Dùng hàm VLOOKUP để nối gộp hai bảng Excel với nhau

Trong Excel, bạn có thể hợp nhất các hàng từ bảng này vào bảng khác bằng cách sao chép rồi dán chúng vào ô trống đầu tiên bên dưới bảng. Và nếu các hàng khớp nhau thì có thể hợp nhất các cột từ bảng này vào bảng khác bằng cách dán chúng vào ô trống đầu tiên bên phải bảng.

Việc nối các hàng khá đơn giản nhưng nối các cột của bảng này vào bảng khác thì phức tạp hơn vì không phải lúc nào các hàng trong bảng này cũng tương ứng với bảng kia. Bằng cách sử dụng hàm VLOOKUP để nối bảng bạn sẽ tránh được những vấn đề sắp xếp khó chịu này.

Trong ví dụ dưới đây, ta có 2 bảng là Blue và Orange. Trong bảng Blue, mỗi hàng là một mục chi tiết trong đơn đặt hàng. Order ID 20050 có 2 mục, Order ID 20051 có 1 mục, Order ID 20052 có 3 mục, cứ như thế cho đến hết bảng. Giờ chúng ta cần hợp nhất cột Sales ID và Region ID vào bảng Blue, dựa trên các giá trị phù hợp trong cột Order ID của bảng Orange.

Nhưng giá trị Order ID bị lặp lại trong bảng Blue, trong khi Order ID của bảng Orange là duy nhất. Vì thế nếu cứ hồn nhiên mà Ctrl + C rồi Ctrl + V để dán thì bạn sẽ nhận thấy sự lộn xộn trong bảng tính. Nếu dữ liệu quá nhiều thì bạn sẽ phát điên vì việc phải sắp xếp lại chúng. Hãy thử dùng VLOOKUP và xem sự khác biệt nhé.

Dưới đây là hai bảng tính, bạn có thể copy vào file Excel để làm theo nếu muốn. Copy hai bảng này vào cùng một trang Excel, nhấn Ctrl + T để biến nó thành bảng tính, đặt tên bảng tính trong Table name, lần lượt là Blue và Orange.

Bảng Blue:

Order ID

Sale Date

Product ID

20050

2/2/14

C6077B

20050

2/2/14

C9250LB

20051

2/2/14

M115A

20052

2/3/14

A760G

20052

2/3/14

E3331

20052

2/3/14

SP1447

20053

2/3/14

L88M

20054

2/4/14

S1018MM

20055

2/5/14

C6077B

20056

2/6/14

E3331

20056

2/6/14

D534X

Bảng Orange:

Order ID

Sales ID

Region

20050

447

West

20051

398

South

20052

1006

North

20053

447

West

20054

885

East

20055

398

South

20056

644

East

20057

1270

East

20058

885

East

Sau đó, bạn sao chép tiêu đề Sales ID và Region vào bên cạnh tiêu đề Product ID trong bảng Blue. Lúc này bảng tính của bạn sẽ như sau:

Bắt đầu thao tác ghép hai bảng Excel bằng VLOOKUP

Trong ô D2, bạn nhập vào công thức sau:

=VLOOKUP([@[Order ID]],Orange[#All],2,0)
  • Phần [@[Order ID]] có nghĩa là "lấy giá trị trong cùng một hàng này từ cột Order ID".
  • Tham số "Orange[#All]" có thể được nhập bằng tay nếu bạn đã đặt tên bảng, nếu không, chỉ cần dùng chuột bôi đen toàn bộ bảng Orange để hàm tự động nhận rồi thêm $ đằng trước, hoặc nhập $A$13:$C$22 để chọn bảng Orange.
  • 2 là số thứ tự của cột Sales ID trong bảng Orange.
  • 0 là dò tìm tương đối (vì ở đây mục Order ID của cả 2 bảng đều đã được sắp thứ tự, nếu không bạn phải dùng dò tìm tuyệt đối, thay 0 bằng 1).

Nhập công thức ghép cột vào ô D2

Sau đó kết quả trả về trong ô D2 sẽ là 447.

Kết quả sau khi nhập hàm VLOOKUP

Chi chuột vào góc dưới bên phải ô D2 cho đến khi xuất hiện dấu cộng, kéo chuột xuống hết bảng Blue, bạn sẽ có kết quả như sau:

Kéo hàm VLOOKUP xuống các dòng dưới

Để nhập cột Region vào bảng Blue, bạn chỉ cần sao chép công thức ở ô D2 vào ô E2, sửa tham số thứ 3 từ 2 thành 3, để nói lên rằng bạn muốn lấy cột thứ 3 (Region) của bảng Orange.

Nhập cột Region từ bảng Orange vào bảng Blue

Sau đó chỉ chuột vào góc dưới bên phải ô E2 cho đến khi xuất hiện dấu cộng, kéo chuột xuống hết bảng Blue, bạn sẽ có kết quả như sau:

Hoàn tất ghép bảng Blue và Orange với VLOOKUP

Như bạn đã thấy với cách dùng hàm VLOOKUP để ghép nối hai bảng Excel dữ liệu sẽ được điền đúng, thao tác không quá phức tạp chỉ vài cú nhấp chuột là xong. Đây là file mẫu Excel, nếu bạn vẫn cảm thấy khó hiểu, hãy tải nó về để xem cho trực quan nhé.

Hy vọng mẹo nhỏ với hàm VLOOKUP này hữu ích với bạn.

Xem thêm: Cách sử dụng hàm SUM trong Excel

Thứ Sáu, 10/11/2017 09:23
51 👨 25.642
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Excel