Cách thiết lập Azure Cloud Shell trên Windows Terminal

Trong Microsoft Azure, trải nghiệm Azure Cloud Shell cho phép bạn quản lý các tác vụ đối với dịch vụ đám mây, bằng cách sử dụng dòng lệnh (Bash hoặc PowerShell) một cách an toàn thông qua trình duyệt web.

Tuy nhiên, nếu muốn có trải nghiệm desktop cục bộ hơn, bạn cũng có thể truy cập Cloud Shell từ ứng dụng Windows Terminal trên Windows 10. Sau khi được cấu hình, bạn có thể lưu thông tin để đăng nhập liền mạch trong tương lai.

Trong hướng dẫn này, Quantrimang.com sẽ hướng dẫn bạn các bước để kết nối ứng dụng Windows Terminal với tài khoản Azure và sử dụng lệnh PowerShell để hoàn thành các tác vụ từ Windows 10.

Cách cấu hình Azure Cloud Shell trên Windows Terminal

Để kết nối Windows Terminal với Azure Cloud Shell, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở cổng thông tin web Azure.

2. Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập của bạn.

3. Mở trang Microsoft Azure.

4. Nhấp vào tùy chọn PowerShell.

Nhấp vào tùy chọn PowerShell
Nhấp vào tùy chọn PowerShell

5. Nhấp vào nút Create Storage (nếu có).

Nhấp vào nút Create Storage
Nhấp vào nút Create Storage

6. Mở Windows Terminal trên Windows 10.

7. Nhấp vào nút mũi tên xuống và chọn tùy chọn Azure Cloud Shell.

Chọn Azure Cloud Shell
Chọn Azure Cloud Shell

8. Sao chép mã kết nối Windows Terminal.

Sao chép mã kết nối Windows Terminal
Sao chép mã kết nối Windows Terminal

9. Xác nhận mã kết nối.

10. Mở trang Microsoft authentication.

Mở trang Microsoft authentication
Mở trang Microsoft authentication

11. Nhấp vào nút Next.

12. Chọn tài khoản Azure của bạn từ danh sách.

13. Nhấn phím Y để lưu cài đặt cho những lần đăng nhập trong tương lai trên ứng dụng Windows Terminal.

Nhấn phím Y để lưu cài đặt
Nhấn phím Y để lưu cài đặt

Khi đã hoàn thành các bước, bạn có thể bắt đầu sử dụng Windows Terminal trên Windows 10 để hoàn thành những tác vụ trên Azure bằng các lệnh PowerShell.

Thứ Sáu, 13/03/2020 08:17
52 👨 822
0 Bình luận
Sắp xếp theo