Cách bật/tắt biểu tượng Windows Update Status trong khu vực thông báo Taskbar trên Windows 10

Biểu tượng Windows Update Status trong khu vực thông báo trên thanh tác vụ được giới thiệu lần đầu tiên trong Windows 10 April 2018 Update (phiên bản 1803).

Theo mặc định, biểu tượng thông báo Windows Update Status sẽ chỉ hiển thị trên thanh tác vụ khi có cảnh báo về Windows Update hiển thị trên trang Settings > Update & Security > Windows Update.

Bạn có thể nhấp vào biểu tượng Windows Update Status để mở trang Settings > Update & Security > Windows Update.

Bạn có thể nhấp chuột phải vào biểu tượng Windows Update Status, nó sẽ mở menu ngữ cảnh để nhấn vào các tùy chọn có sẵn. Các tùy chọn khả dụng sẽ khác nhau tùy thuộc vào cảnh báo là gì, nhưng có thể là: Restart now, Schedule restart, Download now, Open Windows Update Hide for now.

Nếu không muốn thấy biểu tượng Windows Update Status, bạn có thể tắt nó.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách bật hoặc tắt biểu tượng Windows Update Status trong khu vực thông báo trên thanh tác vụ cho người dùng hiện tại trong Windows 10.

Tạm thời ẩn biểu tượng Windows Update Status cho người dùng hiện tại

Nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ vào biểu tượng Windows Update Status và nhấn vào Hide for now.

Lưu ý: Điều này sẽ tạm thời ẩn biểu tượng Windows Update Status cho đến lần tiếp theo bạn nhận được cảnh báo hoặc thông báo cho Windows Update.

Tạm thời ẩn biểu tượng Windows Update Status cho người dùng hiện tại
Tạm thời ẩn biểu tượng Windows Update Status cho người dùng hiện tại

Bật hoặc tắt biểu tượng Windows Update Status cho người dùng hiện tại

1. Mở Settings và nhấp vào biểu tượng Personalization.

2. Nhấp vào Taskbar ở bên trái và nhấn vào liên kết Select which icons appear on the taskbar trong Notification area ở bên phải.

Nhấn vào liên kết Select which icons appear on the taskbar
Nhấn vào liên kết Select which icons appear on the taskbar

3. Thực hiện bước 4 (để bật) hoặc bước 5 (để tắt) bên dưới, tùy thuộc vào những gì bạn muốn làm.

4. Để bật biểu tượng Windows Update Status cho người dùng hiện tại, kích hoạt tùy chọn Windows Update Status hoặc Always show all icons in the notification area, tùy thuộc vào những gì bạn muốn và chuyển sang bước 6.

5. Để vô hiệu hóa biểu tượng Windows Update Status cho người dùng hiện tại:

A) Tắt Always show all icons in the notification area.

B) Tắt Windows Update Status và chuyển sang bước 6.

Tắt Always show all icons in the notification area và Windows Update Status
Tắt Always show all icons in the notification area và Windows Update Status

6. Bây giờ, bạn có thể đóng Settings nếu muốn.

Nếu muốn chặn cập nhật trên Windows 10, vui lòng tham khảo bài viết: Cách tắt Windows Update trên Windows 10.

Thứ Ba, 23/06/2020 13:41
4,73 👨 3.453
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10