Trắc nghiệm trò chơi mê cung ScratchJR (Bài cuối)

Trò chơi mê cung ScratchJR với màn hình mở đầu và màn hình kết thúc mang tới trò chơi hoàn chỉnh. Học sinh sẽ tạo các câu lệnh kết nối màn hình mở đầu và màn hình kết thúc cho nội dung trắc nghiệm. Dưới đây là câu hỏi ôn tập trắc nghiệm trò chơi mê cung ScratchJR.

 • 1. Màn hình khởi đầu là đối tượng gì?
  • A. Một nhân vật

  • B. Một hoạt cảnh

  • C. Một hình nền

  • D. Tất cả đều đúng

 • 2. Màn hình kết thúc là đối tượng gì?
  • A. Một hoạt cảnh

  • B. Một hình nền

  • C. Một nhân vật

  • D. Tất cả đều đúng

 • 3. Để chuyển giữa các hoạt cảnh, chúng ta sẽ dùng câu lệnh gì?
  • A. Câu lệnh đổi nhân vật

  • B. Câu lệnh đổi chương trình

  • C. Câu lệnh đổi hoạt cảnh

  • D. Tất cả các câu lệnh trên

 • 4. Có tối đa bao nhiêu phân cảnh trong ScratchJR?
  • A. 2

  • B. 3

  • C. 4

  • D. Rất nhiều

 • 5. Có tôi đa bao nhiêu nhân vật trong ScratchJR
  • A. 2

  • B. 3

  • C. 4

  • D. Rất nhiều

Thứ Bảy, 06/07/2024 09:18
31 👨 81
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Lập trình Scratch