa bản cập nhật ngoại tuyến, bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới:

1. Khởi động hệ thống từ phương tiện cài đặt Windows.

2. Ở màn hình bên dưới, nhấn các phím SHIFT + F10 để khởi chạy Command prompt (hoặc nhấn Next > Repair My Computer > Troubleshoot > Command Prompt).

Command Prompt

3. Tại dấu nhắc lệnh, tìm danh sách tất cả các ổ đĩa trên hệ thống bằng lệnh này:

wmic logicaldisk get name

Tìm ổ đĩa

4. Sau đó tìm ra ổ đĩa nào chứa thư mục "Windows", bằng cách gõ lệnh này:

dir Tên ổ đĩa:

Ví dụ, để xem nội dung của ổ C:, hãy gõ:

dir C:

Nếu bạn không thể thấy thư mục "Windows" trên ổ C: thì hãy tiếp tục chuyển sang các ổ đĩa tiếp theo (ví dụ, "dir D:", "dir E:", v.v.), cho đến khi thấy thư mục "Windows".

Như bạn có thể thấy trong ảnh chụp màn hình bên dưới, thư mục Windows (trong trường hợp này) được đặt tại ổ D:.

Tìm "Windows"

5. Khi tìm thấy ổ đĩa chứa "Windows" (ổ D trong ví dụ này), hãy nhập lệnh sau để nhận danh sách các bản cập nhật đã cài đặt:

dism.exe /Image:D:\ /get-packages /format:table

Mẹo: Nếu bạn không biết tên KB của bản cập nhật gây ra sự cố khởi động, hãy đưa ra lệnh sau để xem ngày cài đặt của tất cả các gói.

dism.exe /Image:D:\ /get-packages /format:list

Tìm ngày cài đặt

6. Tại cột "Package Identity", tìm hiểu Package Identity của bản cập nhật mà bạn muốn xóa.

Ví dụ: "Package_for_KB4058702~31bf3856ad364e35~amd64~~16299.188.1.0"

7. Sau đó nhập lệnh sau để loại bỏ gói cập nhật có vấn đề:

dism /image:D:\ /Remove-Package /PackageName:PackageName

Ví dụ, để xóa "Package_for_KB4025376~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.0 ", hãy nhập lệnh sau:

dism /image:D:\ /Remove-Package /PackageName:Package_for_KB4025376~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.0

Gỡ cài đặt

8. Khi quá trình xóa bản cập nhật hoàn tất, hãy nhập exit để đóng Command prompt, sau đó đóng tất cả các cửa sổ và tắt máy tính.

9. Cuối cùng, xóa Windows Installer Media và khởi động Windows như bình thường.

Chúc bạn thành công!

Xem thêm:

Thứ Hai, 31/12/2018 08:58
51 👨 1.073
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Sửa lỗi máy tính