• Cách vẽ một đối tượng trong GIMP Cách vẽ một đối tượng trong GIMP
    Thỉnh thoảng người dùng thường muốn vẽ nguệch ngoạc một chút gì đó trong bất kỳ chương trình đồ họa nào. Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn đọc bắt đầu và giải thích một kỹ thuật chung về cách vẽ một vật trong GIMP.
  • Cách tạo hình ảnh bán trong suốt trong GIMP Cách tạo hình ảnh bán trong suốt trong GIMP
    GIMP có thể tạo hình ảnh bán trong suốt rất hiệu quả, đặc biệt khi người dùng muốn tạo logo doanh nghiệp. GIMP không khó sử dụng và quá trình tạo ảnh bán trong suốt này chỉ mất vài phút để thực hiện.