90+ phím tắt Google Docs cho Windows và Mac

Nếu bạn sử dụng Google Docs hàng ngày trên máy tính của mình thì bạn bắt buộc phải tìm hiểu các phím tắt của ứng dụng này để tăng năng suất. Cho dù bạn muốn định dạng văn bản, kiểm tra số từ hay thêm nội dung media, Google Docs đều có một bộ phím tắt tuyệt vời để thực hiện hầu hết mọi việc mà không cần chuột.

Để giúp bạn, Quantrimang.com đã biên soạn danh sách các phím tắt Google Docs tốt nhất cho Windows và Mac.

Những phím tắt Google Docs

Hành động

Phím tắt cho Windows

Phím tắt cho Mac

Chỉnh sửa tài liệu

Sao chép lựa chọn

Ctrl + C

Cmd + C

Dán mục đã sao chép

Ctrl + V

Cmd + V

Cắt vùng chọn

Ctrl + X

Cmd + X

Hoàn tác các thay đổi

Ctrl + Z

Cmd + Z

Thực hiện lại các thay đổi

Ctrl + Shift + Z

Cmd + Shift + Z

Mở một file

Ctrl + O

Cmd + O

Đóng các hộp thoại đang mở

Escape

Escape

Xóa một từ

Ctrl + Backspace

Cmd + Backspace

Xem số từ

Ctrl + Shift + C

Cmd + Shift + C

Chèn link

Ctrl + K

Cmd + K

Chèn dấu ngắt trang

Ctrl + Enter

Cmd + Return

Tìm trong văn bản

Ctrl + F

Cmd + F

Tìm và thay thế

Ctrl + H

Cmd + H

Xem menu ngữ cảnh (hành động nhấp chuột phải)

Ctrl + Shift + \

Cmd + Shift + \

Định dạng văn bản

In đậm văn bản đã chọn

Ctrl + B

Cmd + B

In nghiêng văn bản đã chọn

Ctrl + I

Cmd + I

Gạch chân văn bản đã chọn

Ctrl + U

Cmd + U

Dán văn bản plain text mà không cần định dạng

Ctrl + Shift + V

Cmd + Shift + V

Căn trái văn bản

Ctrl + Shift + L

Cmd + Shift + L

Căn giữa văn bản

Ctrl + Shift + E

Cmd + Shift + E

Căn phải văn bản

Ctrl + Shift + R

Cmd + Shift + R

Điều chỉnh văn bản

Ctrl + Shift + J

Cmd + Shift + J

Sao chép định dạng

Ctrl + Alt + C

Cmd + Option + C

Dán định dạng

Ctrl + Alt + V

Cmd + Option + V

Xóa định dạng

Ctrl + \

Cmd + \

Gạch ngang văn bản

Alt + Shift + 5

Option + Shift + 5

Đưa văn bản nội dung trở lại bình thường

Ctrl + Alt + 0

Cmd + Option +0

Heading H1-H6

Ctrl + Alt + [1-6]

Cmd + Option + [1-6]

Thêm danh sách đánh số

Ctrl + Shift + 7

Cmd + Shift + 7

Thêm danh sách có dấu đầu dòng

Ctrl + Shift + 8

Cmd + Shift + 8

Thêm checklist

Ctrl + Shift + 9

Cmd + Shift + 9

Lựa chọn văn bản

Chọn tất cả văn bản

Ctrl + A

Cmd + A

Bỏ chọn tất cả

Ctrl + Alt (giữ), nhấn U rồi nhấn A

Cmd + Option (giữ), nhấn U rồi nhấn A

Mở rộng lựa chọn văn bản thêm một từ

Ctrl + Shift + Mũi tên trái/phải

Cmd + Shift + Mũi tên trái/phải

Mở rộng lựa chọn văn bản thêm một dòng

Shift + Mũi tên lên/xuống

Shift + Mũi tên lên/xuống

Mở rộng lựa chọn văn bản đến đầu dòng

Shift + Home

Shift + Fn + Mũi tên trái

Mở rộng lựa chọn văn bản thêm một đoạn

Ctrl + Shift + Mũi tên lên/xuống

Option + Shift + