Cách thêm Secure Delete vào menu ngữ cảnh Recycle Bin trong Windows 10

Recycle Bin cung cấp một nơi an toàn để tạm lưu trữ các file hoặc thư mục bị xóa. Khi bạn xóa bất kỳ cái nào trong số các mục này khỏi ổ cứng, Windows sẽ đặt nó vào Recycle Bin và biểu tượng Recycle Bin thay đổi từ trống thành đầy.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thêm Secure Delete vào menu ngữ cảnh Recycle Bin cho tất cả người dùng trong Windows 7, Windows 8 và Windows 10.

Lưu ý: Mặc dù bạn phải đăng nhập với quyền admin để thêm hoặc xóa menu ngữ cảnh, nhưng tất cả người dùng đều có thể sử dụng menu ngữ cảnh.

Lần đầu tiên bạn sử dụng menu ngữ cảnh, SDelete có thể nhắc bạn đồng ý với các điều khoản cấp phép trước khi tiếp tục. Bạn sẽ không thấy lời nhắc này sau đó nữa.

Thêm Secure Delete vào menu ngữ cảnh Recycle Bin

1. Tải xuống phiên bản SDelete mới nhất của Mark Russinovich từ Microsoft Sysiternals.

2. Lưu file SDelete.zip vào desktop.

3. Bỏ chặn file SDelete.zip đã tải xuống.

4. Mở file SDelete.zip.

5. Mở thư mục C:\Windows\System32 trong cửa sổ File Explorer (Win+E) riêng biệt.

6. Sao chép và dán (kéo và thả) file sdelete.exe từ SDelete.zip vào thư mục C:\Windows\System32.

Sao chép file sdelete.exe từ SDelete.zip
Sao chép file sdelete.exe từ SDelete.zip
Dán file vào thư mục C:\Windows\System32
Dán file vào thư mục C:\Windows\System32

7. Khi được nhắc, bấm vào Continue để phê duyệt.

Bấm Continue để phê duyệt
Bấm Continue để phê duyệt

8. Bây giờ, bạn có thể đóng các cửa sổ ZIP và File Explorer nếu muốn.

9. Tải file Add_Secure_Delete_to_Recycle_Bin_context_menu.reg.

10. Lưu file .reg vào desktop.

11. Nhấp đúp chuột vào file .reg đã tải xuống để hợp nhất nó.

12. Khi được nhắc, bấm vào Run > Yes (UAC) > Yes > OK để phê duyệt hợp nhất.

13. Bây giờ, bạn có thể xóa file .reg đã tải xuống nếu muốn.

Xóa Secure Delete khỏi menu ngữ cảnh Recycle Bin

Đây là thiết lập mặc định.

1. Tải file Remove_Secure_Delete_from_Recycle_Bin_context_menu.reg.

2. Lưu file .reg vào desktop.

3. Nhấp đúp chuột vào file .reg đã tải xuống để hợp nhất nó.

4. Khi được nhắc, bấm vào Run > Yes (UAC) > Yes > OK để phê duyệt hợp nhất.

5. Bây giờ, bạn có thể xóa file .reg đã tải xuống nếu muốn.

Thứ Tư, 05/08/2020 14:16
51 👨 375
0 Bình luận
Sắp xếp theo