Cách tối ưu hóa bộ nhớ cache Delivery Optimization trong Windows 10

Tính năng tối ưu hóa phân phối (Delivery Optimization) trong Windows 10 cho phép bạn tải lên và tải xuống các bản cập nhật Windows 10 và Microsoft Store đến cũng như từ các máy tính khác trên mạng cục bộ hoặc trên Internet. Windows thực hiện điều này bằng cách sử dụng bộ nhớ cache cục bộ phân tán tự tổ chức (self-organizing distributed localized cache). Theo mặc định, bộ nhớ cache Delivery Optimization sẽ sử dụng tối đa 10GB dung lượng ổ C của bạn và được lưu giữ lại trong vòng ba ngày.

Tất nhiên, nếu ổ đĩa của bạn có dung lượng thấp hoặc Windows cảm thấy cần thiết, nó sẽ tự động xóa bộ nhớ cache và giải phóng không gian. Hơn nữa, khi có bản cập nhật mới được gửi về, Windows cũng sẽ điều chỉnh bộ nhớ cache sao cho phù hợp nhất.

Nếu bạn cho rằng tính năng Delivery Optimization đang sử dụng nhiều dung lượng hoặc không giữ bộ nhớ cache lại đủ lâu, bạn có thể thay đổi các thiết lập cụ thể bằng trình chỉnh sửa chính sách nhóm Group Policy Editor hoặc Windows Registry Editor. Dưới đây là cách thức tiến hành.

Thay đổi kích thước và thời gian lưu giữ bộ nhớ cache Delivery Optimization thông qua Group Policy Editor

1. Đầu tiên, bạn truy cập vào Group Policy Editor bằng cách tìm kiếm từ khóa gpedit.msc trong menu Start. Sau đó, điều hướng đến Computer Configuration -> Administrative Templates -> Windows Components -> Delivery Optimization.

2. Trong cửa sổ Delivery Optimization, bạn nhìn sang bảng bên phải, tìm và nhấp đúp vào chính sách Absolute Max Cache Size (in GB). Chính sách này cho phép bạn đặt kích thước bộ nhớ cache theo đơn vị gigabyte. Nếu bạn muốn đặt kích thước bộ nhớ cache theo các định lượng tương đối, chẳng hạn như tỷ lệ phần trăm của ổ C, hãy tìm và nhấp đúp vào chính sách có tên Max Cache Size (percentage).

Trong cửa sổ Delivery Optimization, bạn nhìn sang bảng bên phải, tìm và nhấp đúp vào chính sách Absolute Max Cache Size (in GB)

3. Trong cửa sổ thuộc tính của chính sách Absolute Max Cache Size (in GB), hãy chọn tùy chọn Enables. Trong phần Options, hãy nhập số lượng không gian lưu trữ mà bạn muốn phân bổ và nhấp vào nút Apply. Nếu bạn đã chọn đặt kích thước bộ nhớ cache theo tỷ lệ phần trăm, hãy tính tỷ lệ phần trăm mà bạn muốn đặt và nhập giá trị tương tự như trên.

Trong cửa sổ thuộc tính của chính sách Absolute Max Cache Size (in GB), hãy chọn tùy chọn Enables

4. Tiếp theo, tìm và mở chính sách Max Cache Age (in seconds).

Tìm và mở chính sách Max Cache Age (in seconds).

5. Tương tự, bạn chọn Enabled. Sau đó, trong phần tùy chọn, hãy nhập khoảng thời gian bạn muốn giữ các tệp được lưu trong bộ nhớ cache tính bằng giây và nhấn ApplyOK. Ví dụ: nếu bạn muốn giữ các tệp được lưu trong bộ nhớ cache trong vòng một tuần, bạn nhập giá trị 604800 vào trường giá trị.

