Word 2019 (Phần 12): In tài liệu

Khi đã tạo xong tài liệu của mình, bạn có thể muốn in nó để xem và chia sẻ công việc của mình ngoại tuyến. Thật dễ dàng để xem trước và in tài liệu trong Word bằng bảng điều khiển Print.

Cách truy cập bảng điều khiển Print

1. Chọn tab File. Backstage view sẽ xuất hiện.

Chọn tab File
Chọn tab File

2. Chọn Print.

Chọn Print
Chọn Print

Bảng điều khiển Print sẽ xuất hiện.

Bảng điều khiển Print
Bảng điều khiển Print

Lưu ý: Bạn cũng có thể truy cập bảng điều khiển Print bằng cách nhấn Ctrl + P trên bàn phím.

Cách in tài liệu

1. Điều hướng đến bảng điều khiển Print, sau đó chọn máy in mong muốn.

Chọn máy in
Chọn máy in

2. Nhập số lượng bản sao bạn muốn in.

Nhập số lượng bản in
Nhập số lượng bản in

3. Chọn bất kỳ cài đặt bổ sung nào nếu cần.

Chọn cài đặt bổ sung
Chọn cài đặt bổ sung

4. Nhấp vào Print.

Nhấp vào Print
Nhấp vào Print

In tùy chỉnh

Đôi khi bạn có thể thấy không cần thiết phải in toàn bộ tài liệu của mình, trong trường hợp này, chế độ in tùy chỉnh có thể phù hợp hơn với nhu cầu của bạn. Cho dù bạn đang in một số trang riêng lẻ hay nhiều trang, Microsoft Word đều cho phép bạn chỉ định chính xác những trang nào bạn muốn in.

Cách tùy chỉnh việc in tài liệu

Nếu bạn muốn in các trang hoặc phạm vi trang riêng lẻ, bạn sẽ cần phân tách từng mục nhập bằng dấu phẩy (ví dụ: 1, 3, 5-7 hoặc 10-14).

1. Điều hướng bảng điều khiển Print.

2. Trong trường Pages:, hãy nhập các trang bạn muốn in.

Nhập các trang muốn in
Nhập các trang muốn in

3. Nhấp vào Print.

Nhấp vào Print
Nhấp vào Print

Nếu tài liệu không được in theo cách bạn muốn, bạn có thể cần điều chỉnh một số cài đặt bố cục trang.

Thứ Ba, 25/01/2022 09:02
538 👨 552
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Word