Cách thêm hình ảnh vào câu hỏi, dùng hình ảnh làm câu trả lời trong Google Forms

Một bức ảnh đôi khi có thể biểu đạt ý nghĩ của một từ, câu, hoặc thậm chí cả đoạn văn bản dài. Trong Google Forms, bạn có thể sử dụng hình ảnh làm câu hỏi, hoặc để bổ trợ nghĩa cho câu hỏi. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện điều đó.

Dùng hình ảnh làm câu hỏi trong Google Forms

Tất cả các loại câu hỏi (ngoại trừ File Upload) trong Google Forms đều cung cấp tùy chọn cho phép bạn thêm hình ảnh minh họa. Vì vậy, bạn có thể thêm hình ảnh vào câu hỏi và yêu cầu người trả lời mô tả. Hoặc thêm một hình ảnh vào câu hỏi có nhiều đáp án và yêu cầu người trả lời mô tả chính xác.

Bạn có thể thêm hình ảnh trước, trong hoặc sau khi thiết lập câu hỏi. Trước tiên, hãy nhấp vào biểu tượng hình ảnh phía bên phải của trường văn bản nhập câu hỏi.

Nhấp vào biểu tượng hình ảnh

Định vị hình ảnh của bạn bằng cách sử dụng các tab ở đầu cửa sổ xuất hiện. Bạn có thể upload một hình ảnh có sẵn trong máy, sử dụng máy ảnh, nhập URL hoặc chọn một bức ảnh từ Google Photos, Drive, cũng như tìm kiếm hình ảnh trên Google.

Chọn hình ảnh

Khi hình ảnh đã được chèn trong câu hỏi, sẽ có một số tùy chọn hiện ra khi bạn nhấp vào ba dấu chấm ở trên cùng bên trái của nó.

Chấp vào ba dấu chấm ở trên cùng bên trái hình ảnh

Bạn có thể căn chỉnh, thêm chú thích, thay thế hoặc xóa hình ảnh. Chọn tùy chọn mà bạn muốn thực hiện.

Bạn có thể căn chỉnh, thêm chú thích, thay thế hoặc xóa hình ảnh

Sau khi chỉnh sửa, bạn có thể hoàn thành câu hỏi và nhấp vào biểu tượng Preview ở trên cùng bên phải để xem câu hỏi dưới góc độ của người trả lời.

Xem câu hỏi

Thêm hình ảnh làm tùy chọn câu trả lời trong Google Forms

Cùng với việc đặt câu hỏi dựa trên hình ảnh, bạn cũng có thể sử dụng hình ảnh làm tùy chọn trả lời cho các câu hỏi dạng chọn đáp án.

Trước tiên, bạn chọn kiểu câu hỏi. Sau đó di con trỏ qua câu trả lời đầu tiên và nhấp vào biểu tượng hình ảnh xuất hiện.

Nhấp vào biểu tượng hình ảnh

Định vị hình ảnh như được mô tả phía trên. Bạn có thể chọn ảnh từ máy tính, camera, URL, Ảnh, Drive hoặc tìm kiếm hình ảnh với Google.

Upload ảnh

Tiếp tục các bước tương tự cho những đáp án trả lời còn lại và hoàn thành câu hỏi.

Sau đó, bạn có thể nhấp vào biểu tượng xem trước để xem câu hỏi và câu trả lời sẽ trông như thế nào từ góc độ người trả lời.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Chủ Nhật, 31/10/2021 21:18
3,52 👨 7.575
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Ứng dụng khác