Cách bật/tắt tùy chọn App Badging cho tin nhắn và thông báo chưa đọc trong Windows 10

Liên kết điện thoại iPhone hoặc Android với PC cho phép bạn chuyển đổi liền mạch giữa thiết bị di động và máy tính.

Nếu bạn thiết lập để tin nhắn và thông báo từ điện thoại Android hiển thị trong ứng dụng Your Phone trên PC Windows 10, bạn có thể bật hoặc tắt tùy chọn hiển thị dấu hiệu (badge) cho các tin nhắn và thông báo chưa đọc từ điện thoại trong ứng dụng Your Phone và trên biểu tượng thanh tác vụ của Your Phone trong Windows 10.

Nếu bật tùy chọn App Badging cho ứng dụng Your Phone, bạn có thể chọn xóa dấu hiệu khi xem các mục chưa đọc, khi ứng dụng đang mở hoặc khi bạn xem danh mục đó.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách bật hoặc tắt hiển thị dấu hiệu cho các tin nhắn và thông báo chưa đọc từ điện thoại trên ứng dụng Your Phone và biểu tượng trên thanh tác vụ trong Windows 10.

Một số lưu ý

Nếu tắt tùy chọn Show badges on taskbar buttons trong Windows 10, bạn sẽ không thấy dấu hiệu trên biểu tượng thanh tác vụ của ứng dụng Your Phone, ngay cả khi tùy chọn App Badging được bật theo hướng dẫn này.

Nếu bạn bật tùy chọn Use small taskbar buttons trong Windows 10, thì Show badges on taskbar buttons cũng sẽ bị vô hiệu hóa cùng với các dấu hiệu trên biểu tượng trên thanh tác vụ của ứng dụng Your Phone.

Nếu tắt Badge on taskbar cho các tin nhắn trong cài đặt ứng dụng Your Phone, bạn sẽ không thấy dấu hiệu cho tin nhắn trên biểu tượng thanh tác vụ của ứng dụng Your Phone, ngay cả khi bật tùy chọn App Badging theo hướng dẫn này.

Bật/tắt App Badging cho tin nhắn và thông báo chưa đọc trong Windows 10

Đây là cách thực hiện:

1. Mở ứng dụng Your Phone trên PC Windows 10.

2. Nhấp vào biểu tượng Settings (hình bánh răng) trong cửa sổ bên trái của ứng dụng Your Phone

3. Thực hiện bước 4 (để bật) hoặc bước 5 (để tắt) bên dưới, tùy thuộc vào những gì bạn muốn.

4. Để bật App Badging cho ứng dụng Your Phone:

A) Bật tùy chọn App Badging ở bên phải.

B) Chọn Clear when I view unread items, Clear when the app is open, or Clear when I view the category of items trong menu drop-down tùy thuộc vào những gì bạn muốn và chuyển sang bước 6.

Bật App Badging cho ứng dụng Your Phone
Bật App Badging cho ứng dụng Your Phone

5. Để tắt App Badging cho ứng dụng Your Phone, tắt App badging ở bên phải và chuyển sang bước 6.

Tắt App Badging cho ứng dụng Your Phone
Tắt App Badging cho ứng dụng Your Phone

6. Bây giờ, bạn có thể đóng ứng dụng Your Phone nếu muốn.

Chủ Nhật, 10/05/2020 07:08
52 👨 509
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10