Cách tìm địa chỉ IP Raspberry Pi

Hướng dẫn ngắn này chỉ cho bạn nhiều cách khác nhau để tìm địa chỉ IP của Raspberry Pi.

1. Kết nối Raspberry Pi với mạng

Sử dụng cáp Ethernet hoặc WiFi, kết nối Raspberry Pi với mạng cục bộ. Đảm bảo rằng thiết bị đã được bật nguồn.

Kết nối Raspberry Pi với mạng
Kết nối Raspberry Pi với mạng

2. Sử dụng ping để tìm IP Raspberry Pi

Mở một shell trên hệ thống Unix hoặc mở Command Prompt trên Windows và chạy lệnh sau:

ping raspi

Lệnh này sẽ ping Raspberry Pi và trả lại địa chỉ IP của nó. Nếu bạn gặp lỗi tương tự như “Cannot resolve raspi: Unknown host”, hãy thử chạy lệnh sau thay thế:

ping raspberrypi

Nếu đang chạy RetroPie, bạn có thể thử hostname sau:

ping retropie

Nếu bạn đang gặp sự cố hoặc có nhiều Raspberry Pi trên cùng một mạng, hãy chuyển sang bước tiếp theo.

3. Sử dụng nmap để tìm IP Raspberry Pi

Bạn có thể sử dụng nmap để quét mạng cục bộ của mình để tìm tất cả các thiết bị được kết nối. Để làm điều này, bạn sẽ phải tìm địa chỉ IP của máy tính cục bộ.

Tham khảo bài viết sau: Hướng dẫn cách xác định địa chỉ IP trên máy tính để biết chi tiết cách thực hiện.

Địa chỉ IP của bạn sẽ giống như sau: 192.168.1.181. Các thiết bị khác trên cùng một mạng sẽ có 3 phần đầu trong địa chỉ giống nhau: 192.168.1. Kí hiệu để mô tả toàn bộ dải địa chỉ IP từ 192.168.1.0 đến 192.168.1.255 là 192.168.1.0/24.

Khi xác định phạm vi mạng con, bạn sẽ sử dụng nó với lệnh nmap:

nmap -sn 192.168.1.0/24

Nếu đang chạy trên hệ thống Unix, bạn có thể được yêu cầu chạy lệnh này bằng cách sử dụng sudo:

sudo nmap -sn 192.168.1.0/24

Sau đó, bạn sẽ thấy danh sách các thiết bị được kết nối với mạng:

Nmap scan report for Chromecast.attlocal.net (192.168.1.78)
Host is up (0.042s latency).
MAC Address: 54:60:09:06:76:0A (Google)
Nmap scan report for unknownc24b2b235d18.attlocal.net (192.168.1.178)
Host is up (0.038s latency).
MAC Address: C2:4B:2B:23:5D:18 (Unknown)
Nmap scan report for docker1.attlocal.net (192.168.1.181)
Host is up (0.51s latency).
MAC Address: B8:27:EB:79:49:F2 (Raspberry Pi Foundation)
Nmap scan report for raspberrypi.attlocal.net (192.168.1.183)
Host is up (0.51s latency).
MAC Address: B8:27:EB:95:6D:7A (Raspberry Pi Foundation)

Bạn sẽ nhận thấy ở đây rằng tác giả bài viết có một vài thiết bị. Sau khi xem lướt nhanh, bạn sẽ nhận tìm thấy Raspberry Pi được kết nối với mạng. Từ đây, bạn có thể khám phá địa chỉ IP của Pi.

Thứ Hai, 17/08/2020 17:08
4,67 👨 2.740
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Raspberry Pi