Cách tìm Process ID ứng dụng trên Windows 10

Trên Windows 10, mọi tiến trình của ứng dụng hoặc service đều nhận được một số nhận dạng gọi là Process ID (PID). PID có nhiều cách sử dụng khác nhau, nhưng chủ yếu, nó tồn tại để xác định duy nhất từng tiến trình trên toàn hệ thống và phân biệt các chương trình chạy nhiều phiên bản (chẳng hạn như khi chỉnh sửa hai file văn bản bằng Notepad).

Mặc dù hầu hết người dùng thông thường không cần phải lo lắng về các tiến trình hệ thống, nhưng việc biết ID của chúng có thể hữu ích trong nhiều trường hợp. Ví dụ, khi bạn cần gỡ lỗi một ứng dụng. Một ứng dụng bị đóng băng và bạn phải kết thúc tiến trình theo cách thủ công. Hoặc bạn cần kiểm tra tài nguyên hệ thống mà một tiến trình cụ thể đang sử dụng.

Có ít nhất 4 phương pháp để kiểm tra Process ID (PID) cho bất kỳ tiến trình nào hoạt động trong Windows 10, bằng Task Manager, Resource Monitor, Command Prompt và PowerShell.

Trong hướng dẫn Windows 10 này, Quantrimang.com sẽ chỉ cho bạn các bước để xác định Process ID cho một ứng dụng hoặc service.

Cách xác định Process ID với Task Manager

Để kiểm tra Process ID cho một ứng dụng trên Windows 10, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở Start.

2. Tìm kiếm Task Manager và nhấp vào kết quả trên cùng để mở ứng dụng.

Mẹo nhanh: Bạn cũng có thể mở ứng dụng bằng cách nhấp chuột phải vào thanh tác vụ và chọn tùy chọn Task Manager, nhấp chuột phải vào nút Start và chọn tùy chọn Task Manager hoặc sử dụng phím tắt Ctrl + Shift + Esc.

3. Nhấp vào tab Details.

4. Xác nhận Process ID của ứng dụng trong cột PID.

Xác nhận Process ID của ứng dụng
Xác nhận Process ID của ứng dụng

5. Nhấp vào tab Services.

6. Xác nhận Process ID của service trong cột PID.

Xác nhận Process ID của service
Xác nhận Process ID của service

Sau khi hoàn thành các bước, bạn sẽ biết số Process ID cho những service và ứng dụng đang chạy hoặc bị treo trên Windows 10.

Cách xác định Process ID bằng Resource Monitor

Để tìm Process ID cho một ứng dụng bằng bảng Resource Monitor, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở Start.

2. Tìm kiếm Resource Monitor và nhấp vào kết quả trên cùng để mở ứng dụng.

3. Nhấp vào tab Overview.

4. Xác nhận Process ID của ứng dụng và service trong cột PID.

Xác nhận Process ID của ứng dụng và service
Xác nhận Process ID của ứng dụng và service

Sau khi hoàn thành các bước, bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về ID cho các tiến trình đang chạy và bị tạm ngưng.

Cách xác định Process ID bằng Command Prompt

Để tìm ra ID của một tiến trình bằng các lệnh, hãy làm theo những bước sau:

1. Mở Start.

2. Tìm kiếm Command Prompt và nhấp vào kết quả trên cùng để mở terminal.

3. Nhập lệnh sau để xem danh sách Process ID và nhấn Enter:

tasklist
Xem danh sách Process ID
Xem danh sách Process ID

4. Nhập lệnh sau để xem danh sách Process ID cho các ứng dụng Microsoft Store và nhấn Enter:

tasklist /apps
Xem danh sách Process ID cho các ứng dụng Microsoft Store
Xem danh sách Process ID cho các ứng dụng Microsoft Store

5. Gõ lệnh sau để lấy ID từ tên tiến trình và nhấn Enter:

tasklist /svc /FI "ImageName eq PROCESS-NAME*"
Lấy ID từ tên tiến trình
Lấy ID từ tên tiến trình

Trong lệnh, hãy đảm bảo thay thế PROCESS-NAME cho tên .exe của tiến trình. Dấu * là một ký tự đại diện để khớp với một phần của tên mà không cần phải nhập tên chính xác của tiến trình.

Ví dụ này cho thấy các tiến trình cho Notepad:

tasklist /svc /FI "ImageName eq notepad*"

Sau khi bạn hoàn thành các bước, đầu ra sẽ hiển thị ID cho các tiến trình đang chạy trên thiết bị.

Cách xác định Process ID bằng PowerShell

Để xác định Process ID của một ứng dụng hoặc service với PowerShell, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở Start.

2. Tìm kiếm PowerShell và nhấp vào kết quả trên cùng để mở Terminal.

3. Nhập lệnh sau để xem danh sách Process ID và nhấn Enter:

Get-Process
Xem danh sách Process ID
Xem danh sách Process ID

4. Nhập lệnh sau để xem thông tin (bao gồm cả ID) về một tiến trình và nhấn Enter:

Get-Process PROCESS-NAME* | Format-List *
Xem thông tin (bao gồm cả ID) về một tiến trình
Xem thông tin (bao gồm cả ID) về một tiến trình

5. Trong lệnh, hãy đảm bảo thay thế PROCESS-NAME cho tên .exe của tiến trình. Dấu * là một ký tự đại diện để khớp với một phần của tên mà không cần phải nhập tên chính xác của tiến trình.

Ví dụ này hiển thị Process ID Notepad và tất cả thông tin có sẵn về tiến trình:

Get-Process notepad* | Format-List *
Hiển thị Process ID Notepad và tất cả thông tin có sẵn về tiến trình
Hiển thị Process ID Notepad và tất cả thông tin có sẵn về tiến trình

6. Nhập lệnh sau để xác định ID, chủ sở hữu của tiến trình và nhấn Enter:

Get-Process PROCESS-NAME* -IncludeUserName

7. Trong lệnh, hãy đảm bảo thay thế PROCESS-NAME cho tên .exe của tiến trình. Dấu * là một ký tự đại diện để khớp với một phần của tên mà không cần phải nhập tên chính xác của tiến trình.

Ví dụ này cho thấy các tiến trình của Notepad:

Get-Process notepad* -IncludeUserName

Sau khi bạn hoàn thành các bước, kết quả sẽ trả về Process ID cùng với thông tin khác về ứng dụng hoặc service.

Thứ Năm, 20/05/2021 07:48
52 👨 2.318
0 Bình luận
Sắp xếp theo