Cách bật/tắt Hyper-V Enhanced Session Mode trong Windows 10

Hyper-V cho phép chạy các hệ thống máy tính ảo hóa trên máy chủ vật lý. Các hệ thống ảo hóa này có thể được sử dụng và quản lý giống như những hệ thống máy tính vật lý, tuy nhiên chúng tồn tại trong một môi trường ảo hóa và bị cô lập.

Bạn có thể cấp cho máy ảo quyền truy cập vào tài nguyên cục bộ của máy tính, như ổ flash USB có thể tháo rời, khi sử dụng Virtual Connection Manager (VMConnect). Để thực hiện điều này, hãy bật Enhanced Session Mode trên Hyper-V host, sử dụng VMConnect để kết nối với máy ảo và trước khi kết nối, hãy chọn tài nguyên cục bộ mà bạn muốn sử dụng.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách bật hoặc tắt Hyper-V Enhanced Session Mode, áp dụng với tài khoản của bạn và/hoặc tất cả các tài khoản trong Windows 10.

Bật/tắt Enhanced Session Mode trong Hyper-V Settings

Áp dụng cho tất cả người dùng

1. Mở Hyper-V Manager.

2. Chọn Hyper-V host (ví dụ: "BRINK-DESKTOP") trong bảng điều khiển bên trái mà bạn muốn bật hoặc tắt Enhanced Session Mode và nhấp vào Hyper-V Settings trong phần Actions ở bên phải.

Nhấp vào Hyper-V Settings trong phần Actions ở bên phải
Nhấp vào Hyper-V Settings trong phần Actions ở bên phải

3. Nhấp vào Enhanced Session Mode Policy trong Server ở bên trái, chọn (để bật - mặc định) hoặc bỏ chọn (để tắt) tùy chọn Allow enhanced session mode ở bên phải, rồi nhấn OK.

Lưu ý: Nếu bật tùy chọn này, giờ đây người dùng sẽ có thể bật hoặc tắt Enhanced Session Mode cho tài khoản của họ (chi tiết có trong phần dưới).

Nhấp vào Enhanced Session Mode Policy trong Server
Nhấp vào Enhanced Session Mode Policy trong Server

4. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng Hyper-V Manager nếu muốn.

Áp dụng cho chỉ tài khoản của bạn

1. Mở Hyper-V Manager.

2. Chọn Hyper-V host (ví dụ: "BRINK-DESKTOP") trong bảng điều khiển bên trái mà bạn muốn bật hoặc tắt Enhanced Session Mode và nhấp vào Hyper-V Settings trong phần Actions ở bên phải.

3. Thực hiện bước 4 (để bật) hoặc bước 5 (để tắt) bên dưới, tùy thuộc vào những gì bạn muốn làm.

4. Để bật Hyper-V Enhanced Session Mode cho tài khoản của bạn:

A) Nếu chưa có, trước tiên bạn sẽ cần bật policy Hyper-V Enhanced Session Mode cho tất cả người dùng.

B) Nhấp vào Enhanced Session Mode trong User ở bên trái, chọn Allow enhanced session mode ở bên phải, nhấn OK và chuyển đến bước 6 bên dưới.

5. Để tắt Hyper-V Enhanced Session Mode chỉ cho tài khoản của bạn, hãy nhấn vào Enhanced Session Mode trong User bên trái, bỏ chọn Use enhanced session mode ở bên phải, nhấn OK và chuyển đến bước 6 bên dưới.

Bỏ chọn Use enhanced session mode ở bên phải
Bỏ chọn Use enhanced session mode ở bên phải

6. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng Hyper-V Manager nếu muốn.

Bật/tắt Enhanced Session Mode cho tất cả người dùng trong PowerShell

1. Mở PowerShell với quyền admin.

2. Thực hiện bước 3 (xem trạng thái), bước 4 (bật) hoặc bước 5 (tắt) bên dưới, tùy thuộc vào những gì bạn muốn làm.

3. Để xem trạng thái hiện tại của Hyper-V Enhanced Session Mode cho tất cả người dùng, sao chép và dán lệnh bên dưới vào PowerShell, nhấn Enter và chuyển đến bước 6 bên dưới.

Get-VMHost | fl -Property EnableEnhancedSessionMode
  • True = Bật (mặc định)
  • False = Tắt
Xem trạng thái hiện tại của Hyper-V Enhanced Session Mode cho tất cả người dùng
Xem trạng thái hiện tại của Hyper-V Enhanced Session Mode cho tất cả người dùng

4. Để bật Enhanced Session Mode cho tất cả người dùng, sao chép và dán lệnh bên dưới vào PowerShell và nhấn Enter.

Set-VMhost -EnableEnhancedSessionMode $True

Người dùng hiện có thể bật hoặc tắt Enhanced Session Mode cho tài khoản của họ.

Chuyển đến bước 6 bên dưới.

5. Để tắt Enhanced Session Mode cho tất cả người dùng, sao chép và dán lệnh bên dưới vào PowerShell, nhấn Enter và chuyển đến bước 6 bên dưới.

Set-VMhost -EnableEnhancedSessionMode $False

6. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng PowerShell nếu muốn.

Thứ Tư, 17/06/2020 13:55
52 👨 4.314
0 Bình luận
Sắp xếp theo