Cách thay đổi chiều cao hoặc chiều rộng của Taskbar trên Windows 10

Bạn có biết Taskbar trong Windows 10 có thể thay đổi kích thước không? Với một vài cú nhấp chuột, bạn có thể làm cho nó cao hơn, để có thêm chỗ hơn cho các shortcut ứng dụng. Nếu sử dụng một Taskbar dọc, bạn có thể làm cho nó rộng hơn.

Đầu tiên, hãy mở khóa Taskbar!

Để thay đổi kích thước Taskbar, bạn cần mở khóa nó. Nhấp chuột phải vào Taskbar và xác định tùy chọn có tên là Lock The Taskbar trong danh sách. Nếu tùy chọn đó có một dấu kiểm bên cạnh, hãy nhấp vào nó. Nếu không có dấu kiểm, thì bạn cứ để nguyên như vậy.

Mở khóa Taskbar
Mở khóa Taskbar

Khi Taskbar được mở khóa, giờ đây bạn có thể tự do thay đổi kích thước hoặc thậm chí di chuyển nó sang cạnh trái, phải hoặc trên cùng của màn hình.

Cách thay đổi chiều cao của Taskbar

Thật dễ dàng để làm cho Taskbar cao hơn trong Windows 10 bằng cách thay đổi kích thước nó, miễn là Taskbar đã được mở khóa.

Đầu tiên, định vị con trỏ chuột trên cạnh của Taskbar. Con trỏ chuột sẽ thay đổi sang con trỏ thay đổi kích thước, trông giống như một đường thẳng đứng ngắn với mũi tên ở 2 đầu.

Con trỏ chuột sẽ thay đổi sang con trỏ thay đổi kích thước
Con trỏ chuột sẽ thay đổi sang con trỏ thay đổi kích thước

Khi bạn thấy con trỏ thay đổi kích thước, nhấp và kéo chuột lên hoặc xuống để thay đổi chiều cao của Taskbar.

Nhấp và kéo chuột lên hoặc xuống để thay đổi chiều cao của Taskbar
Nhấp và kéo chuột lên hoặc xuống để thay đổi chiều cao của Taskbar

Sau khi thay đổi sang chiều cao mong muốn, hãy nhả nút chuột và Taskbar sẽ giữ nguyên kích thước đó.

Nhả nút chuột và Taskbar sẽ giữ nguyên kích thước
Nhả nút chuột và Taskbar sẽ giữ nguyên kích thước

Nếu thích, bạn có thể nhấp chuột phải vào Taskbar và khóa lại bằng cách sử dụng tùy chọn Lock The Taskbar để không vô tình thay đổi kích thước sau đó.

Cách thay đổi độ rộng của Taskbar

Để thay đổi độ rộng của Taskbar trong Windows 10, Taskbar phải đặt theo chiều dọc và đã được mở khóa.

Nếu Taskbar của bạn chưa được đặt theo chiều dọc, hãy nhấp vào nó và kéo con trỏ chuột sang cạnh trái hoặc phải của màn hình.

Nhấp và kéo con trỏ chuột sang cạnh trái hoặc phải của màn hình
Nhấp và kéo con trỏ chuột sang cạnh trái hoặc phải của màn hình

Khi con trỏ đặt đủ gần với cạnh, Taskbar sẽ chuyển sang vị trí thẳng đứng.

Taskbar sẽ chuyển sang vị trí thẳng đứng
Taskbar sẽ chuyển sang vị trí thẳng đứng

Bây giờ, bạn có thể thay đổi chiều rộng của nó. Định vị con trỏ chuột trên cạnh của Taskbar. Con trỏ chuột sẽ chuyển thành con trỏ thay đổi kích thước, trông giống như một đường kẻ ngang ngắn với mũi tên ở 2 đầu.

Định vị con trỏ chuột trên cạnh của Taskbar
Định vị con trỏ chuột trên cạnh của Taskbar

Khi bạn thấy con trỏ thay đổi kích thước, hãy nhấp và kéo chuột sang trái hoặc phải để thay đổi độ rộng của Taskbar.

Nhấp và kéo chuột sang trái hoặc phải để thay đổi độ rộng của Taskbar
Nhấp và kéo chuột sang trái hoặc phải để thay đổi độ rộng của Taskbar

Khi đạt được chiều rộng mong muốn, nhả nút chuột và Taskbar sẽ giữ nguyên kích thước đó.

Khi đạt được chiều rộng mong muốn, nhả nút chuột ra
Khi đạt được chiều rộng mong muốn, nhả nút chuột ra

Khi có được chiều rộng mong muốn, thông thường tốt nhất là nhấp chuột phải vào Taskbar và khóa nó lại bằng cách sử dụng tùy chọn Lock The Taskbar để không vô tình thay đổi kích thước sau đó. Bây giờ, bạn có thể sử dụng Taskbar như bình thường.

Sau khi điều chỉnh chiều cao hoặc chiều rộng, bạn có thể muốn khám phá các cách khác để tùy chỉnh Taskbar trong Windows 10, chẳng hạn như ghim ứng dụng vào nó hoặc xóa hộp tìm kiếm Cortana.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Năm, 21/05/2020 15:50
4,52 👨 10.801
0 Bình luận
Sắp xếp theo