PowerPoint 2016: Các action button trong PowerPoint

Một công cụ khác mà người dùng có thể sử dụng để kết nối với trang web, file, địa chỉ email hoặc slide được gọi là action button (nút tác động). Các action button là những hình dạng tích hợp mà người dùng có thể thêm vào bài thuyết trình và đặt để liên kết với một slide khác, phát âm thanh hoặc thực hiện một hành động tương tự. Khi ai đó nhấp hoặc di chuyển qua nút này, hành động đã chọn sẽ xảy ra. Các action button có thể thực hiện nhiều điều tương tự như siêu liên kết. Phong cách dễ hiểu khiến chúng đặc biệt hữu ích cho các bài thuyết trình tự chạy tại các gian hàng và kiốt.

Chèn các action button

Người dùng có thể chèn các action button trên từng slide một hoặc có thể chèn một action button hiển thị trên mỗi slide. Tùy chọn thứ hai có thể hữu ích nếu người dùng muốn mọi slide liên kết lại với một slide cụ thể, như trang tiêu đề hoặc mục lục.

Cách chèn một action button trên một slide

1. Nhấp vào tab Insert.

2. Nhấp vào lệnh Shapes trong nhóm Illustrations. Một menu drop-down sẽ xuất hiện với các action button nằm ở dưới cùng.

Shapes

3. Chọn action button mong muốn.

4. Chèn nút vào slide bằng cách nhấp vào vị trí mong muốn. Hộp thoại Action Settings sẽ xuất hiện.

5. Chọn tab Mouse Click hoặc Mouse Over. Chọn tab Mouse Click có nghĩa là action button sẽ chỉ thực hiện hành động khi người dùng nhấp vào. Chọn tab Mouse Over sẽ làm cho action button thực hiện hành động của nó khi người dùng di chuyển chuột qua đó.

Mouse Click

6. Trong phần Action on click, chọn Hyperlink to:, sau đó nhấp vào mũi tên drop-down và chọn một tùy chọn từ menu.

Action on click

7. Chọn hộp Play Sound nếu muốn phát âm thanh khi nhấp vào action button. Chọn âm thanh từ menu drop-down hoặc chọn Other sound để sử dụng file âm thanh trên máy tính. Khi đã hoàn tất, nhấp OK.

Play sound

Cách chèn một action button trên tất cả các slide

Nếu muốn thêm action button vào mỗi slide, người dùng có thể thực hiện việc này với tính năng có tên là Slide Master view. Tuy nhiên, sử dụng Slide Master view có thể không đơn giản nếu chưa từng sử dụng nó trước đây. Nếu định chỉnh sửa các slide của mình theo cách này, trước tiên hãy xem lại bài viết: Tìm hiểu về chế độ xem Slide Master trong PowerPoint 2016.

1. Nhấp vào tab View.

2. Trong nhóm Master Views, bấm vào lệnh Slide Master. Trong bảng điều hướng bên trái, cuộn lên và chọn slide đầu tiên.

Master view

3. Chuyển đến tab Insert và chọn action button từ dưới cùng của menu Shapes. Nhấp vào slide để thêm action button và chọn các tùy chọn mong muốn từ hộp thoại xuất hiện.

4. Quay lại tab Slide Master và bấm Close Master View. Action button mới bây giờ sẽ có trên mỗi slide.

Close master view

Để chỉnh sửa, di chuyển hoặc xóa action button được chèn theo cách này, hãy nhấp vào tab View, sau đó chọn Slide Master. Nhấp vào Close Master View sau khi thực hiện bất kỳ thay đổi mong muốn nào.

Nếu thấy rằng một action button không xuất hiện trên một số slide nhất định, có thể cần bỏ chọn hộp Hide Background Graphics.

Hide Background Graphics

Cách kiểm tra action button

Sau khi tạo action button, người dùng nên kiểm tra nó.

1. Nhấp vào tab Slide Show.

2. Trong nhóm Start Slide Show, bấm vào From Current Slide.

Start Slide Show

3. Nhấp vào action button.

4. Sau khi đã kiểm tra nó, nhấp chuột phải vào bất cứ nơi nào trên màn hình và chọn End Show.

End show

Nếu action button không hoạt động như mong đợi, hãy làm theo các hướng dẫn bên dưới để chỉnh sửa nó.

Cách chỉnh sửa action button

1. Chọn action button.

2. Nhấp vào tab Insert.

3. Trong nhóm Links, bấm vào lệnh Action. Hộp thoại Actions Settings sẽ xuất hiện.

Links

4. Chỉnh sửa hành động hoặc siêu liên kết, sau đó bấm OK.

Cách thay đổi giao diện của action button

1. Chọn action button.

2. Nhấp vào tab Format.

Format

3. Để thay đổi kiểu hoặc màu của action button, hãy sử dụng các công cụ trong nhóm Shape Styles.

Shape Styles

4. Để thay đổi hình dạng của action button, nhấp vào Edit Shape trong nhóm Insert Shapes. Chọn một hình dạng mới từ menu drop-down.

Edit Shapes

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Sáu, 29/07/2022 14:33
4,36 👨 33.438
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft PowerPoint 2016