File DO là gì?

Bài viết này giải thích file DO là gì, cách mở file và cách chuyển đổi file sang định dạng khác để có thể dễ sử dụng hơn trong chương trình bạn chọn.

File DO là gì?

File có phần mở rộng file .DO có thể là file Java servlet. Nó được các web server Java sử dụng để cung cấp các ứng dụng Java dựa trên web.

Các file DO khác rất có thể là những file Stata Batch Analysis. Chúng thường được gọi là do-file và là các file plain text chứa danh sách các lệnh sẽ được thực thi cùng nhau trong một chuỗi.

Tương tự như file Stata là định dạng file macro ModelSim cũng sử dụng cùng phần mở rộng file này. Những loại file đó lưu trữ các lệnh liên quan đến macro được sử dụng với Libero SoC.

Cuối cùng, nếu file của bạn không ở những định dạng trên, thì đó có thể là bản sao lưu của ổ cứng Apple II.

Các file DO được sử dụng với Notepad trong Windows 11
Các file DO được sử dụng với Notepad trong Windows 11

Những file khác có thể là các file bị đặt tên sai thành file DO nhưng thực tế tồn tại ở định dạng file hoàn toàn khác. Đây thường là các file PDF được tải xuống từ một trang web, vì lý do này hay lý do khác, đã được cung cấp sai phần mở rộng file.

Lưu ý: dofile cũng là một hàm được sử dụng khi biên dịch và thực thi code lập trình Lua, nhưng nó không liên quan đến bất kỳ điều gì trong bài viết này. Đây cũng là lệnh loop được sử dụng với các file batch. DO cũng là từ viết tắt của domain object, digital output, digital order, data operation, data only và device object.

Cách mở file DO

Nếu đó là file Java servlet, bạn có thể mở nó bằng Apache Tomcat hoặc có thể là Apache Struts.

Các file Stata Batch Analysis chỉ hoạt động trong bối cảnh máy tính đang chạy Stata. Một tùy chọn để thực sự sử dụng file trong Stata là nhập do, theo sau là tên file trong cửa sổ lệnh Stata. Ví dụ, do myfile.

Bạn có thể sử dụng Stata Do-File Editor đi kèm để đọc và chỉnh sửa các lệnh, nhưng bất kỳ trình duyệt web nào cũng có thể được sử dụng để xem các lệnh và trình soạn thảo văn bản có thể xem và chỉnh sửa file DO. Trình soạn thảo Stata cũng hữu ích để thực thi file; chỉ cần chọn Execute do file.

Mẹo: Hãy xem thêm thông tin từ trang web của Stata về các file do nếu bạn cần trợ giúp.

Các file ModelSim DO được sử dụng với Mentor Graphics ModelSim, bao gồm trong bộ chương trình Libero SoC. Đây cũng là những file plain text có thể được xem và chỉnh sửa bằng bất kỳ chương trình soạn thảo văn bản nào.

Disk image Apple II có thể được sử dụng với CiderPress.

Nếu bạn nghi ngờ rằng file của mình không phải là file DO và trên thực tế là một tài liệu, như bảng sao kê ngân hàng hoặc một số loại tài liệu liên quan đến bảo hiểm, chỉ cần đổi tên file thành kết thúc là .PDF và xem liệu nó có mở bằng Sumatra PDF hoặc một số trình đọc PDF khác.

Cách chuyển đổi file DO

Nếu một file Java servlet có thể được chuyển đổi sang bất kỳ định dạng nào khác thì rất có thể việc đó được thực hiện thông qua các chương trình Apache đã đề cập ở trên. Mở file trong ứng dụng và tìm một số loại menu Save as hoặc Export sẽ cho phép bạn lưu file DO sang định dạng file khác.

Các file Stata Batch Analysis chắc chắn có thể được chuyển đổi sang những định dạng dựa trên văn bản khác như TXT, nhưng nó chỉ hữu ích nếu bạn muốn đọc qua các lệnh. Nếu cuối cùng bạn thay đổi định dạng file (thành định dạng như TXT) và vẫn muốn chạy các lệnh bằng Stata, thì bạn phải chỉ định phần mở rộng file trong lệnh (ví dụ, do myfile.txt thay vì do myfile, giả định hậu tố DO).

Điều này cũng đúng với các file ModelSim DO; hãy thử sử dụng menu trong Libero SoC để chuyển đổi file hoặc cắm văn bản của macro vào trình soạn thảo văn bản và lưu nó sang định dạng dựa trên văn bản mới ở đó.

Chương trình CiderPress mà bài viết đã đề cập ở trên là cách tốt nhất để chuyển đổi disk image DO sang các định dạng như PO, SDK và 2MG.

Nếu file của bạn bị gán nhầm phần mở rộng file .DO trong khi thực sự phải có đuôi .PDF, bạn không phải lo lắng về việc chuyển đổi. Thay vào đó, chỉ cần đổi tên .DO thành .PDF để trình đọc PDF của bạn có thể nhận ra file.

Lưu ý: Việc đổi tên như thế này không phải là cách hoạt động của quá trình chuyển đổi file, nhưng nó hoạt động trong trường hợp này vì dù sao thì file PDF lẽ ra không nên sử dụng phần mở rộng file DO. Các công cụ chuyển đổi file mới chuyển đổi file thực sự.

Vẫn không thể mở file?

Một lý do khiến file không mở được bằng các chương trình được đề cập ở trên là vì file đó thực sự không ở bất kỳ định dạng file nào trong số này. Kiểm tra kỹ lại để chắc chắn phần mở rộng file là ".DO" chứ không phải một phần mở rộng tương tự như OD, DOCX, DOC, DOP, DM, v.v...

Các phần mở rộng file đó và có thể là nhiều phần mở rộng file khác thuộc những định dạng file không liên quan đến bất kỳ định dạng nào được đề cập ở đây, đó là lý do tại sao chúng không mở bằng cùng một phần mềm.

Thay vào đó, nếu bạn có một trong những file đó, hãy nghiên cứu phần mở rộng file để biết thêm thông tin về cách mở hoặc chuyển đổi chúng.

Chủ Nhật, 03/12/2023 09:35
51 👨 288
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản