Cách biến Raspberry Pi thành cloud server cá nhân

Trong hướng dẫn này, Quantrimang.com sẽ chỉ cho bạn cách để biến Raspberry Pi thành cloud server cá nhân. Trước khi tiếp tục, hãy đảm bảo rằng bạn đã khởi động Pi, có chuột và bàn phím được kết nối và cuối cùng là hệ điều hành Raspbian được cài đặt trên đó.

Raspberry Pi - Thiết bị "nhỏ nhưng có võ"

Raspberry Pi là một máy tính thu nhỏ với sức mạnh của một chiếc PC hoặc điện thoại thông minh giá rẻ, nhưng vẫn đủ mạnh để cho phép bạn xây dựng các thiết bị tùy chỉnh, media center và thậm chí cả máy chủ. Bạn có thể biến Raspberry Pi của mình thành một dịch vụ đám mây có mặt khắp nơi, giống như Dropbox hoặc Google Drive, để truy cập file của mình từ xa và chia sẻ chúng với các thiết bị khác.

Raspberry Pi là một máy tính thu nhỏ với sức mạnh của một chiếc PC hoặc điện thoại thông minh giá rẻ
Raspberry Pi là một máy tính thu nhỏ với sức mạnh của một chiếc PC hoặc điện thoại thông minh giá rẻ

Biến Raspberry Pi thành cloud server cá nhân với OwnCloud

OwnCloud là một trong những phần mềm Raspbian tốt nhất hiện có để giúp bạn tạo dịch vụ lưu trữ đám mây được bảo vệ của riêng mình. Với OwnCloud, bạn có thể đồng bộ và chia sẻ các file của mình, cũng như truy cập nó từ bất kỳ thiết bị nào được kết nối với Internet.

Ngoài ra, OwnCloud còn cung cấp khả năng mã hóa và giữ các phiên bản cũ hơn của tất cả những file đã thay đổi, cho phép bạn quay trở lại phiên bản cũ hơn một cách dễ dàng. Dưới đây là cách cài đặt và thiết lập OwnCloud trên Raspberry Pi.

1. Mở phiên terminal và thêm kho lưu trữ OwnCloud, sau đó cài đặt OwnCloud bằng các lệnh sau:

wget http://download.opensuse.org/repositories/isv:OwnCloud:community/Debian_7.0/Release.key
sudo apt-key add -Release.key
sudo apt-get update
sudo apt-get install owncloud
sudo a2enmod headers rewrite env
sudo apachectl restart

(sudo apt-get install owncloud cài đặt cơ sở dữ liệu MySQL dưới dạng dependency và sẽ yêu cầu bạn thiết lập mật khẩu root).

Nếu bạn muốn upload lên các file có kích thước lớn hơn 2MB, hãy mở file cấu hình PHP nằm ở /etc/php5/apache2 trong trình soạn thảo văn bản, tìm kiếm các chuỗi upload_max_filesizepost_max_size_variables, sau đó thay đổi giá trị của chúng từ 2M thành giới hạn dung lượng bạn mong muốn, ví dụ: 2G hoặc 512M.

Bạn cũng có thể cài đặt một trình tăng tốc với sudo apt-get install apc và tạo một file ini tại /etc/php5/cgi/conf.d/apc.ini và sau đó thêm các dòng sau vào file:

extension=apc.so
apc.enabled=1
apc.shm_size=30

2. Cắm phương tiện lưu trữ vào Pi và nhập lệnh sudo blkid trong terminal - bộ nhớ rất có thể sẽ được mount tại /dev/sdXx. Lưu ý về UUID của ổ, có dạng xxxx-xxxx và sau đó mount ổ bằng các lệnh sau. Lệnh này giả định rằng ổ của bạn có hệ thống file FAT32.

sudo mkdir/media/owncloud
sudo mount -t vfat -o umask=007,auto,uid=33,gid=33/dev/sdXx/media/owncloud

Nhập lệnh để kích hoạt tự động mount:

sudo nano /etc/fstab UUID=6154-F660 /media/owncloud/vfat rw, umask=007,auto,uid=33,gid=33 0 0

3. Khởi chạy trình duyệt web và điều hướng đến dịch vụ OwnCloud tại 192.168.x.x/owncloud, trong đó 192.168.x.xđịa chỉ IP của Raspberry Pi. Vì đây là một cài đặt mới, nên bạn sẽ được yêu cầu tạo một tài khoản người dùng mới.

4. Cấu hình OwnCloud để sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL và lưu trữ file trong thiết bị lưu trữ được kết nối. Nhấp vào menu Storage & Database, rồi nhập /media/owncloud/data vào hộp văn bản bên cạnh Data Folder, rồi chọn tùy chọn MySQL/MariaDB trong Database.

Sử dụng localhost làm host, root làm tên người dùng và sau đó là mật khẩu bạn đã đặt trước đó khi thiết lập OwnCloud.

Tại thời điểm này, bạn có thể bắt đầu upload file lên server của mình, cài đặt các client và khám phá những tính năng khác của OwnCloud.

Thứ Năm, 27/08/2020 08:10
52 👨 2.230
0 Bình luận
Sắp xếp theo