Cách thiết lập Raspberry Pi mà không cần bàn phím, màn hình hoặc chuột

Nếu không có sẵn bàn phím và màn hình hoặc thường thích làm việc trên dòng lệnh, thì bạn sẽ được hưởng lợi từ thiết lập Raspberry Pi headless. Trong trường hợp này, headless chỉ đơn giản có nghĩa là bạn sẽ thiết lập và sử dụng Raspberry Pi mà không cần bất kỳ màn hình hoặc GUI nào khác. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn quá trình thiết lập Raspberry Pi headless.

Những thứ cần chuẩn bị

Bạn nên sử dụng Raspberry Pi 3/4 hoặc Raspberry PI Zero W vì chúng có WiFi tích hợp. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản khác của Pi, bạn sẽ cần thêm WiFi USB adapter cho Raspberry Pi.

Ngoài Pi, bạn sẽ cần nguồn điện, thẻ SD và một máy tính khác.

Bạn có thể thiết lập Raspberry Pi mà không cần bàn phím, màn hình hoặc chuột
Bạn có thể thiết lập Raspberry Pi mà không cần bàn phím, màn hình hoặc chuột

Cách thiết lập Raspberry Pi headless

1. Cài đặt Raspbian trên thẻ SD

Quantrimang.com đã viết một hướng dẫn chi tiết về cách cài đặt một hệ điều hành trên Raspberry Pi. Làm theo hướng dẫn này để tải phiên bản Raspbian mới nhất lên thẻ SD của bạn.

Sau khi cài đặt Raspbian trên thẻ, hãy để thẻ SD trong máy tính. Bạn sẽ thực hiện phần lớn việc thiết lập còn lại từ đây.

2. Kích hoạt SSH

Để bật SSH, trước tiên hãy điều hướng đến thư mục boot:

cd /Volumes/boot

Bây giờ, hãy tạo một file trống có tên "ssh":

touch ssh

Điều này sẽ kích hoạt SSH khi Pi được boot. Nếu bạn cần thêm chi tiết về quy trình này, hãy xem hướng dẫn đầy đủ để bật SSH trên Raspberry Pi.

3. Bật WiFi

Để vào Pi thông qua SSH, bạn cần phải kết nối với mạng cục bộ của mình. Tất nhiên, bạn có thể sử dụng Ethernet, nhưng nếu đang sử dụng Raspberry Pi 3, bạn đã được tích hợp WiFi. Vì vậy, hãy thêm cấu hình WiFi vào Pi để nó có sẵn khi boot.

Điều hướng đến thư mục boot:

cd /Volumes/boot

Và tạo một file có tên wpa_supplicant.conf. Thêm phần sau vào file này:

  • Đối với Raspbian Jessie:
network={
ssid="YOUR_NETWORK_NAME"
psk="YOUR_PASSWORD"
key_mgmt=WPA-PSK
}
  • Đối với Raspbian Buster hoặc Stretch:
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
network={
ssid="YOUR_NETWORK_NAME"
psk="YOUR_PASSWORD"
key_mgmt=WPA-PSK
}

Bạn sẽ cần thêm tên và mật khẩu mạng không dây của mình.

Một lần nữa, nếu bạn cần thêm chi tiết về quy trình này, hãy xem hướng dẫn đầy đủ về cách thiết lập WiFi trên Raspberry Pi mà không cần Ethernet.

4. Rút thẻ SD ra và boot Raspberry Pi

Tại thời điểm này, bạn có thể truy cập Raspberry Pi thông qua SSH. Tháo thẻ SD khỏi máy tính, sau đó đặt nó vào Pi và khởi động.

5. Tìm địa chỉ IP của Pi

Bây giờ, bạn sẽ cần tìm địa chỉ IP của Pi. Nếu bạn chỉ có một Pi trên mạng cục bộ của mình, điều này thật dễ dàng. Đơn giản chỉ cần sử dụng ping.

ping raspberrypi

Nếu có nhiều pi, bạn có thể cần quét mạng bằng nmap và định vị Pi của mình.

nmap -sn 192.168.1.0/24

Bạn sẽ cần đảm bảo rằng mình đang sử dụng đúng mạng con. Sau đó, tìm địa chỉ của Pi trong đầu ra. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn đầy đủ về cách tìm địa chỉ IP của Raspberry Pi.

6. Vào Pi qua SSH

Với địa chỉ IP được định vị, bạn có thể vào Pi qua SSH bằng cách sử dụng:

ssh pi@192.168.1.183

Tất nhiên, bạn sẽ cần thay thế địa chỉ IP của mình.

7. (Tùy chọn) Mount hệ thống file Raspberry Pi vào máy tính

Đây không phải là bước cần thiết, nhưng như đối với nhiều người, bạn nên mount hệ thống file của Pi cục bộ hơn là làm việc trực tiếp trên Pi. Bài viết sẽ sử dụng sshfs để mount, vì vậy trước tiên hãy cài đặt sshfs.

Bây giờ, hãy tạo thư mục nơi bạn sẽ mount. Bài viết sẽ sử dụng /Volumes/pi.

sudo mkdir /Volumes/pi

Bây giờ, hãy bắt đầu mount:

sudo sshfs -o allow_other pi@192.168.1.183:/ /Volumes/pi
Thứ Bảy, 22/08/2020 11:28
42 👨 2.924
0 Bình luận
Sắp xếp theo