Trắc nghiệm thú vị về mạng máy tính - Phần 4

Series các bài trắc nghiệm về chủ đề mạng máy tính với bộ câu hỏi gồm 4 câu trả lời và đáp án ở cuối trang. Sau phần 3, Quản trị mạng tiếp tục giới thiệu phần 4. Hãy cùng thử sức xem bạn trả lời được bao nhiêu câu

Câu 1. Frame là dữ liệu ở tầng:

A. Physical
B. Network
C. Data Link
D. Transport

Câu 2. Khi dùng repeater để mở rộng các đoạn mạng, ta có thể:

A. Đặt tối đa 4 đoạn mạng có máy tính
B. Dùng tối đa 4 repeater
C. Có tối đa 5 đoạn mạng
D. Có tối đa 3 đoạn mạng
E. b và c

Câu 3: Chọn 2 chức năng của tầng Presentation:

A. Mã hoá dữ liệu
B. Cung cấp các dịch vụ mạng người dùng
C. Phân đoạn dữ liệu
D. Đánh địa chỉ

Câu 4. Biểu diễn số 125 từ cơ số decimal sang cơ số binary.

A. 01111101
B. 01101111
C. 01011111
D. 01111110

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất cho Switch

A. Sử dụng địa chỉ vật lý và hoạt động tại tầng Physical của mô hình OSI
B. Sử dụng địa chỉ vật lý và hoạt động tại tầng Network của mô hình OSI
C. Sử dụng địa chỉ vật lý và hoạt động tại tầng Data Link của mô hình OSI
D. Sử dụng địa chỉ IP và hoạt động tại tầng Network của mô hình OSI

Câu 6. Môi trường truyền tin thông thường trong mạng máy tính là:

A. Các loại cáp như: UTP, STP, cáp điện thoại,...
B. Cáp quang, sóng điện từ,...
C. Tất cả môi trường nêu trên
D. Bao gồm b và c

Câu 7. Router là 1 thiết bị dùng để:

A. Định tuyến giữa các mạng
B. Lọc các gói tin dư thừa
C. Mở rộng một hệ thống mạng
D. Cả 3 đều đúng

Câu 8. Thiết bị Bridge cho phép:

A. Ngăn không cho các packet thuộc loại Broadcast đi qua nó
B. Giúp định tuyến cho các packet
C. Kết nối 2 mạng LAN lại với nhau đồng thời đóng vai trò như một bộ lọc (filter): Chỉ cho phép các packet mà địa chỉ đích nằm ngoài nhánh LAN mà packet xuất phát, đi qua
D. Tăng cường tín hiệu điện để mở rộng đoạn mạng

Câu 9. Thiết bị Hub cho phép:

A. Kéo dài 1 nhánh LAN thông qua việc khuếch đại tín hiệu truyền đến nó
B. Ngăn không cho các packet thuộc loại Broadcast đi qua nó
C. Giúp định tuyến cho các packet
D. Kết nối nhiều máy tính lại với
nhau để tạo thành một nhánh LAN (segment)

Câu 10. Tầng Network (cụ thể trong tầng IP) chịu trách nhiệm:

A. Dựa trên địa chỉ IP đích có
trong packet mà quyết định chọn đường thích hợp cho packet
B. Quyết định đích đến của packet
C. Phát hiện packet bị mất và cho gởi lại packet mất
D. Chia nhỏ packet thành các frame

Câu 11. Thiết bị Router cho phép:

A. Kéo dài 1 nhánh LAN thông qua việc khuếch đại tín hiệu truyền đến nó
B. Kết nối nhiều máy tính lại với nhau
C. Liên kết nhiều mạng LAN lại với nhau, đồng thời ngăn không cho các packet thuộc loại Broadcast đi qua nó và giúp việc định tuyến cho các packet
D. Định tuyến cho các packet, chia nhỏ các Collision Domain nhưng không chia nhỏ các Broadcast Domain

Câu 12. Để hạn chế sự đụng độ của các gói tin trên 1 đoạn mạng, người ta chia mạng thành các mạng nhỏ hơn và nối kết chúng lại bằng các thiết bị:

A. Repeaters
B. Hubs
C. Bridges hoặc Switches
D. Router

Câu 13. Cho biết ứng dụng nào thuộc loại Client/Server:

A. WWW (world wide web)
B. WinWord
C. Excel
D. Photoshop

Câu 14. Những địa chỉ nào thuộc về lớp A:

A. 10001100 11001100 11111111 01011010
B. 11001111 11110000 10101010 01010101
C. 01111010 10100101 1100001111100011
D. 11011010 10101010 01010101 11110011

Câu 15. Các thiết bị mạng nào sau đây có khả năng định tuyến cho 1 gói tin (chuyển gói tin sang một mạng kế khác nằm trên đường đến mạng đích) bằng cách dựa vào địa chỉ IP của máy đích có trong gói tin và thông tin hiện thời về tình trạng mạng được thể hiện trong bảng định tuyến có trong thiết bị:

A. Bridge
B. Router
C. Cả A và B
D. Switch

Đáp án:

1. C

2. E

3. A

4. A

5. C

6. C

7. D

8. D

9. D

10. A

11. D

12. C

13. A

14. C

15. B

Xem thêm:

Thứ Tư, 03/10/2018 10:46
44 👨 9.313
0 Bình luận
Sắp xếp theo