Word 2019 (Phần 10): Liên kết (link)

Thêm siêu liên kết, còn được gọi là hyperlink, vào văn bản có thể cung cấp quyền truy cập vào các trang web và địa chỉ email trực tiếp từ tài liệu. Có một số cách để chèn một siêu liên kết vào tài liệu của bạn. Tùy thuộc vào cách bạn muốn liên kết xuất hiện, bạn có thể sử dụng định dạng liên kết tự động của Microsoft Word hoặc chuyển đổi văn bản thành liên kết.

Tìm hiểu về siêu liên kết trong Word

Siêu liên kết có hai phần cơ bản: Địa chỉ (URL) của trang web và văn bản hiển thị. Ví dụ, địa chỉ có thể là http://www.popsci.com và văn bản hiển thị có thể là Popular Science Magazine. Khi bạn tạo một siêu liên kết trong Word, bạn sẽ có thể chọn cả địa chỉ và văn bản hiển thị.

Word thường nhận dạng địa chỉ email và web khi bạn nhập và sẽ tự động định dạng chúng dưới dạng siêu liên kết sau khi bạn nhấn Enter hoặc phím cách. Trong hình ảnh bên dưới, bạn có thể thấy một địa chỉ web có gắn siêu liên kết.

Địa chỉ web có gắn siêu liên kết
Địa chỉ web có gắn siêu liên kết

Để theo dõi siêu liên kết trong Word, hãy giữ phím Ctrl và bấm vào siêu liên kết.

Nhấn Ctrl và bấm vào siêu liên kết
Nhấn Ctrl và bấm vào siêu liên kết

Cách định dạng văn bản với hyperlink

1. Chọn văn bản bạn muốn định dạng dưới dạng hyperlink.

Chọn văn bản
Chọn văn bản

2. Chọn tab Insert, sau đó nhấp vào lệnh Link .

Nhấp vào lệnh Link
Nhấp vào lệnh Link

Bạn cũng có thể mở hộp thoại Insert Hyperlink bằng cách nhấp chuột phải vào văn bản đã chọn và chọn Link... từ menu xuất hiện.

3. Hộp thoại Insert Hyperlink sẽ xuất hiện. Sử dụng các tùy chọn ở phía bên trái, bạn có thể chọn liên kết đến một file, trang web, địa chỉ email, tài liệu hoặc một vị trí trong tài liệu hiện tại.

4. Văn bản đã chọn sẽ xuất hiện trong trường Text to display: ở trên cùng. Bạn có thể thay đổi văn bản này nếu muốn.

5. Trong trường Address:, hãy nhập địa chỉ bạn muốn liên kết đến, sau đó bấm OK.

Nhập địa chỉ liên kết
Nhập địa chỉ liên kết

6. Sau đó, văn bản sẽ được định dạng dưới dạng siêu liên kết.

Văn bản sẽ được định dạng dưới dạng siêu liên kết
Văn bản sẽ được định dạng dưới dạng siêu liên kết

Sau khi tạo một siêu liên kết, bạn nên kiểm tra nó. Nếu bạn đã liên kết với một trang web, trình duyệt web của bạn sẽ tự động mở và hiển thị trang web đó. Nếu nó không hoạt động, hãy kiểm tra địa chỉ siêu liên kết để tìm lỗi chính tả.

Chỉnh sửa và xóa siêu liên kết

Chỉnh sửa siêu liên kết
Chỉnh sửa siêu liên kết

Sau khi chèn một siêu liên kết, bạn có thể bấm chuột phải vào siêu liên kết để chỉnh sửa, mở, sao chép hoặc xóa nó.

Xóa siêu liên kết
Xóa siêu liên kết

Để xóa siêu liên kết, hãy bấm chuột phải vào siêu liên kết đó và chọn Remove Hyperlink từ menu xuất hiện.

Chủ Nhật, 23/01/2022 09:21
54 👨 562
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Word