Cách tạo torrent magnet link với info hash

Nếu bạn có info hash của một torrent, bạn có thể dễ dàng tạo một torrent magnet link với info hash đó. Đây là cách bạn có thể thực hiện điều đó.

Cách xem nội dung file torrent

Có hai cách chính để tải xuống file torrent. Đầu tiên, bạn có thể tải xuống file ".torrent" và sau đó mở nó bằng ứng dụng torrent. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng magnet link với ứng dụng torrent để tải xuống file torrent. Lợi ích của việc sử dụng magnet link là bạn không phải tải xuống file .torrent bổ sung. Bạn chỉ cần nhấp vào magnet link để tải xuống nội dung của file torrent. Tất cả thông tin cần thiết để tải xuống file torrent được mã hóa trực tiếp vào magnet link.

Mặc dù magnet link có lợi ích lớn như vậy, nhưng một số trang web tải xuống có thể không cung cấp chúng hoặc khóa các file ".torrent" thực sự đằng sau tài khoản người dùng hoặc yêu cầu trả phí. Trong những trường hợp đó, bạn có thể sử dụng info hash của torrent để tạo magnet link. Sau đó, bạn có thể sử dụng magnet link này để tải xuống nội dung torrent.

Trong trường hợp bạn chưa biết, info hash là hash SHA1 của một torrent chứa tất cả các chi tiết được yêu cầu, như đường dẫn, độ dài, các phần, độ dài mỗi phần, v.v...

Vì vậy, không cần phải dài dòng thêm nữa, hãy để Quantrimang chỉ cho bạn có thể tạo magnet link với torrent hash.

Tạo magnet link với torrent info hash

Để tạo magnet link với info hash, bạn có thể sử dụng định dạng bên dưới. Chỉ cần thay thế "INFO_HASH" trong liên kết bên dưới bằng info hash của file torrent bạn muốn và "TORRENT_NAME" bằng tên file torrent thực tế.

Trong trường hợp bạn đang thắc mắc, magnet link bên dưới cũng chứa các tracker cơ bản. Nếu muốn thêm nhiều tracker hơn hoặc xóa những tracker hiện có, bạn có thể làm điều đó trực tiếp từ torrent client của mình.

magnet:?xt=urn:btih:INFO_HASH&dn=TORRENT_NAME&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.openbittorrent.com%3A80&tr=udp%3A%2F%2Fopentor.org%3A2710&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.ccc.de%3A80&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.blackunicorn.xyz%3A6969&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.coppersurfer.tk%3A6969&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.leechers-paradise.org%3A6969

Nếu bạn đang muốn thêm nhiều torrent tracker vào magnet link để có tốc độ download và upload tốt hơn, bạn nên thử trang web này:

https://www.hashtomagnet.com/

Trong trang web trên, nhập torrent hash vào trường đầu tiên, nhập tên cho torrent vào trường thứ hai và nhấn nút "Generate". Nó sẽ ngay lập tức tạo ra magnet link với một loạt các tracker.

Tạo magnet link với torrent info hash
Tạo magnet link với torrent info hash
Thứ Ba, 01/12/2020 08:10
54 👨 771
0 Bình luận
Sắp xếp theo