Thư mục $GetCurrent và $SysReset là gì? Có thể xóa hai thư mục này không?

Windows 10 tự động tạo thư mục $GetCurrent và $SysReset trên ổ C:\ trong những tình huống cụ thể. Những thư mục này có thể chiếm hàng GB dung lượng trên máy tính. Vậy chúng là gì và có thể xóa chúng để giải phóng không gian lưu trữ không?

Đây là những file ẩn, bạn cần phải hiển thị nó trong File Explorer. Tham khảo bài viết Cách ẩn file, hiện file ẩn, xem thư mục ẩn và đuôi file trên Windows 7/8/10?.

Thư mục $GetCurrent là gì?

Thư mục $GetCurrent được tạo ra trong quá trình cập nhật. Nó chứa các file nhật ký về quá trình cập nhật Windows lần cuối và cũng có thể gồm các file cài đặt cho lần cập nhật đó. Có khi thư mục $GetCurrent chiếm lên đến 3,38 GB sau khi cập nhật bản Creators Update vì chúng chứa cả các file cài đặt Windows Update.

Nếu không cần xem file nhật ký này và đã hoàn tất quá trình nâng cấp Windows mới nhất, thư mục này trở nên vô dụng đối với bạn và bạn có thể xóa chúng. Theo lý thuyết, Windows sẽ tự động xóa những file này sau 30 ngày. Tuy nhiên, trên thực tế, bạn vẫn thấy file này sau hơn một tháng cập nhật và phải tự xóa chúng thủ công.

Thư mục $GetCurrent

Thư mục $SysReset là gì?

Thư mục $SysReset được tạo khi không thể thực hiện thao tác Refesh (làm mới) hoặc Reset (cài đặt lại). Nó chứa một thư mục nhật ký có thể hữu ích cho các quản trị viên hệ thống khi gặp vấn đề về refesh hoặc reset máy tính.

Thư mục này không chiếm nhiều dung lượng như thư mục $GetCurrent chỉ vài MB. Nếu không gặp phải vấn đề về Refesh hoặc Reset và không cần xem nhật ký ở đây, bạn có thể xóa nó.

Có thể xóa hai thư mục này không?

Công cụ Windows Disk Cleanup không tự động xóa các thư mục này. Tuy nhiên, nó có thể xóa thư mục $WINDOWS.~BT và ~WINDOWS.~WS trong ổ C.

Để xóa hai thư mục này, bạn có thể xóa chúng theo cách thông thường bằng cách chọn nó trong File Explorer, click chuột phải và chọn Delete. Bạn sẽ nhận thông báo cấp quyền quản trị để xóa chúng. Sau đó, làm sạch Recycle Bin để giải phóng dung lượng.

Xóa thư mục $GetCurrent và $SysReset

Nếu không cần xem các file nhật ký trong hai thư mục này hoặc cần cho cài đặt bản cập nhật Windows thì việc xóa chúng không gây bất cứ vấn đề nào. Thậm chí trong trường hợp bạn lỡ xóa nó mà vẫn đang trong quá trình cập nhật, Windows cũng không cần các file trong đó để cài đặt, nó chỉ cần tải lại một lần nữa.

Thứ Bảy, 13/04/2019 11:28
53 👨 2.830
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản