Cách loại bỏ menu ngữ cảnh “Give access to” trên Windows 10

Kể từ bản cập nhật Windows 10 Fall Creators Update, tùy chọn cũ Share with trong menu ngữ cảnh Windows Explorer đã được đổi tên thành Give access to.

Tùy chọn này cho phép bạn nhanh chóng chia sẻ các thư mục với những người dùng khác trên mạng. Tuy nhiên, nếu không bao giờ sử dụng tính năng này, bạn có thể loại bỏ quyền Give access to khỏi menu ngữ cảnh trong Windows 10 File Explorer.

Tùy chọn cũ Share with trong menu ngữ cảnh Windows Explorer đã được đổi tên thành Give access to
Tùy chọn cũ Share with trong menu ngữ cảnh Windows Explorer đã được đổi tên thành Give access to

Cách loại bỏ Give access to khỏi menu ngữ cảnh trong Windows 10

1. Nhấn tổ hợp phím Win+R để khởi chạy hộp thoại Run, sau đó nhập regedit và nhấn Enter để mở Registry Editor.

Mở Registry Editor
Mở Registry Editor

2. Trong Registry Editor, duyệt đến key sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions
Tạo key mới và đặt tên cho nó là Blocked
Tạo key mới và đặt tên cho nó là Blocked

Nhấp chuột phải vào key Shell Extensions ở bên trái, chọn New > Key. Đặt tên cho nó là Blocked.

3. Chọn key Blocked mới, sau đó bấm chuột phải vào vùng trống ở bên phải, chọn New > String Value.

Chọn key Blocked mới và tạo giá trị chuỗi mới cho nó
Chọn key Blocked mới và tạo giá trị chuỗi mới cho nó

4. Đặt tên cho chuỗi mới {f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6} và để trống giá trị dữ liệu của nó như hiển thị bên dưới.

Đặt tên cho chuỗi mới {f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6} và để trống giá trị dữ liệu của nó
Đặt tên cho chuỗi mới {f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6} và để trống giá trị dữ liệu của nó

5. Khởi động lại File Explorer hoặc đăng xuất và sau đó đăng nhập để xem thay đổi. Bây giờ, tùy chọn Give access to đã được xóa khỏi menu ngữ cảnh nhấp chuột phải trong File Explorer. Nếu bạn muốn khôi phục tùy chọn đó trở lại, chỉ cần mở Registry Editor và xóa key Blocked đã tạo.

Chủ Nhật, 26/07/2020 09:31
51 👨 683
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10