Cách tạo các liên kết tượng trưng trong Windows

Bạn có muốn truy cập một cách dễ dàng các file và thư mục từ các thư mục khác trong khi không cần duy trì một bản copy của file và thư mục cần mở? Hướng dẫn này sẽ chỉ cho các bạn cách tạo liên kết tượng trưng cứng và mềm chỉ đến một file hoặc thư mục trong Windows 7, Windows 8 và Windows 10.

Liên kết tượng trưng là gì?

Liên kết tượng trưng (Symbolic link), vẫn được biết đến với cái tên symlinks, về cơ bản là biện pháp tạo shortcut nâng cao. Người dùng có thể tạo các liên kết tượng trưng cho các file hoặc thư mục riêng lẻ, sau đó các liên kết này sẽ xuất hiện như thể chúng được lưu trong cùng thư mục với liên kết tượng trưng mặc dù liên kết tượng trưng lại trỏ đến vị trí thực của chúng.

Có hai loại liên kết tượng trưng là liên kết mềm và liên kết cứng. Liên kết tượng trưng mềm làm việc về cơ bản giống như một shortcut chuẩn. Khi mở một liên kết mềm, bạn sẽ được chuyển hướng đến một thư mục mà ở đó có lưu trữ các file. Mặc dù vậy, một liên kết cứng lại làm cho nó xuất hiện như thể file hoặc thư mục đó tồn tại thực ở vị trí của liên kết tượng trưng, các ứng dụng của bạn sẽ không biết sự khác biệt này.

Tại sao nên sử dụng liên kết tượng trưng?

Có nhiều thứ mà chúng ta có thể sử dụng các liên kết tượng trưng cho, đây là một số thứ như vậy:

 • Đồng bộ thư mục với Dropbox.
 • Di chuyển thư mục cài đặt cho bất cứ chương trình nào từ vị trí gốc của nó.
 • Lưu Music/Pictures/Videos của bạn trên ổ cứng thứ hai, nhưng làm cho nó hiển thị trong thư mục Music/Pictures/Videos chuẩn để chúng sẽ được phát hiện bởi các chương trình media của bạn.
 • Giữ truy cập các file quan trọng từ nhiều vị trí.

Chú ý: Không bao giờ tạo liên kết tượng trưng bên trong một liên kết tượng trưng. Cho ví dụ, không tạo một liên kết tượng trưng đến một file nằm bên trong một thư mục đã được tạo liên kết tượng trưng. Điều này có thể tạo ra một vòng lặp, và vòng lặp này sẽ có thể gây ra hàng triệu vấn đề mà bạn không muốn gặp.

1. Các tạo liên kết tượng trưng sử dụng công cụ tích hợp của Windows

Sử dụng Command Prompt

Bước 1. Mở Command Prompt với tư cách quản trị viên.

Lưu ý: Nếu đã bật chế độ Developer Mode trong Windows 10, bạn cần sử dụng lệnh mklink trong Command Prompt thay cho Command Prompt nâng cao.

Bước 2. Gõ lệnh sau vào Command Prompt và nhấn Enter.

Tạo liên kết mềm:

 • mklink "Link" "Target" (Liên kết đến một file)

Tạo liên kết mềm đến một file bằng Command Prompt

 • mklink /d "Link" "Target" (Liên kết đến một thư mục)

Tạo liên kết mềm đến một thư mục bằng Command Prompt

Tạo liên kết cứng:

 • mklink /h "Link" "Target" (Liên kết đến một file)

Tạo liên kết cứng đến một file bằng Command Prompt

 • mklink /j "Link" "Target" (Liên kết đến một thư mục)

Tạo liên kết cứng đến một thư mục bằng Command Prompt

Thay thế Link trong lệnh trên với đường dẫn đầy đủ cùng với tên file (thư mục) và đuôi file bạn muốn tạo liên kết tượng trưng.

Thay thế Target trong lệnh trên với đường dẫn đầy đủ đến file hoặc thư mục cùng với phần mở rộng của file bạn muốn liên kết tượng trưng.

