Hướng dẫn sử dụng địa chỉ IP 192.168.2.2

192.168.2.2 là một địa chỉ IP private, đôi khi được sử dụng trên các mạng cục bộ. Đây là địa chỉ IP thứ hai trong dải IP bắt đầu từ 192.168.2.1, đôi khi được gọi là mạng 192.168.2.0.

Router băng thông rộng mạng gia đình đôi khi sử dụng dải địa chỉ IP bao gồm địa chỉ 192.168.2.2. Các router này thường đến từ một số nhà sản xuất nổi tiếng như Belkin, SMC, Dell, Edimax và Gemtek.

Một router có thể tự động gán địa chỉ IP 192.168.2.2 cho bất kỳ thiết bị nào trên mạng cục bộ hoặc admin có thể thực hiện việc này thủ công.

192.168.2.2 có thể được gán tự động

Máy tính và các thiết bị khác hỗ trợ DHCP có thể tự động nhận địa chỉ IP của chúng từ router cục bộ. Router quyết định địa chỉ nào sẽ được gán từ phạm vi mà nó được thiết lập để quản lý.

Khi router sử dụng phạm vi 192.168.2.1 đến 192.168.2.255, nó sẽ lấy một địa chỉ cho chính nó (thường là 192.168.2.1) và duy trì phần còn lại trong một pool.

Thông thường, router sẽ chỉ định các địa chỉ này theo tuần tự (bắt đầu bằng 192.168.2.2 và sau đó là 192.168.2.3 trong ví dụ này), nhưng thứ tự không được đảm bảo.

Gán tự động

Gán thủ công địa chỉ IP 192.168.2.2

Hầu hết các thiết bị có thể được cấu hình để có một địa chỉ IP tĩnh. Các thiết bị này bao gồm máy tính, điện thoại, các game console, v.v...

Điều này được thực hiện bằng cách nhập thủ công địa chỉ IP 192.168.2.2 trên thiết bị. Một số router cũng hỗ trợ đặt trước DHCP để địa chỉ IP có thể được liên kết với địa chỉ MAC của thiết bị, về cơ bản tạo IP tĩnh cho thiết bị đó.

Tuy nhiên, việc chỉ nhập số IP không đảm bảo địa chỉ hợp lệ cho thiết bị sử dụng vì router cũng phải được cấu hình để bao gồm 192.168.2.2 trong dải địa chỉ mà nó quản lý.

Cách truy cập router 192.168.2.2

Nếu router của bạn tình cờ được gán địa chỉ IP 192.168.2.2, điều đó có nghĩa là tất cả các thiết bị được kết nối sẽ sử dụng router đó làm cổng mặc định. Điều này không hay xảy ra lắm vì 192.168.2.2 thường là một địa chỉ được gán cho các thiết bị kết nối với router 192.168.2.1.

Tuy nhiên, trong thiết lập như vậy, bảng điều khiển quản trị sẽ được truy cập thông qua URL của router, đó là http://192.168.2.2.

Những sự cố với 192.168.2.2

Những sự cố

Xung đột địa chỉ IP là hiện tượng khi nhiều thiết bị được gán cùng một địa chỉ IP và nó có thể gây ra sự cố kết nối không thành công cho tất cả các thiết bị liên quan. Điều này thường được tránh bằng cách sử dụng DHCP. Nhưng nhiều khả năng nó sẽ xảy ra khi địa chỉ 192.168.2.2 được gán làm địa chỉ IP tĩnh.

Một thiết bị có địa chỉ IP 192.168.2.2 được gán động có thể được gán lại một địa chỉ khác nếu thiết bị được ngắt kết nối với mạng cục bộ trong một khoảng thời gian đủ dài. Khoảng thời gian, được gọi là thời gian thuê trong DHCP, thay đổi tùy theo cấu hình mạng nhưng thường là hai hoặc ba ngày.

Ngay cả sau khi thời gian thuê DHCP hết hạn, một thiết bị vẫn có khả năng vẫn nhận được cùng một địa chỉ vào lần tiếp theo nó tham gia mạng, trừ khi các thiết bị khác cũng đã hết hạn thuê.

Nếu mạng của bạn được cấu hình với hai router kết nối với nhau, bạn có thể thiết lập router thứ hai với địa chỉ IP 192.168.2.2. Tuy nhiên, địa chỉ này nên được dành riêng trong router đầu tiên để DHCP không cung cấp cho router thứ hai địa chỉ mới sau này và gây ra sự cố với các thiết bị được kết nối.

Xem thêm:

Thứ Năm, 13/12/2018 09:16
4,36 👨 1.981
0 Bình luận
Sắp xếp theo