Tăng cường bảo mật Windows 10 với Exploit Protection

Exploit protection được tích hợp trong Windows 10 để giúp bảo vệ thiết bị của bạn trước các cuộc tấn công. Exploit protection là một phần của Windows Defender Exploit Guard.

Exploit protection giúp bảo vệ thiết bị khỏi phần mềm độc hại sử dụng các exploit để lây lan. Nó bao gồm một số biện pháp giảm nhẹ có thể được áp dụng ở cấp hệ điều hành hoặc ở cấp ứng dụng riêng lẻ.

Bạn cấu hình các cài đặt này bằng Windows Defender Security Center trên một máy riêng lẻ, sau đó xuất cấu hình dưới dạng file XML làm bản sao lưu và bạn có thể triển khai sang các máy khác.

Kích hoạt Windows 10 Exploit Protection

Cho tới khi Microsoft triển khai toàn bộ hệ thống bảo mật, bắt đầu với bản Insider Build 16232, thì bạn có thể kích hoạt Exploit Protection trong Windows Defender Security Center bằng cách chọn App & browser control.

Chọn App & browser control

Cuộn xuống trang tiếp theo và nhấp chọn Exploit protection settings.

Cuộn xuống trang tiếp theo và nhấp chọn Exploit protection settings

Trên trang tiếp theo, bạn sẽ có quyền truy cập vào 2 danh mục là System settings và Program settings. Trong phần System settings, bạn có thể bật hoặc tắt các cài đặt bảo mật khác nhau. Theo mặc định, tất cả các cài đặt này đều được bật. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thay đổi cài đặt nào đó, bạn sẽ nhận được thông báo xác thực UAC.

Trong phần Program settings, bạn có thể tùy chỉnh các cài đặt bảo mật cho từng ứng dụng. Bạn có thể thêm ứng dụng tùy chỉnh mà bạn muốn bảo mật hoặc chọn các ứng dụng đã được cài đặt bằng cách xem tệp tin thực thi từ danh sách. Khi bạn thêm một ứng dụng, nó sẽ xuất hiện trong danh sách, sau đó bạn có thể chỉnh các tùy chọn hoặc loại bỏ nó khỏi danh sách.

Tùy chỉnh cài đặt từ danh sách

Thêm chương trình để tùy chỉnh trong Program Settings

1. Mở Windows Security và nhấp vào biểu tượng App & browser control.

2. Nhấp vào liên kết Exploit protection settings ở dưới cùng.

3. Nhấp vào Program settings trong Exploit protection, nhấn vào nút Add program to customize + và chọn Choose exact file path.

Nhấn vào nút Add program to customize +
Nhấn vào nút Add program to customize +

4. Điều hướng đến và chọn file .exe (ví dụ: "notepad.exe") bạn muốn thêm và nhấn vào Open.

Chọn và mở file .exe
Chọn và mở file .exe

5. Bây giờ, bạn có thể chuyển đến bước 5 trong phần 4 bên dưới để tùy chỉnh cài đặt chương trình cho file .exe này (ví dụ: "notepad.exe").

Xóa chương trình trong Program Settings

1. Mở Windows Security và nhấp vào App & browser control.

2. Nhấp vào liên kết Exploit protection settings.

3. Nhấp vào Program settings trong Exploit protection.

4. Nhấp vào chương trình được liệt kê (ví dụ: "excel.exe") bạn muốn xóa và nhấn vào nút Remove.

Nhấn vào nút Remove để xóa
Nhấn vào nút Remove để xóa

5. Nhấp vào Yes khi được UAC nhắc chấp thuận.

6. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng Windows Security nếu muốn.

Tùy chỉnh Program Settings

1. Mở Windows Security và nhấp vào biểu tượng App & browser control.

2. Nhấp vào liên kết Exploit protection settings ở dưới cùng.

3. Nhấp vào Program settings trong Exploit protection.

4. Nhấp vào một chương trình được liệt kê (ví dụ: "excel.exe") mà bạn muốn tùy chỉnh cài đặt và nhấn vào nút Edit.

Nhấn vào nút Edit để chỉnh sửa
Nhấn vào nút Edit để chỉnh sửa

5. Chỉnh sửa cài đặt chương trình theo cách bạn muốn và nhấp vào nút Apply ở dưới cùng khi hoàn tất.

Nhấp vào nút Apply ở dưới cùng khi hoàn tất
Nhấp vào nút Apply ở dưới cùng khi hoàn tất

Lưu ý: Mọi thay đổi sẽ yêu cầu bạn khởi động lại chương trình nếu nó hiện đang mở.

6. Nhấp vào Yes khi được UAC nhắc phê duyệt.

7. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng Windows Security nếu muốn.

Xem thêm:

Thứ Năm, 01/10/2020 10:47
53 👨 1.389
0 Bình luận
Sắp xếp theo