Trắc nghiệm ScratchJR - Bài 2: Thêm nhân vật

Sau khi đã nắm được những thông tin cơ bản của ScratchJR, cũng như cách thức di chuyển nhân vật như thế nào thì học sinh có thể thêm nhiều nhân vật khác nhau vào cùng 1 chương trình, để tạo thành một chương trình hoàn hảo có các nhân vật khác nhau. Mỗi một nhân vật trong chương trình đều có nhóm lệnh khác nhau để học sinh thiết lập riêng cho nhân vật đó. Hãy cùng ôn lại những kiến thức đã học trong nội dung câu hỏi trắc nghiệm dưới đây.

 • 1. Phát biểu nào sau đây là đúng trên ScratchJR?
  • A. Trong chương trình chỉ có một nhân vật là chú mèo mà thôi

  • B. Trong chương trình chỉ có 2 nhân vật mà thôi

  • C. Trong chương trình có nhiều nhân vật tùy vào ý định của người lập trình

  • D. ScratchJR không hỗ trợ nhiều nhân vật trên một sân khẩu

 • 2. Để thêm một nhân vật vào sân khấu, trình tự các bước là gì?
  • A. Nhấn vào dấu cộng dưới chú mèo, chọn nhân vật cần thêm, nhấn xác nhận

  • B. Chọn nhân vật cần thêm, nhấn dấu cộng dưới chú mèo, nhấn xác nhận

  • C. Nhấn xác nhận, nhấn dấu cộng, nhấn chú mèo

  • D. Tất cả đều sai

 • 3. Các thao tác để xóa một nhân vật là gì?
  • A. Mở một chương trình mới làm lại từ đầu

  • B. Nhấn đè vào nhân vật 1 lúc, rồi chọn kí tự xóa màu đỏ.

  • C. Nhấn nút hoàn lại

  • D. Không thể xóa nhân vật

 • 4. Phát biểu nào là đúng trên Scratch JR?
  • A. Hai nhân vật có chung một chương trình

  • B. Mỗi nhân vật có một chương trình riêng

  • C. ScratchJR không hỗ trợ lập trình cho nhiều nhân vật

  • D. Tất cả đều sai

 • 5. Phát biểu nào là đúng về khối lệnh lá cờ màu xanh?
  • A. Khối lệnh này thường được sử dụng khi phát triển chương trình nhiều nhân
   vật

  • B. Khối lệnh này có thể được dùng đầu tiên trong chương trình của mỗi nhân
   vật

  • C. Tất cả chương trình của nhân vật có khối lệnh này sẽ chạy khi chúng ta
   nhấn vào là cờ màu xanh

  • D. Tất cả đáp án trên đều đúng

 • 6. Khi chương trình có hiện thực khối lệnh lá cờ ở đầu, chúng ta có thể chạy chương trình bằng cách:
  • A. Nhấn vào nhân vật

  • B. Nhấn vào sân khấu

  • C. Nhấn vào lá cờ màu xanh

  • D. Tất cả đều đúng

 • 7. Chương trình trên ScratchJR được lưu lại bằng cách:
  • A. Nhấn vào biểu tượng màu vàng

  • B. Đặt tên cho chương trình

  • C. Nhấn vào nút xác nhận

  • D. Tất cả các thao tác trên

Thứ Hai, 08/04/2024 10:14
31 👨 111
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Lập trình Scratch