Các công cụ tự động hóa tác vụ trên Windows 10

Bạn có nhận ra rằng mình thường xuyên xóa các file cũ, dọn sạch dữ liệu không cần thiết, khởi động một số chương trình, v.v... theo cách thủ công không? Nếu đúng, hãy để Quantrimang giúp bạn tự động hóa những tác vụ này. Trước tiên, bài viết sẽ giới thiệu cho các bạn một số công cụ Windows giúp tự động hóa các tác vụ nhất định và sau là một số cách thực hiện tự động hóa một số tác vụ trên Windows 10.

Các công cụ giúp tự động hóa các tác vụ Windows

Command Prompt và file batch của nó

Command Prompt, một người kế nhiệm của MS-DOS Prompt, là một chương trình thông dịch dòng lệnh. Và một file có nhiều lệnh của nó được gọi là "file batch", mà bạn có thể sử dụng để tự động hóa tác vụ, như sao lưu file hoặc thư mục vào ổ cứng di động. Để mở nó, bạn chỉ cần gõ cmd hoặc Command Prompt trong thanh tìm kiếm của menu Start.

Chương trình Command Prompt

Bạn chỉ cần biên dịch các lệnh cần thiết trong một file văn bản có phần mở rộng “.bat” hoặc “.cmd”. Và bạn chỉ cần mở file để chạy nó; trong trường hợp này, Windows 10 thực thi tất cả các lệnh của tập tin theo tuần tự hoặc được lập trình trong file batch.

PowerShell và các file script của nó

PowerShell là một framework quản lý và tự động hóa được xây dựng cho người dùng có quyền quản trị hệ thống. Nếu đang tìm kiếm tính năng tự động hóa, bạn cần phải tìm hiểu và sử dụng PowerShell. Command Prompt dễ học và sử dụng hơn PowerShell vì Powershell mạnh mẽ và cung cấp nhiều tính năng hơn.

Chương trình PowerShell

Bạn có thể truy cập Windows PowerShell bằng cách nhập tên của nó vào hộp tìm kiếm của menu Start. Lưu ý, bạn sẽ thấy hai chương trình, “PowerShell” và “PowerShell ISE”. PowerShell là chương trình thông dịch dòng lệnh như Command Prompt trong khi chương trình còn lại được sử dụng để viết các script (có phần mở rộng ".ps1"), chứa một nhóm các lệnh như các file batch.

Task Scheduler và tác vụ của nó

Một công cụ Windows khác giúp tự động hóa là Task Scheduler, đây là một công cụ để lên lịch các chương trình và nhiệm vụ. Các tác vụ được lên lịch chạy vào các khoảng thời gian cụ thể, có thể hiển thị thông báo thực hiện hoặc khi các tác vụ hoàn tất, v.v… Ngoài ra, bạn có thể tùy chỉnh các nhiệm vụ cho phù hợp với yêu cầu của mình.

Chương trình Task Scheduler

Nếu muốn truy cập Task Scheduler trong Windows 10, chỉ cần gõ “scheduler” hoặc “Task Scheduler” trong hộp tìm kiếm của Cortana. Lưu ý, ngay cả Windows và các chương trình được cài đặt khác (như Google Chrome) tạo các tác vụ theo lịch để thực hiện các hoạt động bảo trì của riêng nó, bạn không nên chỉnh sửa hoặc vô hiệu hóa các tác vụ khác.

Bây giờ bạn đã biết về các công cụ cần thiết để tự động hóa các tác vụ. Nếu được cấu hình đúng cách các script này có thể tự động hóa các tác vụ bảo trì khác nhau trên máy tình mà người dùng không cần kiểm tra hoặc can thiệp vào các hoạt động này.

Các tác vụ tự động hóa

Khởi động nhiều ứng dụng

Nếu muốn tự động khởi động nhiều ứng dụng, chương trình, file cùng một lúc, bạn chỉ cần tạo một file batch xác định những chương trình đó. Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo một shortcut cho file này và thêm tổ hợp phím để khởi chạy nó nhanh chóng sử dụng phím tắt.

