Cách kích hoạt Last Active Click cho Taskbar Windows 10

Cách Windows 10 tổ chức các ứng dụng hay chương trình đang mở hoặc thu nhỏ trong thanh tác vụ là tập hợp tất cả các cửa sổ đang mở của một ứng dụng nhất định dưới cùng một biểu tượng trên Taskbar. Bạn có thể nhấp vào biểu tượng này để hiển thị hình thu nhỏ của tất cả các cửa sổ đang mở trong đó. Nếu muốn trực tiếp mở cửa sổ hoạt động gần nhất trong một ứng dụng đang mở trên thanh tác vụ, bạn cần giữ phím Ctrl trong khi nhấp vào nó.

Điều này khá hữu ích, nhưng bạn cũng có thể thích việc nhấp vào biểu tượng trên thanh tác vụ sẽ đưa bạn thẳng đến cửa sổ gần nhất bạn đã mở trong ứng dụng, mà không cần đến thumbnail (hình thu nhỏ). Thực hiện theo các bước sau để tìm hiểu cách kích hoạt Last Active Click cho Taskbar trên Windows 10.

Lưu ý: Bạn nên sao lưu Registry vì mặc dù quy trình này an toàn nếu bạn làm đúng theo hướng dẫn, nhưng việc chỉnh sửa registry sai có thể gây ra sự cố.

1. Để bắt đầu, hãy mở Registry Editor bằng cách nhấn phím Win để mở menu Start, sau đó nhập regedit và nhấn Enter.

Mở Registry Editor
Mở Registry Editor

2. Khi đã vào Registry Editor, hãy nhập thông tin sau vào thanh địa chỉ ở trên cùng:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

3. Nhấp chuột phải vào một khoảng trống trong bảng điều khiển bên phải, chọn New > DWORD (32-bit) Value, sau đó đặt tên cho nó là LastActiveClick. Nhấp chuột phải vào mục registry mới được tạo và thay đổi Value data thành 1.

Tạo giá trị LastActiveClick mới
Tạo giá trị LastActiveClick mới

4. Nhấn OK và các biểu tượng trên thanh tác vụ cho các ứng dụng đang mở hoặc thu nhỏ sẽ đưa bạn đến cửa sổ hoạt động gần nhất chỉ với một cú nhấp chuột.

Nếu bạn muốn tìm hiểu về Windows 10 nhiều hơn, hãy xem cách kiểm tra nhiệt độ CPU trên PC hay cách tìm và truy cập thư mục WindowsApps quan trọng trong Windows 10.

Chủ Nhật, 28/06/2020 18:17
51 👨 705
0 Bình luận
Sắp xếp theo