Thư mục $WINDOWS.~BT là gì? Có thể xóa $WINDOWS.~BT hay không?

Xóa thư mục "$Windows.~BT" ẩn và khôi phục hàng gigabyte dung lượng trên ổ cứng của bạn là một điều hấp dẫn. Nhưng thư mục có tên khó hiểu này dùng để làm gì và nó quan trọng như thế nào đối với quá trình cài đặt Windows của bạn?

Thư mục “$Windows.~BT” là gì? Có nên xóa nó không?

Windows tạo thư mục "$Windows.~BT" khi bạn nâng cấp hệ điều hành lên bản build mới hơn. Thư mục này chứa tất cả các file cần thiết cho quá trình nâng cấp, như file cài đặt tạm thời và nhật ký từ quá trình cài đặt Windows trước đó.

Windows tự động xóa thư mục "$Windows.~BT" sau 10 ngày. Vì việc xóa thư mục này theo cách thủ công sẽ xóa các file cài đặt Windows cũ nên bạn sẽ không thể quay lại bản build Windows trước đó bằng cách sử dụng tùy chọn Go back trong menu Recovery trong thời gian đó (ví dụ, để hạ cấp từ Windows 11 xuống Windows 10). Do đó, bạn chỉ nên loại bỏ thư mục này nếu bạn hài lòng với bản build Windows hiện tại trên PC của mình. Bạn cũng có thể xóa thư mục lớn một cách an toàn nếu Windows không tự động thực hiện việc đó sau thời gian gia hạn.

Nhưng bạn không nên xóa thư mục ẩn này như bất kỳ thư mục nào khác trên desktop. Thay vào đó, bạn nên chuyển sang công cụ Disk Cleanup hoặc Command Prompt.

Cách tìm và xóa thư mục "$Windows.~BT"

Vì "$Windows.~BT" là một thư mục ẩn nên bạn cần cấu hình Windows để hiển thị các file và thư mục ẩn nhằm tìm thấy nó trong File Explorer. Sau khi thực hiện xong, thư mục C:\$Windows.~BT sẽ hiển thị.

Tuy nhiên, bạn không thể xóa trực tiếp thư mục "$Windows.~BT". Để làm như vậy, bạn cần chạy công cụ Disk Cleanup. Đây là cách thực hiện:

  1. Nhấn Win + R để mở hộp thoại Run.
  2. Nhập cleanmgr vào hộp và nhấn Enter.
  3. Sử dụng menu drop-down để chọn ổ đĩa hệ thống (thường là C:) và nhấp vào OK.
  4. Nhấp vào nút Clean up system files.
  5. Trong Files to delete, hãy sử dụng các hộp kiểm để chọn các tùy chọn sau: Previous Windows Installations, Windows Update Cleanup, Windows upgrade log files, Temporary Windows installation filesTemporary files.
  6. Nhấp vào OK.
  7. Chọn Delete Files để xác nhận.
Xóa thư mục $Windows.~BT bằng công cụ Disk Cleanup
Xóa thư mục $Windows.~BT bằng công cụ Disk Cleanup

Nếu thư mục "$Windows.~BT" hiển thị ngay cả sau khi bạn chạy công cụ Disk Cleanup, bạn sẽ cần thực thi một số lệnh trong Command Prompt. Để làm điều đó, hãy mở Command Prompt với quyền admin và sau đó chạy từng lệnh sau.

takeown /F C:\$Windows.~BT\* /R /A 
icacls C:\$Windows.~BT\*.* /T /grant administrators:F 
rmdir /S /Q C:\$Windows.~BT\

Khi bạn chạy các lệnh trên, thư mục "$Windows.~BT" sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Bây giờ, bạn đã hiểu mục đích của thư mục "$Windows.~BT". Bạn có thể quyết định cách xử lý nó. Ngoài thư mục "$Windows.~BT", bạn cũng có thể gặp các thư mục như "Windows.old", "$WinREAgent", "$SysReset" và những thư mục khác cũng có thể được xóa một cách an toàn bằng công cụ Disk Cleanup.

Chúc các bạn thành công!

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Thứ Năm, 28/12/2023 08:51
4,25 👨 23.130
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10