Ví dụ: bạn có thể tạo file batch để mở một số thư mục cụ thể, trình duyệt Google Chrome, file Word và file Excel sử dụng code bên dưới. Lưu ý, "% USERPROFILE%" ở đây đề cập đến thư mục hồ sơ người dùng của bạn trong Windows.

@echo off

:: Open folders

start %USERPROFILE%\Documents\

start %USERPROFILE%\Desktop\MusicFolder\

:: Open files

start chrome.exe

start "" "%USERPROFILE%\Documents\My Blogs\Article1.docx"

start "" "%USERPROFILE%\Documents\Content Ideas.xlsx"

exit

Khởi động ứng dụng với tư cách admin

Để khởi động chương trình với tư cách admin bạn cần thực hiện cách khác với cách trên. Đó là bởi vì chương trình này yêu cầu quyền truy cập admin bằng cách hiển thị lời nhắc UAC. Nếu bạn không chấp thuận lời nhắc thì các chương trình này sẽ không khởi động được.

Sử dụng một phím tắt được đặt trong thư mục Windows Startup cũng không hoạt động, vậy phải làm thế nào? Chương trình Task Scheduler sẽ là giải pháp cho vấn đề này. Nó chỉ có một tùy chọn để chạy chương trình với quyền quản trị, do đó bạn có thể khởi động một hoặc nhiều ứng dụng (sử dụng batch script) bằng cách sử dụng Task Scheduler. Dưới đây là cách thực hiện:

Bước 1: Mở Task Scheduler > click vào "Create Task" trong Actions trong bảng bên phải.

Bước 2: Trong tab General, đặt tên tác vụ như "NoUAC1", sau đó chọn tùy chọn "Run with highest privileges".

Chọn Run with highest privileges

Bước 3: Click vào tab Trigger, trong phần “Begin the task”, chọn “At startup”.

Bước 4: Bây giờ chuyển sang tab Actions, click vào New.

Bước 5: Trong cửa sổ New Action, trong phần Action chọn "Start a program", trong Program/script, nhấn nút Browse, chọn file thực thi bạn muốn lên lịch và nhấn OK.

Click vào nút Browse

Bước 6: Bây giờ, hãy vào chuyển đến tab Settings, chọn tùy chọn “Allow task to be run on demand” và sau đó click vào OK để lưu.

Bây giờ chương trình (Adobe Reader trong hướng dẫn này) sẽ tự động khởi động với quyền admin khi khởi động hệ thống.

Xóa tất cả các file cũ

Nếu là một nhà đam mê công nghệ hoặc nhà phát triển, bạn thường phải tải và thử nghiệm nhiều thứ. Sau một thời gian, bạn sẽ thấy có một số file không cần thiết "có mặt" trên hệ thống của mình vì chúng chiếm không gian trên máy tính. Có một giải pháp rất hữu hiệu cho việc này thay vì phải xóa thủ công đó là tạo một batch script xóa các file tải cũ.

Tương tự, bạn có thể sử dụng file batch để xóa tất cả các file cũ của các extension hoặc file cụ thể trong một folder hoặc folder con. Để thực hiện, bạn sẽ sử dụng code bên dưới để xóa file .docx (thay đổi “docx” thành file phù hợp với bạn) trong folder cụ thể có thời gian lâu hơn hai mươi ngày (thay đổi giá trị của tùy chọn “/d” thành bất cứ ngày nào).

@echo off

forfiles /p "%USERPROFILE%\Documents\My Blogs" /s /m *.docx /d -20 /c "cmd /c del @path"

echo Document files older than 20 days deleted

pause

exit

Bạn có thể thay đổi đường dẫn (bằng cách thay đổi giá trị của tùy chọn "/p") thành thư mục chứa các file cần xóa. Bên dưới, “%USERPROFILE%” có nghĩa là thư mục người dùng của bạn.

