Cách đổi tên tác giả trong Word, đổi Author trong Word

Tên tác giả trong Word là thông tin cơ bản cho một tài liệu, để người khác có thể nhìn thấy ngay khi xem thông tin tài liệu, ngoài việc chèn tên tác giả dưới dạng header hay footer trong Word. Và tên tác giả trong Word người dùng hoàn toàn có thể chỉnh sửa lại theo yêu cầu của tài liệu. Bạn có thể đổi tên tác giả trong Word với tài liệu trước đó, hoặc với chính tài liệu đang xử lý. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đổi tên tác giả trong Word.

Cách đổi tên tác giả trong Word

Bước 1:

Tại tài liệu mà người dùng muốn đổi tên tác giả đã thêm trước đó, nhấn vào mục File rồi chọn tiếp Info ở cạnh menu bên trái giao diện.

Thông tin tài liệu Word

Bước 2:

Nhìn sang nội dung bên phải tại Related People bạn sẽ thấy mục Author để tên tác giả cho tài liệu Word này. Chúng ta tiến hành đổi tên tác giả cho Word tại phần này.

Tên tác giả cho Word

Bước 3:

Nhấn chuột phải vào tên tác giả rồi chọn Edit property để thay đổi lại quyền sở hữu cho nội dung này.

Chỉnh quyền sở hữu tác giả Word

Ngay sau đó hiển thị giao diện để chúng ta nhập tên tác giả mới cho tài liệu Word. Nhập xong tên mới thì người dùng nhấn OK để lưu lại.

Nhập tên tác giả mới Word

Ngay lập tức tên tác giả tài liệu Word đã được thay thế.

Tên tác giả mới trong Word

Bước 4:

Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm tên tác giả khác vào tài liệu này rất đơn giản, click chuột vào dòng Add An Author rồi nhập tên tác giả khác muốn thêm vào tài liệu Word. Nhập tên xong nhấn Enter để lưu lại là được.

Thêm tên tác giả khác trong Word

Bước 5:

Nếu muốn xóa tác giả nào khỏi tài liệu Word thì người dùng chỉ cần nhấn chuột phải vào tên tác giả đó rồi chọn Remove Person là được.

Xóa tên tác giả trong Word

Cách đổi tên tác giả trong Word qua Word Options

Khi chúng ta tạo tài liệu Word và chia sẻ tới người khác thì tên người dùng trên máy tính của bạn sẽ hiển thị dưới dạng tên tác giả. Chúng ta có thể đổi tên tác giả trong Word và áp dụng cho các tài liệu Microsoft Office khác.

Bước 1:

Đầu tiên bạn nhấn vào File rồi chọn Options trong danh sách menu tùy chọn ở cạnh trái màn hình.

Tùy chọn tên tác giả trong Word

Bước 2:

Hiển thị giao diện mới, tại nhóm General bạn nhìn sang bên phải tại Personalize your copy of Microsoft Office bạn sẽ điền tên của mình hoặc tên nào đó và tên viết tắt ở bên dưới. Điền xong thì nhấn OK để lưu lại thiết lập mới là được.

Đổi tên tác giả trong Word của bạn

Thứ Sáu, 31/03/2023 01:12
32 👨 8.762
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Word