Nhập khoảng thời gian bạn muốn giữ các tệp được lưu trong bộ nhớ cache tính bằng giây và nhấn Apply và OK

6. Cuối cùng, hãy khởi động lại hệ thống của bạn để áp dụng các thay đổi. Từ giờ trở đi, Windows sẽ chỉ sử dụng lượng không gian lưu trữ được bạn phân bổ để lưu trữ các tệp cập nhật của Windows. Ngoài ra, Windows cũng sẽ tự động xóa các tệp được lưu trong bộ nhớ cache cũ hơn số ngày được đặt trong chính sách thứ hai.

Nếu bạn muốn hoàn nguyên lại các thiết lập, hãy chọn Disabled hoặc Not Configured cho cả hai chính sách và sau đó khởi động lại hệ thống của mình.

Thay đổi kích thước và thời gian lưu giữ bộ nhớ cache Delivery Optimization thông qua Windows Registry Editor

Nếu bạn đang sử dụng Windows 10 Home, có thể dùng Registry để thực hiện các thay đổi tương tự. Tuy nhiên, bởi chúng ta sẽ cần phải tạo mới một vài giá trị, vì vậy vui lòng sao lưu Registry của bạn trước khi tiếp tục.

1. Mở Start menu, nhập từ khóa regedit vào ô tìm kiếm và mở Registry. Trong Registry Editor, bạn điều hướng đến vị trí sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows

2. Nhấp chuột phải vào mục Windows, sau đó chọn New -> Key. Đặt tên cho key mới là DeliveryOptimization. Nếu bạn đã có sẵn key này, hãy chuyển sang bước tiếp theo.

Nhấp chuột phải vào mục Windows, sau đó chọn New -> Key

3. Trên bảng điều khiển bên phải, bạn nhấp chuột phải và chọn New -> DWORD (32-bit) Value. Đặt tên cho giá trị là DOAbsoluteMaxCacheSize. Giá trị này cho phép bạn đặt không gian lưu trữ tối đa mà Delivery Optimization có thể sử dụng. Tiếp theo, nhấp đúp vào giá trị vừa tạo.

DOAbsoluteMaxCacheSize

4. Điều quan trọng đầu tiên bạn nên làm là chọn tùy chọn Decimal. Tiếp theo, nhập số lượng không gian lưu trữ mà bạn muốn phân bổ theo đơn vị GB trong trường giá trị dữ liệu, và sau đó nhấp vào nút OK.

Nhập số lượng không gian lưu trữ mà bạn muốn phân bổ theo đơn vị GB

5. Một lần nữa, nhấp chuột phải và chọn New -> DWORD (32-bit) Value. Đặt tên cho giá trị mới là DOMaxCacheAge và nhấn Enter.

Đặt tên cho giá trị mới là DOMaxCacheAge và nhấn Enter.

6. Nhấp đúp vào giá trị vừa tạo và chọn tùy chọn Decimal. Nhập số ngày tính bằng giây trong trường dữ liệu giá trị và nhấp vào nút OK. Ví dụ, nếu bạn muốn bộ nhớ cache có hiệu lực trong bảy ngày, bạn hãy nhập giá trị là 604800.

Bạn hãy nhập giá trị là 604800

Xong! Bây giờ đóng Windows Registry và khởi động lại hệ thống của bạn để áp dụng các thay đổi. Nếu bạn muốn hoàn nguyên lại các thay đổi bạn vừa thực hiện, chỉ cần xóa cả hai giá trị DOAbsoluteMaxCacheSizeDOMaxCacheAge.

Tổng kết

Trên đây là cách thay đổi kích thước và thời gian lưu giữ bộ nhớ cache Delivery Optimization thông qua Group Policy Editor và Windows Registry Editor. Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết về suy nghĩ và kinh nghiệm của bạn sau khi sử dụng các phương pháp trên trong thực tế ở mục bình luận phía dưới. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:

Thứ Năm, 27/12/2018 16:41
3,54 👨 3.148
0 Bình luận
Sắp xếp theo