Cách mở PowerShell với quyền Admin trên Windows 10

Windows 10 đi kèm với Windows PowerShell 5.0. Windows PowerShell là một shell dòng lệnh và ngôn ngữ lập trình kịch bản dựa trên nhiệm vụ, được thiết kế đặc biệt cho quản trị hệ thống. Được xây dựng trên .NET Framework, Windows PowerShell giúp các chuyên gia CNTT và người dùng có quyền kiểm soát và tự động hóa việc quản trị hệ điều hành Windows và các ứng dụng chạy trên Windows.

Hướng dẫn này sẽ cho bạn thấy các cách khác nhau để mở Windows PowerShell với quyền Admin trong Windows 10.

Bạn phải đăng nhập với tư cách quản trị viên để có thể mở Windows PowerShell.

Cách 1: Mở Windows PowerShell với quyền Admin từ All apps trong menu Start

1. Mở All apps trong menu Start.

2. Cuộn xuống và mở rộng thư mục Windows PowerShell, nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ trên Windows PowerShell, nhấp vào More và nhấp vào Run as administrator.

Menu Start

Cách 2: Mở Windows PowerShell với quyền Admin trong Search

1. Nhấn các phím Win+S để mở Search.

2. Gõ powershell vào hộp tìm kiếm, nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ trên Windows PowerShell trong kết quả tìm kiếm ở trên cùng và nhấp vào Run as administrator.

Search

Cách 3: Mở Windows PowerShell với quyền Admin từ Task Manager

1. Mở Task Manager (Ctrl+Shift+Esc).

2. Nhấp vào File (thanh menu) và nhấp vào Run new task.

Task Manager

3. Gõ powershell, đánh dấu vào ô Create this task with administrative privilege và nhấn vào OK trong kết quả tìm kiếm ở trên cùng.

Ok

Cách 4: Mở Windows PowerShell với quyền Admin từ menu Win+X

1. Nếu bạn có menu Win+X được cấu hình để hiển thị Windows PowerShell thay vì Command Prompt, hãy nhấn phím Win+X để mở menu này.

2. Nhấp Windows PowerShell (Admin).

Menu Win+X

Cách 5: Chọn “Open Elevated Windows PowerShell Here” trong File Explorer

1. Mở File Explorer, chọn hoặc mở một thư mục hay ổ đĩa mà bạn muốn mở Windows PowerShell tại vị trí đó.

2. Bấm vào tab File trên ribbon, bấm vào Open Windows PowerShell để mở rộng và bấm vào Open Windows PowerShell as administrator.

Open Elevated Windows PowerShell Here

Cách 6: Mở Windows PowerShell với quyền Admin từ File Explorer

1. Mở File Explorer và tìm đến vị trí thư mục bên dưới.

C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0

2. Chọn file powershell.exe, nhấp vào tab File trên ribbon và nhấp vào Run as administrator.

3. Nhấp chuột phải hoặc bấm và giữ vào file powershell.exe và bấm vào Run as administrator.

File Explorer

Xem thêm:

Thứ Ba, 24/07/2018 08:05
41 👨 33.213
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10