Cách sử dụng tùy chọn tương đương với lệnh "ls" trong Windows

Linux có một terminal dòng lệnh rất mạnh mẽ và có giá trị được người dùng sử dụng và yêu thích. Vì vậy, nếu trước đây bạn đã sử dụng Command Line Interface (CLI) của Linux và chỉ mới bắt đầu sử dụng Command Prompt của Windows gần đây, bạn sẽ cảm thấy bị choáng ngợp bởi việc thiếu các tính năng quen thuộc.

Có nhiều lệnh được hỗ trợ trên terminal Linux không tồn tại trên Windows 10 và 11. May mắn thay, lệnh “ls” là lệnh được hỗ trợ trên Windows Command Prompt. Đọc tiếp để khám phá cách sử dụng lệnh "ls" trong Windows 10 và 11 nhé!

Lệnh “ls” là gì?

Lệnh “ls” (lưu ý là LS, không phải IS) là một trong những lệnh terminal đầu tiên mà các "cựu chiến binh" dạy cho những người mới bắt đầu sử dụng Linux. Nó cho phép người dùng liệt kê các file và thư mục từ CLI. Bạn có thể coi nó như một File Explorer, nhưng không có các biểu tượng và nút điều hướng thân thiện với người dùng. Bằng cách sử dụng lệnh “ls”, người dùng Linux có thể liệt kê nội dung của thư mục làm việc hiện tại.

Cách sử dụng lệnh “ls” trong Windows Command Prompt

Windows là một hệ sinh thái hoàn toàn khác khi so sánh với Linux. Do đó, nhiều lệnh CLI của Linux không được công cụ Windows Command Prompt hỗ trợ. Nếu bạn thử sử dụng lệnh “ls” trong Command Prompt, bạn sẽ gặp lỗi sau “ls is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file" (Tạm dịch là: 'ls' không được nhận dạng là lệnh nội bộ hoặc bên ngoài, chương trình có thể hoạt động hoặc file batch).

Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng chức năng lệnh “ls” trong Windows bằng lệnh dir tương đương trong Command Prompt.

Sử dụng lệnh dir để liệt kê các file trong Windows CMD
Sử dụng lệnh dir để liệt kê các file trong Windows CMD

Để liệt kê các file và thư mục bằng Command Prompt trong Windows 10 và 11:

1. Nhấp vào biểu tượng menu Start, tìm kiếm Command Prompt, nhấp chuột phải vào Best Match và chọn Run as administrator.

2. Khi cửa sổ Command Prompt được mở, hãy điều hướng đến thư mục bạn muốn xem và nhập dir.

3. Giờ đây, Command Prompt sẽ liệt kê tất cả các file trong thư mục làm việc hiện tại, cùng với kích thước và ngày sửa đổi lần cuối của chúng.

Cách sử dụng lệnh "ls" trong Windows PowerShell

Mặc dù lệnh "ls" không hoạt động trên Windows Command Prompt, nhưng nó hoạt động trong Windows PowerShell. Windows PowerShell là một tiện ích rất mạnh và thậm chí còn cho phép bạn thực hiện các tác vụ quản lý file phức tạp như tạo, xóa, sao chép file và thư mục thẳng qua terminal.

Cmdlet script Get-ChildItem của PowerShell cho phép người dùng dễ dàng liệt kê các thư mục file bằng cách sử dụng bất kỳ alias nào, chẳng hạn như ls, dir và thậm chí cả gci.

Lệnh ls trong Powershell
Lệnh ls trong Powershell

Để xem thư mục file bằng lệnh "ls" trong Windows PowerShell:

1. Khởi chạy Windows PowerShell bằng menu Start và chọn Best match.

2. Điều hướng đến thư mục đích của bạn bằng lệnh cd.

3. Nhập lệnh ls và nhấn Enter để xem tất cả các file và thư mục được liệt kê trong thư mục đích của bạn.

4. Tương tự, bạn thậm chí có thể sử dụng lệnh dir hoặc gci để xem nội dung của một thư mục.

Thứ Tư, 29/03/2023 08:11
51 👨 914
0 Bình luận
Sắp xếp theo