Tìm hiểu địa chỉ IP 192.168.1.3

192.168.1.3 là địa chỉ IP riêng, đôi khi được sử dụng trên các mạng cục bộ. Mạng gia đình, đặc biệt là các mạng có router băng thông rộng Linksys, thường sử dụng địa chỉ này cùng với những địa chỉ khác trong phạm vi bắt đầu từ 192.168.1.1.

Router có thể tự động gán 192.168.1.3 cho bất kỳ thiết bị nào trên mạng cục bộ của mình hoặc quản trị viên có thể thực hiện thủ công việc này.

Tự động gán địa chỉ IP 192.168.1.3

Máy tính và các thiết bị khác hỗ trợ DHCP có thể tự động nhận địa chỉ IP của chúng từ router. Router sẽ quyết định địa chỉ nào được gán, từ phạm vi mà nó được thiết lập để quản lý. Khi router được thiết lập với phạm vi địa chỉ IP từ 192.168.1.1 đến 192.168.1.255, cần có một địa chỉ cho chính router đó - thường là 192.168.1.1 - và duy trì các địa chỉ còn lại trong một nhóm (pool). Thông thường, router gán các địa chỉ trong pool này theo thứ tự tuần tự, bắt đầu từ 192.168.1.2, sau đó đến 192.168.1.3, v.v..., mặc dù thứ tự này không được đảm bảo chắc chắn.

Gán IP 192.168.1.3

Gán thủ công địa chỉ IP 192.168.1.3

Máy tính, game console, điện thoại và hầu hết các thiết bị mạng hiện đại khác đều cho phép đặt địa chỉ IP theo cách thủ công. Toàn bộ địa chỉ 192.168.1.3 hoặc bốn phần chữ số 192, 168, 1 và 3 phải được nhập vào màn hình cấu hình cài đặt mạng trên thiết bị. Tuy nhiên, việc chỉ nhập số IP của bạn không đảm bảo thiết bị có thể sử dụng nó. Router mạng cục bộ cũng phải được cấu hình để bao gồm 192.168.1.3 trong phạm vi địa chỉ của nó.

Các vấn đề với địa chỉ IP 192.168.1.3

Hầu hết các mạng chỉ định địa chỉ IP riêng tự động sử dụng DHCP. Việc cố gắng gán 192.168.1.3 cho thiết bị theo cách thủ công, được gọi là quá trình gán địa chỉ IP "cố định" hoặc "tĩnh", cũng có thể thực hiện nhưng không được khuyến khích trên mạng gia đình, do nguy cơ xảy ra xung đột địa chỉ IP. Nhiều router mạng gia đình có địa chỉ IP 192.168.1.3 trong DHCP pool của mình theo mặc định, và người dùng không kiểm tra xem nó đã được gán cho một thiết bị khách nào bằng phương pháp thủ công chưa, trước khi gán nó cho một thiết bị theo cách tự động. Trong trường hợp xấu nhất, hai thiết bị khác nhau trên mạng cùng được gán với địa chỉ IP 192.168.1.3 - một thiết bị được gán thủ công và một thiết bị được gán tự động - dẫn đến sự cố kết nối không thành công cho cả hai thiết bị.

Các vấn đề với 192.168.1.3

Một thiết bị có địa chỉ IP 192.168.1.3 được gán động, có thể được gán lại một địa chỉ khác nếu nó bị ngắt kết nối khỏi mạng cục bộ trong một khoảng thời gian đủ dài. Khoảng thời gian này (còn được gọi là thời gian mượn trong DHCP) thay đổi tùy thuộc vào cấu hình mạng nhưng thường là hai hoặc ba ngày. Ngay cả sau khi khoảng thời gian này kết thúc (thời gian mượn DHCP hết hạn), một thiết bị có khả năng vẫn nhận được cùng một địa chỉ trong lần tiếp theo nó tham gia mạng, trừ khi các thiết bị khác cũng gặp tình trạng tương tự (cũng hết thời gian mượn DHCP).

Xem thêm:

Thứ Hai, 12/11/2018 23:27
4,76 👨 10.772
0 Bình luận
Sắp xếp theo