Word 2019 (Phần 11): Bố cục trang

Microsoft Word cung cấp nhiều tùy chọn định dạng và bố cục trang ảnh hưởng đến cách nội dung xuất hiện trên trang. Bạn có thể tùy chỉnh hướng trang, khổ giấy và lề tùy theo cách bạn muốn tài liệu của mình hiển thị.

Hướng trang

Word cung cấp hai tùy chọn hướng trang: ngang và dọc. So sánh ví dụ bên dưới để xem hướng có thể ảnh hưởng như thế nào đến sự xuất hiện, cũng như khoảng cách của văn bản và hình ảnh.

  • Landscape có nghĩa là trang được định hướng theo chiều ngang.
Landscape
Landscape
  • Portrait có nghĩa là trang được định hướng theo chiều dọc.
Portrait
Portrait

Cách thay đổi hướng trang

1. Chọn tab Layout.

2. Bấm vào lệnh Orientation trong nhóm Page Setup.

Bấm vào lệnh Orientation
Bấm vào lệnh Orientation

3. Một menu drop-down sẽ xuất hiện. Nhấp vào Portrait hoặc Landscape để thay đổi hướng trang.

 Nhấp vào Portrait hoặc Landscape
Nhấp vào Portrait hoặc Landscape

4. Hướng trang của tài liệu sẽ được thay đổi.

Kích thước trang

Theo mặc định, kích thước trang của một tài liệu mới là 8,5 x 11 inch. Tùy thuộc vào dự án, bạn có thể cần điều chỉnh kích thước trang tài liệu của mình. Điều quan trọng cần lưu ý là trước khi sửa đổi kích thước trang mặc định, bạn nên kiểm tra xem máy in của bạn cho phép những kích thước trang nào.

Cách thay đổi kích thước trang

Word có nhiều kích thước trang được xác định trước để bạn lựa chọn.

1. Chọn tab Layout, sau đó nhấp vào lệnh Size.

Nhấp vào lệnh Size
Nhấp vào lệnh Size

2. Một menu drop-down sẽ xuất hiện. Kích thước trang hiện tại được highlight. Nhấp vào kích thước trang được xác định trước mà bạn mong muốn.

Kích thước trang hiện tại
Kích thước trang hiện tại

3. Kích thước trang của tài liệu sẽ được thay đổi.

Cách sử dụng kích thước trang tùy chỉnh

Word cũng cho phép bạn tùy chỉnh kích thước trang trong hộp thoại Page Setup.

1. Từ tab Layout, bấm Size. Chọn More Paper Sizes từ menu drop-down.

Chọn More Paper Sizes
Chọn More Paper Sizes

2. Hộp thoại Page Setup sẽ xuất hiện.

3. Điều chỉnh các giá trị cho Width (chiều rộng) và Height (chiều cao), sau đó bấm OK.

 Điều chỉnh các giá trị
Điều chỉnh các giá trị

4. Kích thước trang của tài liệu sẽ được thay đổi.

Lề trang

Lề là khoảng trống giữa văn bản và mép tài liệu. Theo mặc định, lề của tài liệu mới được đặt thành Normal, có nghĩa là nó có khoảng cách một inch giữa văn bản và mỗi cạnh. Tùy thuộc vào nhu cầu, Word cho phép bạn thay đổi kích thước lề của tài liệu.

Cách định dạng lề trang

Word có nhiều kích thước lề xác định trước để bạn lựa chọn.

1. Chọn tab Layout, sau đó nhấp vào lệnh Margins.

Nhấp vào lệnh Margins
Nhấp vào lệnh Margins

2. Một menu drop-down sẽ xuất hiện. Nhấp vào kích thước lề được xác định trước mà bạn muốn.

Nhấp vào kích thước lề được xác định trước
Nhấp vào kích thước lề được xác định trước

3. Các lề của tài liệu sẽ được thay đổi.

Cách sử dụng lề tùy chỉnh

Word cũng cho phép bạn tùy chỉnh kích thước của lề trong hộp thoại Page Setup.

1. Từ tab Layout, bấm vào Margins. Chọn Custom Margins từ menu drop-down.

Chọn Custom Margins
Chọn Custom Margins

2. Hộp thoại Page Setup sẽ xuất hiện.

3. Điều chỉnh các giá trị cho mỗi lề, sau đó bấm OK.

Điều chỉnh các giá trị cho mỗi lề
Điều chỉnh các giá trị cho mỗi lề

4. Các lề của tài liệu sẽ được thay đổi.

Bạn cũng có thể mở hộp thoại Page Setup bằng cách điều hướng đến tab Layout và nhấp vào mũi tên nhỏ ở góc dưới bên phải của nhóm Page Setup.

Mở hộp thoại Page Setup bằng cách điều hướng đến tab Layout
Mở hộp thoại Page Setup bằng cách điều hướng đến tab Layout

Bạn có thể sử dụng tính năng Set as Default tiện lợi của Word để lưu tất cả các thay đổi định dạng bạn đã thực hiện và tự động áp dụng chúng cho các tài liệu mới.

Thứ Hai, 24/01/2022 09:22
515 👨 1.208
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Word