File CRDOWNLOAD là gì?

Bài viết này giải thích file CRDOWNLOAD là gì và chúng khác với các file thông thường như thế nào, cách nhận biết chương trình nào có thể sẽ mở file đó và phải làm gì nếu bạn cần chuyển đổi file đó.

File CRDOWNLOAD là gì?

CRDOWNLOAD là phần mở rộng file tạm thời được trình duyệt web Chrome sử dụng. Các file có phần mở rộng này được gọi là file Chrome Partial Download, do đó, việc nhìn thấy file có nghĩa là file chưa được tải xuống hoàn toàn.

File CRDOWNLOAD được sử dụng như thế nào?

Các bản tải một phần là do file vẫn đang được Chrome tải xuống hoặc quá trình download bị gián đoạn nên đó chỉ là một phần, không phải file đầy đủ.

Nếu phần mở rộng file CRDOWNLOAD được sử dụng vì Chrome đang tích cực tải xuống nội dung nào đó, phần ".crdownload" thường sẽ tự động được xóa sau khi quá trình tải xuống hoàn tất.

File CRDOWNLOAD được tạo ở định dạng sau: ..crdownload hoặc đôi khi <#>.crdownload. Ví dụ, nếu bạn đang tải xuống một bản MP3, nó có thể mang tên là soundfile.mp3.crdownload hoặc Unconfirmed 1433.crdownload.

File CRDOWNLOAD trong Windows 10
File CRDOWNLOAD trong Windows 10

Cách mở file CRDOWNLOAD

File CRDOWNLOAD không được mở trong chương trình vì chúng thực sự chỉ là sản phẩm phụ của trình duyệt web Chrome từ Google - thứ được tạo ra nhưng thực tế không được trình duyệt sử dụng.

Tuy nhiên, nếu quá trình tải xuống file trong Chrome bị gián đoạn và quá trình tải xuống đã dừng lại thì có thể vẫn sử dụng một phần file bằng cách đổi tên file tải xuống. Điều này có thể được thực hiện bằng cách xóa "CRDOWNLOAD" khỏi tên file.

Xóa hậu tố CRDOWNLOAD khỏi tên file
Xóa hậu tố CRDOWNLOAD khỏi tên file

Ví dụ, nếu một file đã ngừng tải xuống, chẳng hạn như file có tên soundfile.mp3.crdownload, một phần của file âm thanh vẫn có thể phát được nếu bạn đổi tên nó thành soundfile.mp3.

Tùy thuộc vào thời gian tải xuống file (chẳng hạn như nếu bạn hiện đang tải xuống một file video lớn), bạn thực sự có thể mở file CRDOWNLOAD trong chương trình mà cuối cùng sẽ được sử dụng để mở file, mặc dù toàn bộ nội dung vẫn chưa được lưu vào máy tính.

Ví dụ, giả sử bạn đang tải xuống file AVI. Bạn có thể sử dụng VLC Media Player để mở file CRDOWNLOAD bất kể nó mới bắt đầu tải xuống, đã hoàn thành một nửa hay gần hoàn tất. Trong ví dụ này, VLC sẽ phát bất kỳ phần nào của file hiện được tải xuống, nghĩa là bạn chỉ có thể bắt đầu xem video ngay sau khi bắt đầu tải xuống và video sẽ tiếp tục phát miễn là Chrome tiếp tục tải xuống tài liệu.

Thiết lập này về cơ bản là cung cấp luồng video trực tiếp vào VLC. Tuy nhiên, vì VLC không nhận dạng file CRDOWNLOAD dưới dạng file video hoặc âm thanh thông thường nên bạn phải kéo và thả CRDOWNLOAD vào chương trình VLC đang mở để tính năng này hoạt động.

Lưu ý: Việc mở file CRDOWNLOAD theo cách này chỉ có lợi cho các file mà bạn có thể sử dụng theo cách "từ đầu đến cuối", chẳng hạn như video hoặc nhạc, có phần đầu, phần giữa và phần cuối của file. Các file hình ảnh, tài liệu, kho lưu trữ, v.v... có thể sẽ không hoạt động.

Cách chuyển đổi file CRDOWNLOAD

Các file CRDOWNLOAD chưa ở dạng cuối cùng nên không thể chuyển đổi chúng sang định dạng khác. Sẽ không thành vấn đề nếu bạn đang tải xuống tài liệu, file nhạc, video, v.v... - nếu toàn bộ file không có ở đó và do đó phần mở rộng CRDOWNLOAD được thêm vào cuối, thì việc cố gắng chuyển đổi file chưa hoàn chỉnh cũng chẳng ích gì.

Điều này có nghĩa là không có cách nào để chuyển đổi file CRDOWNLOAD sang PDF, MP3, AVI, MP4, v.v...

Tuy nhiên, hãy ghi nhớ những gì bạn đã học được ở trên về việc thay đổi đuôi file thành phần mở rộng file bạn đang tải xuống. Sau khi lưu file với phần mở rộng thích hợp, bạn có thể sử dụng trình chuyển đổi file miễn phí để chuyển đổi file sang định dạng khác.

Ví dụ, nếu file MP3 chỉ được tải xuống một phần nhưng vẫn có thể sử dụng được ở một số dạng thì bạn có thể đưa file đó vào trình chuyển đổi file âm thanh để lưu file sang định dạng mới. Tuy nhiên, nếu cách này hiệu quả, bạn cần đổi tên file *.MP3.CRDOWNLOAD thành *.MP3 (nếu đó là file MP3 mà bạn đang xử lý).

Thứ Tư, 25/10/2023 17:29
4,73 👨 164
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản