Cách xem danh sách Layers trong GIMP

Chương trình chỉnh sửa hình ảnh GIMP có bộ công cụ cho phép bạn tạo ra một ảnh duy nhất từ ​​một số hình ảnh xếp chồng lên nhau. Một công cụ trong bộ này là danh sách các layer của hình ảnh mà hộp thoại Layers hiển thị. Mỗi mục trong hộp thoại này đại diện cho một layer khác nhau trong hình ảnh. Vì các layer rất hữu ích trong việc quản lý hình ảnh, nên GIMP cung cấp một vài cách để bạn hiển thị danh sách Layers. Cũng như với nhiều lệnh khác trong GIMP, bạn có thể hiển thị danh sách Layers bằng phím tắt. Bạn cũng có thể gọi danh sách này với các lệnh menu.

Bước 1: Mở cửa sổ Layers

Có 3 cách để mở cửa sổ Layers.

Cách 1:

Mở cửa sổ Layers

Nhấp vào menu "Window", sau đó chọn "Recently Closed Docks". Nhấp vào "Layers" để hiển thị cửa sổ Layers. Tài liệu tham khảo về công cụ GIMP đề cập đến những hộp thoại, được gọi là các "Dock". "Dockable" có nghĩa là cửa sổ có thể được đặt hoặc gắn vào một cạnh của cửa sổ ứng dụng chính, chẳng hạn như cạnh phải hoặc trái.

Cách 2:

Nhấp vào Window > Dockable Dialogs > Layers để mở cửa sổ Layers. Đây là một cách khác để xem danh sách các layer trong hình ảnh.

Cách 3:

Nhấn và giữ phím tổ hợp phím Ctrl + L. Hộp thoại Layers xuất hiện. Đây là shortcut bàn phím để hiển thị danh sách các layer.

Bước 2:

Nhấp vào menu "Windows", sau đó nhấp vào menu con "Dockable Dialogs".

Bước 3:

Nhấp vào bất kỳ lệnh nào bên cạnh "Layers". Ví dụ, nhấp vào lệnh "Patterns" để hiển thị hộp thoại để chọn kiểu mẫu.

Chọn lệnh bên cạnh Layers

Bước 4:

Nhấp vào mũi tên nhỏ gần trên cùng bên phải của hộp thoại xuất hiện. GIMP hiển thị menu ngữ cảnh, một trong những mục này là "Add Tab". Lệnh Add Tab cho phép bạn thêm các hộp thoại khác, dưới dạng những bảng điều khiển, vào hộp thoại hiện có.

Bước 5:

Nhấp vào mục "Add Tab" để hiển thị các hộp thoại bạn có thể thêm vào nhóm đã chọn trong bước trước. Hộp thoại Layers sẽ xuất hiện trong danh sách này.

Bước 6:

Nhấp vào mục "Layers". GIMP thêm một tab mới vào phía trên bên trái của hộp thoại hiện tại. Nhấn vào tab này để xem danh sách các layer.

Bước 7:

Nhấp lại vào tab "Layers" mới, sau đó kéo chuột ra khỏi hộp thoại lưu trữ tab "Layers". Hộp thoại Layers sẽ tách ra và trở thành hộp thoại riêng biệt với hộp đã lưu trữ nó.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Chủ Nhật, 21/04/2019 09:28
44 👨 796
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ GIMP