Cách thêm/xóa menu ngữ cảnh Move to OneDrive trong Windows 10

Trong Windows 10, bạn có thể dễ dàng lưu file của mình vào OneDrive và truy cập chúng từ bất kỳ thiết bị nào, như PC, máy tính bảng hoặc điện thoại.

Khi bạn có OneDrive chạy trong nền trên Windows 10, tất cả các file sẽ có menu ngữ cảnh Move to OneDrive. Nếu OneDrive hiện không chạy, menu ngữ cảnh Move to OneDrive sẽ không còn khả dụng.

Khi bạn đã đăng nhập vào OneDrive bằng tài khoản Microsoft của mình và sử dụng menu ngữ cảnh Move to OneDrive, file sẽ được chuyển sang OneDrive trực tuyến.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thêm hoặc xóa menu ngữ cảnh Move to OneDrive cho các file trong Windows 10.

Lưu ý:

  • Bạn phải đăng nhập với quyền admin để thêm hoặc xóa menu ngữ cảnh này.
  • Nếu bạn xóa menu ngữ cảnh Move to OneDrive, tất cả các mục menu ngữ cảnh bên dưới cũng bị xóa khi bạn nhấp chuột phải vào một mục trong thư mục OneDrive.
Tất cả các mục menu ngữ cảnh này đều bị xóa
Tất cả các mục menu ngữ cảnh này đều bị xóa

Xóa Move to OneDrive trong menu chuột phải

1. Mở menu Start, tìm kiếm và nhấp vào kết quả để mở Registry Editor. Bây giờ, sao chép đường dẫn bên dưới, dán nó vào thanh địa chỉ và nhấn Enter để đến thư mục đích.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Blocked

Lưu ý: Nếu không có thư mục "Blocked", hãy tạo một thư mục mới. Để làm điều đó, nhấp chuột phải vào thư mục Shell Extensions, chọn New > Key và đặt tên thư mục là "Blocked".

Nhập đường dẫn vào thanh địa chỉ
Nhập đường dẫn vào thanh địa chỉ

2. Trong thư mục "Blocked", nhấp chuột phải và chọn tùy chọn New > String Value. Đặt tên cho giá trị mới là {CB3D0F55-BC2C-4C1A-85ED-23ED75B5106B}.

Chọn New > String Value
Chọn New > String Value
Đặt tên cho giá trị mới là {CB3D0F55-BC2C-4C1A-85ED-23ED75B5106B}
Đặt tên cho giá trị mới là {CB3D0F55-BC2C-4C1A-85ED-23ED75B5106B}

3. Đóng Registry Editor và khởi động lại Windows. Bạn sẽ không còn thấy tùy chọn Move to OneDrive trong menu ngữ cảnh nhấp chuột phải nữa.

Nếu bạn muốn đưa tùy chọn Move to OneDrive quay lại, chỉ cần nhấp chuột phải vào giá trị vừa tạo và chọn tùy chọn Delete. Hành động này sẽ xóa giá trị chuỗi và khôi phục tùy chọn Move to OneDrive trong menu ngữ cảnh.

Tải file .reg

Nếu bạn không muốn chỉnh sửa registry theo cách thủ công thì hãy tải xuống file zip này và giải nén nó vào desktop. Để xóa tùy chọn Move to OneDrive, hãy bấm đúp vào file Remove Move to OneDrive from context menu.reg. Bạn sẽ thấy một thông báo cảnh báo. Nhấp vào nút Yes. Khởi động lại Windows để thay đổi có hiệu lực. Tùy chọn Move to OneDrive sẽ bị xóa trong lần khởi động lại tiếp theo.

Để khôi phục tùy chọn, hãy thực thi file Add Move to OneDrive to context menu.reg.

Nếu tò mò, bạn có thể mở file .reg bằng Notepad để xem key và giá trị nào đang được thay đổi.

Chủ Nhật, 28/06/2020 18:19
51 👨 909
0 Bình luận
Sắp xếp theo