Xóa file cũ

Xóa thùng rác

Bạn nên xóa thùng rác thường xuyên và mặc dù đó là một nhiệm vụ dễ dàng nhưng người dùng thường hay quên nó. Rất may bạn có thể tự động hóa tác vụ này sử dụng Task Scheduler. Dưới đây là cách thực hiện để giải phóng không gian trống trên ổ cứng:

Bước 1: Mở Task Scheduler.

Bước 2: Mở "Task Scheduler Library", sau đó trong menu Action, click vào "New Folder" và đặt tên là "My Tasks".

Bước 3: Click vào thư mục “My Tasks” và chọn “Create Task” từ trình đơn Action.

Bước 4: Trong cửa sổ Create Task dưới tab General, gõ tên nhiệm vụ là "Empty Recycle Bin".

Bước 5: Click vào tab Triggers, tại đây click vào New và trong phần “Begin the task”, chọn “On a schedule”.

Bước 6: Chọn tùy chọn Weekly hoặc Monthly để thiết lập thời gian để xóa file và click vào OK.

Chọn thời gian xóa

Bước 7: Click vào tab Actions, chuyển đến New và trong cửa sổ New Action, trong Settings, gõ "PowerShell.exe" trong phần Program/script.

Bước 8: Trong cùng một cửa sổ, trong phần "Add arguments (optional)" gõ -NoProfile -Command "Clear-RecycleBin -Force" và click vào nút OK.

Gõ lệnh trong Add arguments (optional)

Giờ đây, thùng rác của bạn sẽ được làm sạch theo lịch trình.

Tắt hệ thống

Với những người say mê làm việc suốt đêm thì tác vụ này rất hữu ích, bởi vì nó hiện thông báo tắt máy tính, buộc họ phải dừng công việc và đi nghỉ. Code bên dưới sẽ hiển thị thông báo (bạn có thể chỉnh sửa trong script) lúc 11h tối và tắt hệ thống sau 120 giây (hoặc 2 phút). Lưu ý, bạn có thể thay đổi thời gian tắt máy trong code bên dưới bằng cách thay đổi giá trị %time%.

@echo off

:a

If %time%==23:00:00.00 goto :b

goto a:

:b

shutdown.exe /s /f /t 120 /c "Time To Say Good Night!"

exit

Lưu ý: Bạn sẽ có 120 giây để lưu công việc thay vì 30 giây mặc định. Ngoài ra, bạn có thể dừng quá trình tắt máy bằng cách nhấn Win + R và gõ shutdown -a, sau đó nhấn Enter.

Tắt hệ thống

Sao lưu file/thư mục

Có nhiều chương trình tốt để sao lưu file, bao gồm các giải pháp đám mây như Dropbox và Backup and Sync của Google. Tuy nhiên, nếu bạn muốn kiểm soát nhiều hơn và sao lưu các file nhạy cảm vào ổ cứng di động, thì có thể sử dụng giải pháp tự động hóa batch script.

Lưu ý, phương pháp này chỉ sao lưu các file và thư mục cụ thể, không tạo ra điểm khôi phục hệ thống hoặc sao lưu hệ thống. Dưới đây là code của file batch để sao lưu toàn bộ dữ liệu bên trong thư mục người dùng và sao lưu registry hệ thống:

@echo off

:: Set the folder to backup below

set sourcedir=C:\Users\USER

:: Set your portable drive's folder below

set targetdir=D:\Backup

if not exist "%targetdir%" mkdir "%targetdir%"

echo ### Backing up your profile…

robocopy %sourcedir% %targetdir% * /e /j /r:10 /v

echo ### Backing up the registry…

if exist "%targetdir%\regbackup.reg" del "%targetdir%\regbackup.reg"

regedit.exe /e "%targetdir%\regbackup.reg"

echo ### Backup is all complete…

pause

exit

Sao lưu file và thư mục

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Xem thêm:

Thứ Hai, 25/06/2018 11:53
51 👨 1.438
0 Bình luận
Sắp xếp theo