Cách thêm địa chỉ IP vào whitelist trong Universal Media Server trên Windows

Bạn cần chỉ cho phép một số thiết bị hoặc địa chỉ IP nhất định trong UMS? Đây là một cách đơn giản để đưa địa chỉ IP vào whitelist trong Universal Media Server trên Windows.

Cách thêm địa chỉ IP vào whitelist trong Universal Media Server (UMS)

1. Trước tiên, hãy mở Universal Media Server từ menu Start hoặc nhấp đúp vào biểu tượng trên màn hình.

Mở Universal Media Server từ menu Start
Mở Universal Media Server từ menu Start

2. Sau khi mở ứng dụng UMS, hãy chuyển đến tab "General Settings".

3. Trong tab này, nhập tất cả các địa chỉ IP bằng cách phân tách từng dấu phẩy trong trường "Use an IP filter (whitelist)".

Lưu ý quan trọng: Đừng quên nhập địa chỉ IP của thiết bị hiện tại, tức là địa chỉ IP của thiết bị đang chạy máy chủ UMS.

Ví dụ, bài viết muốn chỉ cho phép hai thiết bị. Vì vậy, tác giả đã nhập các địa chỉ IP đó (192.168.0.100, 192.168.0.101) cùng với địa chỉ IP của thiết bị đang chạy UMS (192.168.0.102). Do đó, có tổng số 3 địa chỉ IP.

Nhập tất cả các địa chỉ IP
Nhập tất cả các địa chỉ IP

3. Các thay đổi được lưu tự động. Khởi động lại UMS hoặc đóng và mở lại ứng dụng để áp dụng các thay đổi.

Nếu mọi thứ không có vấn đề gì, chỉ những thiết bị được đưa vào whitelist mới có thể truy cập và truyền phát nội dung media. Tất cả các thiết bị khác sẽ bị tự động từ chối truy cập.

Một lưu ý nhỏ

Như bạn có thể đoán, mặc dù cách tiếp cận này khá dễ dàng và cung cấp cho bạn một số quyền kiểm soát việc ai có thể truy cập vào media server, nhưng nó không hoàn hảo.

Chẳng hạn, nếu một thiết bị bạn không muốn truy cập UMS đang sử dụng địa chỉ IP được liệt kê trong whitelist, thì thiết bị đó có thể truy cập vào media server. Để tránh điều đó, hãy liên kết địa chỉ IP với địa chỉ MAC trong trang cài đặt router. Bằng cách đó, router sẽ gán cùng một địa chỉ IP cho thiết bị của bạn.

Thứ Sáu, 03/04/2020 12:35
51 👨 612
0 Bình luận
Sắp xếp theo