Bước 3. Khi hoàn thành, bạn có thể đóng Command Prompt nếu muốn.

Sử dụng PowerShell

Bước 1. Mở PowerShell với tư cách admin.

Bước 2. Gõ lệnh sau vào PowerShell và nhấn Enter

Tạo liên kết mềm:

 • New-Item -ItemType SymbolicLink -Path "Link" -Target "Target" (Liên kết đến một file và thư mục)

Tạo liên kết mềm tới một file bằng PowerShell

Tạo liên kết cứng:

 • New-Item -ItemType HardLink -Path "Link" -Target "Target" (Liên kết đến một file)

Tạo liên kết cứng đến một file trong PowerShell

 • New-Item -ItemType Junction -Path "Link" -Target "Target" (Liên kết đến một thư mục)

Tạo liên kết cứng đến một thư mục trong PowerShell

Thay thế Link trong lệnh trên với đường dẫn đầy đủ cùng với tên file (thư mục) và đuôi file bạn muốn tạo liên kết tượng trưng.

Thay thế Target trong lệnh trên với đường dẫn đầy đủ đến file hoặc thư mục cùng với phần mở rộng của file bạn muốn liên kết tượng trưng.

Bước 3. Sau khi hoàn thành đóng PowerShell.

2. Sử dụng ứng dụng Link Shell Extension để tạo liên kết tượng trưng

Link Shell Extension là phần mềm miễn phí, cho phép bạn tạo một liên kết tượng trưng sử dụng menu ngữ cảnh của File Explorer. Khi cài đặt, nó cũng khiến Explorer tạo các icon khác nhau cho liên kết cứng, liên kết mềm để dễ dàng liên kết đến file, thư mục.

Để sử dụng Link Shell Extension, bạn cần tải nó về trước theo link sau:

http://schinagl.priv.at/nt/hardlinkshellext/linkshellextension.html

Ở đây bạn sẽ tìm thấy chương trình cài đặt ứng dụng và runtime Visual C++ yêu cầu.Cài đặt runtime trước và sau đó cài đặt ứng dụng.

Tạo một link đến một thư mục, file

Để tạo một liên kết tượng trưng mới hoặc directory junction cho thư mục cụ thể, bạn cần thực hiện như sau:

Bước 1. Click vào thư mục, file muốn liên kết và chọn Pick Link Source.

Chọn Pick Link Source

Bước 2. Giờ click chuột phải vào khu vực trống trong thư mục đích đặt link mới. Bạn sẽ thấy một menu nhỏ Drop as có một số tùy chọn như directory junctionsymbolic link.

Menu nhỏ Drop as

Bước 3. Xác nhận thông báo UAC xuất hiện.

Xác nhận thông báo UAC

Bạn sẽ có liên kết như hình dưới:

Kết quả liên kết thư mục bằng Link Shell Extension

3. Xóa liên kết tượng trưng

Xóa các liên kết tượng trưng là một công việc hết sức đơn giản – bạn chỉ cần xóa liên kết! Hầu hết các tiện ích dòng lệnh đều cung cấp cho bạn một cách thức nào đó để xóa liên kết tượng trưng thông qua Command Prompt, tuy nhiên bạn không cần quá phải phức tạp đến như vậy.

Bước 1. Mở File Explorer (Windows 8/10) và Windows Explorer (Windows 7)

Bước 2. Điều hướng đến vị trí liên kết tượng trưng (cứng và mềm) và xóa nó. Thao tác này không xóa file/thư mục link tượng trưng chỉ đến, chỉ xóa liên kết.

Các liên kết tượng trưng quả thực rất hữu dụng, nếu sử dụng chúng liên tục nó sẽ giúp chúng chúng ta có được sự tổ chức và tránh được hiện tượng phải nhớ hết tất cả các nơi chứa những gì mình cần tìm.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Ba, 23/04/2019 08:09
4,86 👨 19.652
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Kiến thức cơ bản