Cách xem mức sử dụng bộ nhớ của các ổ trong Windows 10

Mức sử dụng bộ nhớ cho phép bạn xem những gì đang lấp đầy bộ nhớ cục bộ của mình và giải phóng một số dung lượng trên PC.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách xem mức sử dụng bộ nhớ của các ổ lưu trữ cục bộ trong Windows 10.

Cách xem mức sử dụng bộ nhớ của các ổ trong Windows 10

Cách thực hiện như sau:

1. Mở Settings và nhấp vào biểu tượng System.

2. Nhấp vào Storage ở bên trái, rồi nhấn vào liên kết View storage usage on other drives ở bên phải, trong phần More storage settings.

Nhấn vào liên kết View storage usage on other drives
Nhấn vào liên kết View storage usage on other drives

3. Nhấn vào ổ bạn muốn xem mức sử dụng bộ nhớ.

Nhấn vào ổ bạn muốn xem mức sử dụng bộ nhớ
Nhấn vào ổ bạn muốn xem mức sử dụng bộ nhớ

4. Bây giờ, bạn sẽ thấy cách bộ nhớ đang được sử dụng trên ổ cụ thể này.

5. Bạn có thể nhấp vào từng mục được liệt kê trong bước 4 ở trên để biết cách bất kỳ tùy chọn có sẵn nào quản lý việc sử dụng bộ nhớ của nó.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Chủ Nhật, 18/04/2021 08:42
51 👨 673
0 Bình luận
Sắp xếp theo