Cách thêm văn bản bằng GIMP

GIMP là một chương trình phần mềm chỉnh sửa ảnh mã nguồn mở có sẵn cho Linux, Windows và Mac OS X. Nó bao gồm ba cửa sổ: Toolbox, ImageDock. Người dùng có thể sử dụng GIMP để tạo một hình ảnh chỉ bao gồm văn bản hoặc thêm văn bản vào hình ảnh khác. Người dùng có thể chỉ định loại và kích thước của phông chữ cũng như màu sắc của văn bản. Người dùng sẽ thêm văn bản vào hình ảnh dưới dạng một layer riêng biệt, mà sau đó có thể thao tác như bất kỳ layer hình ảnh nào khác.

1. Mở phần mềm chỉnh sửa ảnh GIMP.

2. Nhấn đồng thời các phím "Ctrl""N" để mở template hình ảnh mới (New Image). Hoặc, nhấn đồng thời các phím "Ctrl""O" để mở hình ảnh đang có.

Mở template hình ảnh mới (New Image)

3. Nhấp vào nút "A" trong cửa sổ Toolbox. Đây là nút để nhập văn bản.

Nhấp vào nút "A" trong cửa sổ Toolbox

4. Chọn phông chữ, kích thước và màu sắc mong muốn cho văn bản, nằm trong số các tùy chọn xuất hiện ở dưới cùng của cửa sổ Toolbox.

5. Nhấp vào vị trí muốn văn bản xuất hiện trong cửa sổ Image.

Nhấp vào vị trí muốn văn bản xuất hiện trong cửa sổ Image

6. Nhập văn bản trong vùng văn bản của cửa sổ hộp thoại GIMP Text Editor. Văn bản sẽ xuất hiện trong hình ảnh khi người dùng nhập các chữ cái.

7. Nhấp vào nút "Close" ở dưới cùng của cửa sổ Text Editor, sau khi hoàn tất việc thêm văn bản.

Nhấp vào nút "Close" ở dưới cùng của cửa sổ Text Editor

Nhấn đồng thời các phím "Ctrl" và "S" để lưu các thay đổi

8. Nhấn đồng thời các phím "Ctrl""S" để lưu các thay đổi vào hình ảnh.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Xem thêm:

Thứ Năm, 28/02/2019 13:38
52 👨 2.004
0 Bình luận
Sắp xếp theo