Cách kích hoạt SSH trên Raspberry Pi

Bài viết hôm nay sẽ tập trung vào một chủ đề mà nhiều người quan tâm: Mọi thứ liên quan đến kết nối SSH với Raspberry Pi.

Cách kết nối với Raspberry Pi bằng SSH

Từ Windows

Nếu bạn sử dụng Microsoft Windows trên máy tính chính của mình, hãy lưu ý rằng không có công cụ nào cho kết nối SSH được cài đặt theo mặc định.

Đó là lý do tại sao bạn sẽ phải tải xuống và cài đặt một ứng dụng, như Putty chẳng hạn. Putty là một trong những phần mềm được sử dụng nhiều nhất để sử dụng SSH trên Windows.

Tải xuống file phù hợp với thông số kỹ thuật máy tính của bạn. Tùy thuộc vào phiên bản đã chọn, hãy cài đặt nó hoặc không, sau đó khởi chạy Putty.

Putty trông như thế này:

Giao diện Putty
Giao diện Putty

Để đăng nhập, hãy nhập địa chỉ IP vào trường Host Name và nhấp vào Open.

Thông tin đăng nhập SSH mặc định là:

- Login: pi

- Password: raspberry

Nếu bây giờ mọi thứ không hoạt động, đừng lo lắng, bài viết sẽ giải thích những gì cần làm sau.

Từ Linux hoặc Mac

Nếu bạn sử dụng hệ thống dựa trên Unix, tức là bất kỳ bản phân phối Linux nào hoặc thậm chí macOS, bạn sẽ phải sử dụng lệnh “ssh” để kết nối từ một terminal.

Đôi khi bạn cần phải cài đặt SSH, ví dụ như trên bản phân phối dựa trên Debian:

sudo apt-get update
sudo apt-get install ssh

Lệnh kết nối với Raspberry Pi sẽ giống như sau:

ssh pi@IP

Thay thế IP bằng địa chỉ IP của Raspberry Pi.

Cách kích hoạt SSH trên Raspberry Pi

Từ desktop

Vì lý do bảo mật, SSH không được bật theo mặc định trên Raspberry Pi. Bạn phải tự kích hoạt nó bằng cách vào menu Start > Preferences > Raspberry Pi Configuration.

Chuyển đến tab Interfaces và bật SSH.

Chuyển đến tab Interfaces và bật SSH
Chuyển đến tab Interfaces và bật SSH

Từ một terminal

Tương tự từ terminal, bạn cũng sẽ phải bắt đầu SSH theo cách thủ công.

Để thực hiện việc này, hãy nhập lệnh sau:

sudo service ssh start

Bạn cũng có thể kiểm tra trạng thái service bằng cách nhập:

sudo service ssh status

Cách tự động khởi động SSH khi boot

Bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng SSH, ngay cả khi được bật, cũng sẽ không tự động chạy khi khởi động. Vì vậy, bạn phải tìm cách để buộc nó khởi chạy.

Có một số cách để làm điều này. Bài viết đã chọn thêm một cron cho root để khởi chạy SSH mỗi lần khởi động:

1. Chỉnh sửa root crontab như thế này:

sudo crontab -e

2. Thêm dòng này vào cuối file:

@reboot /usr/sbin/service ssh start

Nếu bạn chưa hiểu rõ điều này, đừng ngần ngại đọc hướng dẫn về cách lên lịch tác vụ trên Raspberry Pi.

Địa chỉ IP và cổng để kết nối

Theo mặc định, SSH bắt đầu trên cổng 22.

Do đó, bạn phải kết nối với IP của Raspberry Pi trỏ đến cổng 22.

Ví dụ từ Linux:

ssh pi@192.168.1.200

Hoặc nếu bạn đã thay đổi cổng SSH, hãy chỉ định cổng bằng tùy chọn -p:

ssh pi@192.168.1.200 -p2222

Thay thế 2222 bằng cổng đã chọn.

Cách kết nối SSH mà không cần mật khẩu

Giờ bạn đã biết cách kích hoạt SSH trên Raspberry Pi và cách kết nối với nó. Nhưng nếu bạn phải làm điều đó thường xuyên, việc gõ mật khẩu mỗi lần sẽ nhanh chóng trở nên nhàm chán.

Có một cách tạo key SSH để nhận dạng bạn thay cho mật khẩu của người dùng. Bài viết sẽ giải thích cách thiết lập key này theo hệ điều hành của bạn.

Tất nhiên, kết nối mật khẩu sẽ vẫn có thể thực hiện được, nếu bạn quên key hoặc sử dụng máy tính khác.

Từ Windows

Điều đầu tiên, trên Windows, bạn sẽ cần bộ công cụ Putty đầy đủ, với PuttyGen và PuttyAgent. Vì vậy, nếu mới chỉ tải xuống SSH client ở phiên bản portable, bạn phải cài đặt tất cả phần còn lại.

Bạn cũng sẽ cần một công cụ để chuyển file sang Raspberry Pi. WinSCP là một lựa chọn tốt, đáng xem xét.

Sau đó làm theo các bước sau:

1. Tạo các key SSH với PuttyGen:

- Khởi động PuttyGen.

- Chọn RSA làm loại key.

- Nhập 4096 làm số bit.

- Nhấp vào Generate.

- Để nguyên tất cả các tùy chọn khác theo mặc định, không có cụm mật khẩu.

- Lưu key ở nơi bạn muốn.

2. Chuyển public key sang Raspberry Pi bằng WinSCP:

- Thêm một vị trí mới với thông tin đăng nhập và IP Raspberry Pi.

- Kết nối với vị trí này.

- Ở phía bên trái, chuyển đến thư mục bạn đã lưu key của mình.

- Ở bên phải, chuyển đến thư mục /home/pi.

- Chuyển public key sang Raspberry (kéo và thả).

3. Cho phép key này hoạt động trên Raspberry Pi:

- Kết nối với Raspberry Pi bằng Putty.

- Thêm các public key vừa chuyển vào các key được phép:

cat /home/pi/you_key.pub >> ~/.ssh/authorized_keys

- Đóng Putty.

4. Hãy thử kết nối lại với Putty.

Bước này không yêu cầu bạn nhập mật khẩu và đăng nhập trực tiếp.

Nếu bạn vẫn cần đăng nhập, hãy nhập pi@IP vào trường Hostname (thay thế IP bằng địa chỉ IP của Raspberry Pi).

Từ Linux hoặc Mac

1. Nếu chưa có, hãy tạo key SSH bằng lệnh sau:

ssh-keygen -t rsa

Chỉ cần nhấn Enter cho mỗi câu hỏi, đường dẫn mặc định và không cần mật khẩu.

2. Sao chép file public key vào Raspberry Pi:

cp ~/.ssh/id_rsa.pub pi@IP:/home/pi/your_key.pub

Thay thế IP bằng địa chỉ IP Raspberry Pi, đặt tên key như bạn muốn.

3. Thêm key này vào các key được phép hoạt động trên Raspberry Pi với lệnh:

cat /home/pi/you_key.pub >> ~/.ssh/authorized_keys

4. Hãy thử kết nối lại:

ssh pi@IP

Bạn không cần nhập mật khẩu và có thể đăng nhập trực tiếp.

Thứ Ba, 18/08/2020 08:03
53 👨 5.132
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Raspberry Pi