2 cách để loại bỏ Properties khỏi menu ngữ cảnh Recycle Bin trong Windows 10

Khi bạn nhấp chuột phải vào biểu tượng Recycle Bin trên desktop, bạn có thể chọn tùy chọn Properties để tùy chỉnh dung lượng Recycle Bin hoặc thay đổi hành động xóa file.

Bạn có thể chọn tùy chọn Properties để tùy chỉnh dung lượng Recycle Bin hoặc thay đổi hành động xóa file
Bạn có thể chọn tùy chọn Properties để tùy chỉnh dung lượng Recycle Bin hoặc thay đổi hành động xóa file

Nếu bạn không muốn cho phép người khác truy cập menu Properties, bạn có thể ẩn hoặc xóa nó. Trong hướng dẫn này, Quantrimang.com sẽ chỉ cho bạn 2 phương pháp để loại bỏ tùy chọn Properties khỏi menu ngữ cảnh Recycle Bin trong Windows 10.

Phương pháp 1: Xóa tùy chọn Recycle Bin khỏi menu ngữ cảnh Recycle Bin thông qua Group Policy

1. Mở Local Group Policy Editor và duyệt đến: User Configuration> Administrative Template > Desktop. Trên bảng điều khiển bên phải, nhấp đúp vào policy có tên là Remove Properties from the Recycle Bin context menu.

Nhấp đúp vào policy có tên là Remove Properties from the Recycle Bin context menu
Nhấp đúp vào policy có tên là Remove Properties from the Recycle Bin context menu

2. Chọn tùy chọn Enabled và nhấp vào OK.

Chọn tùy chọn Enabled
Chọn tùy chọn Enabled

3. Sau khi khởi động lại Windows, bạn sẽ thấy tùy chọn của Properties biến mất trong menu ngữ cảnh khi bạn nhấp chuột phải vào shortcut Recycle Bin trên màn hình.

Tùy chọn của Properties biến mất trong menu ngữ cảnh
Tùy chọn của Properties biến mất trong menu ngữ cảnh

Phương pháp 2: Xóa tùy chọn Recycle Bin khỏi menu ngữ cảnh Recycle Bin thông qua thông qua Registry Editor

1. Mở Registry Editor và điều hướng đến:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Bấm chuột phải vào key Explorer và chọn New > DWORD (32-bit) Value.

Bấm chuột phải vào key Explorer và chọn New > DWORD (32-bit) Value
Bấm chuột phải vào key Explorer và chọn New > DWORD (32-bit) Value

2. Đổi tên DWORD thành NoProperIESRecycleBin, sau đó bấm đúp vào nó. Thay đổi dữ liệu giá trị của nó thành 1.

Đổi tên DWORD thành NoProperIESRecycleBin và gán giá trị 1
Đổi tên DWORD thành NoProperIESRecycleBin và gán giá trị 1

3. Khởi động lại máy tính. Khi bạn nhấp chuột phải vào biểu tượng Recycle Bin trên desktop, bạn sẽ thấy tùy chọn Properties không còn nữa. Nếu bạn muốn khôi phục tùy chọn Properties sau này, chỉ cần thay đổi dữ liệu giá trị của NoProperIESRecycleBin thành 0 là được.

Thứ Tư, 15/07/2020 17:50
51 👨 1.135
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10