Cách thêm Move to, Copy to vào menu chuột phải Windows 10

Windows 10 có một chức năng ẩn cho phép bạn nhấp chuột phải vào một file và di chuyển hoặc sao chép nó vào một vị trí cụ thể mong muốn. Mẹo registry nhỏ này sẽ giúp bạn sao chép và di chuyển các file một cách dễ dàng.

Nếu bạn chưa từng làm việc với Registry Editor trước đây, bạn có thể muốn tìm hiểu một chút về nó trước khi bắt đầu và hãy nhớ sao lưu Registry (cũng như máy tính), trước khi thực hiện các thay đổi sau.

Nếu muốn an toàn hơn, bạn cũng có thể tạo điểm khôi phục hệ thống trước khi tiếp tục.

Thêm tùy chọn “Move to” vào menu ngữ cảnh

Để thêm “Move to” vào menu ngữ cảnh, điều đầu tiên bạn phải làm là mở Registry Editor. Điều hướng đến key sau trong thanh bên trái hoặc bạn có thể dán trực tiếp vào thanh địa chỉ:

HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers

Tại đây, nhấp chuột phải vào “ContextMenuHandlers”, nhấp rồi chọn New > Key từ menu pop-up.

Nhấp chuột phải vào “ContextMenuHandlers”
Nhấp chuột phải vào “ContextMenuHandlers”

Đặt tên cho key mới là “Move to” và sau đó nhấn Enter.

Bây giờ, bấm đúp vào (Default), dán chuỗi sau vào trường Value Data, sau đó nhấn Enter:

{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}
Dán chuỗi vào trường Value Data
Dán chuỗi vào trường Value Data

Bây giờ bạn có thể đóng Registry Editor một cách an toàn. Bạn không cần phải khởi động lại hoặc đăng xuất để bắt đầu sử dụng chức năng này.

Thêm tùy chọn “Copy to” vào menu ngữ cảnh

Tương tự như trước đây, để thêm “Copy to” vào menu ngữ cảnh, trước tiên bạn hãy mở Registry Editor.

Điều hướng đến key sau trong thanh bên trái hoặc dán trực tiếp vào thanh địa chỉ:

HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers

Tại đây, hãy nhấp chuột phải vào ContextMenuHandlers và chọn New > Key từ menu pop-up.

Đặt tên cho key mới là “Copy to” và nhấn Enter.

Bây giờ, nhấp đúp vào (Default), dán chuỗi sau vào trường Value data, sau đó nhấn Enter:

{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}

Khi kết thúc, bạn có thể đóng Registry Editor một cách an toàn. Một lần nữa, bạn không phải khởi động lại hoặc đăng xuất để bắt đầu sử dụng chức năng này.

Dùng file REG

Nếu không muốn chỉnh sửa registry, bạn có thể tải xuống các file sau để thêm “Move to” hoặc “Copy to” vào menu ngữ cảnh. Chỉ cần tải file ZIP này.

... mở và nhấp đúp vào “AddMoveTo.reg” hoặc “AddCopyTo.reg”, sau đó nhấp vào Yes để thêm thông tin vào registry.

Nhấp vào Yes để thêm thông tin vào registry
Nhấp vào Yes để thêm thông tin vào registry

Các file REG này thêm các cài đặt registry giống như bài viết đã đề cập ở trên.

Sử dụng “Move to” hoặc “Copy to” từ menu ngữ cảnh

Sau khi bạn thêm các tinh chỉnh này vào Windows Registry và bấm chuột phải vào file hoặc thư mục, menu ngữ cảnh sẽ xuất hiện như bình thường, nhưng giờ đây nó cũng sẽ chứa các tùy chọn “Move to” và/hoặc “Copy to”.

Các tùy chọn “Move to” và/hoặc “Copy to” xuất hiện
Các tùy chọn “Move to” và/hoặc “Copy to” xuất hiện

Một hộp thoại nhỏ sẽ hiện lên để bạn có thể chọn thư mục đích. Sau khi thực hiện, bạn chỉ cần nhấp vào “Copy” để gửi file đó vào thư mục bạn đã chỉ định.

Nhấp vào “Copy” để gửi file đó vào thư mục đã chỉ định
Nhấp vào “Copy” để gửi file đó vào thư mục đã chỉ định
Thứ Hai, 02/03/2020 11:56
53 👨 4.625
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10