Công thức tính chu vi hình tứ giác, diện tích hình tứ giác

Hình tứ giác đã được đưa vào chương trình học Toán lớp 2 Tiểu học để các em học sinh làm quen dần với các dạng hình và sau đó thực hiện các bài toán tính chu hình tam giác, chu vi hình chữ nhật hay tính diện tích hình thang…. Dưới đây là toàn bộ kiến thức tính chu vi hình tứ giác, diện tích hình tứ giác.

1. Hình tứ giác là gì?

Hình tứ giác là hình có 4 cạnh và 4 đỉnh. Hình tứ giác có thể là tứ giác đơn khi không có cặp cạnh đối nào cắt nhau hoặc tứ giác kép khi có 2 cặp cạnh đối cắt nhau. Tổng các góc tứ giác bằng 360 độ.

Hình tứ giác

2. Công thức tính chu vi hình tứ giác

Để tính chu vi hình tứ giác rất đơn giản, bạn cộng tất cả các cạnh trong hình tứ giác.

Công thức chung tính chu vi hình tứ giác:

P = a + b + c + d

Trong đó:

 • P là chu vi hình tứ giác
 • a, b, c, d lần lượt là độ dài các cạnh của tứ giác

Ví dụ tính chu vi hình tứ giác

1. Tính chu vi hình tứ giác có các cạnh lần lượt AB = 5cm, BC = 7cm, CD = 9cm và DA= 5cm.

Theo công thức tính chu vi chúng ta sẽ có phép tính: P = 5 + 7 + 9 + 5 = 26cm.

2. Hình tứ giác ABCD có chu vi là 73cm, biết tổng độ dài 2 cạnh AB và BC bằng 52cm. Tính tổng độ dài 2 cạnh CD và DA?

Chu vi hình tứ giác ABCD là P = AB + BC + CD + DA.

Từ đó 73 = 52 + (CD + DA) = 73 - 52 = 21cm.

3. Công thức tính diện tích hình tứ giác

Sẽ không có công thức chung để tính diện tích hình tứ giác mà chúng ta dựa vào cụ thể hình tứ giác đó là gì để có cách tính diện tích khác nhau.

Thứ Năm, 20/06/2024 06:27
3,778 👨 205.384
2 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Yon're a Pirate!
  Yon're a Pirate!

   Trang hay, nhưng thiếu!

  Thích Phản hồi 14/06/22
  • nguyễn khánh vy
   nguyễn khánh vy

   Chị k viết diện tích à !Em k hiểu chị ạ

   Thích Phản hồi 01/05/23
   ❖ Cấu trúc dữ liệu và giải thuật