192.168.1.2: Địa chỉ IP router phổ biến

192.168.1.2 là một địa chỉ IP Private, mặc định cho một số kiểu định tuyến băng thông rộng trong gia đình. Nó cũng thường được gán cho các thiết bị riêng lẻ trong một mạng gia đình khi một router có địa chỉ IP là 192.168.1.1. Là địa chỉ IP Private, 192.168.1.2 không cần phải là duy nhất trên toàn bộ mạng Internet, nhưng phải là duy nhất trong mạng cục bộ.

Mặc dù địa chỉ IP này được nhà sản xuất đặt mặc định cho một số router, bất kỳ router hoặc máy tính nào trên mạng cục bộ đều có thể được đặt để sử dụng 192.168.1.2.

Cách địa chỉ IP Private hoạt động

Không có ý nghĩa hoặc giá trị đặc biệt đối với các địa chỉ IP riêng lẻ - chúng đơn giản được chỉ định là "riêng tư" bởi Internet Assigned Numbers Authority (IANA), một tổ chức toàn cầu quản lý địa chỉ IP. Địa chỉ IP Private chỉ được sử dụng trên mạng riêng và không thể truy cập được từ internet, mà chỉ có thể truy cập từ các thiết bị trên mạng riêng. Đây là lý do tại sao modem và router có thể hoạt động dễ dàng bằng cách sử dụng cùng một địa chỉ IP riêng mặc định. Để truy cập router từ Internet, bạn phải sử dụng địa chỉ IP công khai của router.

Phạm vi địa chỉ được IANA dành riêng để sử dụng trên các mạng riêng là trong phạm vi 10.0.x.x, 172.16.x.x và 192.168.x.x.

Địa chỉ IP riêng tư

Sử dụng 192.168.1.2 để kết nối với một router

Nếu router đang sử dụng địa chỉ 192.168.1.2 trên mạng cục bộ, bạn có thể đăng nhập vào bảng điều khiển quản trị bằng cách nhập địa chỉ IP của nó vào thanh địa chỉ URL của trình duyệt web:

http://192.168.1.2/

Router sau đó sẽ nhắc nhập tên người dùng và mật khẩu quản trị viên. Tất cả các router được cấu hình với tên người dùng và mật khẩu mặc định của nhà sản xuất. Tên người dùng mặc định phổ biến nhất là "Admin", "1234" hoặc không có tên người dùng nào. Tương tự, các mật khẩu phổ biến nhất là "admin", "1234" hoặc không có gì, giống với tên người dùng. Tên người dùng/mật khẩu mặc định thường được ghi ở phía sau của router.

Thường không cần thiết để truy cập vào giao diện quản trị của router, nhưng có thể hữu ích nếu bạn gặp sự cố kết nối.

Kết nối với router bằng User và Password mặc định

Tại sao 192.168.1.2 lại trở nên phổ biến?

Các nhà sản xuất thiết bị định tuyến và điểm truy cập phải sử dụng địa chỉ IP trong phạm vi riêng tư. Ban đầu, các nhà sản xuất router băng rộng như Linksys và Netgear đã chọn mặc định là 192.168.1.x. Mặc dù phạm vi riêng này về mặt kỹ thuật bắt đầu ở 192.168.0.0, nhưng hầu hết mọi người thường nghĩ một chuỗi số sẽ bắt đầu từ 1 thay vì từ số 0, do đó 192.168.1.1 là lựa chọn hợp lý nhất cho sự khởi đầu của một dải địa chỉ mạng gia đình.

Với router được gán địa chỉ đầu tiên này, nó sẽ gán địa chỉ cho mỗi thiết bị trên mạng. Do đó, IP 192.168.1.2 trở thành một xuất phát điểm phổ biến nhất.

Thiết bị được kết nối mạng không đạt được hiệu suất cao hơn hoặc bảo mật tốt hơn từ địa chỉ IP, cho dù đó là 192.168.1.2, 192.168.1.3 hoặc bất kỳ địa chỉ private nào khác.

Gán 192.168.1.2 cho một thiết bị

Hầu hết các mạng chỉ định địa chỉ IP Private tự động sử dụng DHCP. Điều này có nghĩa là địa chỉ IP của thiết bị có thể thay đổi hoặc được gán lại cho một thiết bị khác. Cố gắng gán địa chỉ này theo cách thủ công (một quá trình được gọi là gán địa chỉ "cố định" hoặc "tĩnh") cũng có thể tiến hành nhưng có thể dẫn đến sự cố kết nối nếu router của mạng không được định cấu hình tương ứng.

Dưới đây là cách phân bổ IP hoạt động:

  • Mỗi router cục bộ sử dụng DHCP được cấu hình với một loạt các địa chỉ riêng mà nó có thể phân bổ cho các máy khách.
  • Trên router gia đình có địa chỉ mặc định là 192.168.1.1, địa chỉ mặc định của địa chỉ khách nằm trong khoảng từ 192.168.1.2 đến 192.168.1.254. Hầu hết các router sẽ chỉ định địa chỉ IP cho các thiết bị mạng bắt đầu từ đầu phạm vi này, vì vậy bạn hiếm khi thấy địa chỉ IP trên mạng của mình nằm ngoài phạm vi nêu trên.
  • Một router nói chung sẽ không kiểm tra xem 192.168.1.2 (hoặc bất kỳ địa chỉ nào khác trong phạm vi này) đã được gán cho một máy khách theo cách thủ công hay chưa trước khi tự động gán nó cho một máy khách. Điều này có thể gây ra xung đột địa chỉ IP trong đó hai thiết bị trên cùng một mạng cục bộ cố gắng sử dụng cùng một địa chỉ IP.
  • Xung đột địa chỉ IP sẽ làm gián đoạn giao tiếp mạng của cả hai thiết bị. Vì những lý do này, bạn nên cho phép router của mình kiểm soát việc gán địa chỉ IP trong mạng gia đình.

Xem thêm:

Thứ Bảy, 17/11/2018 08:06
4,67 👨 26.891
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Bảo mật máy tính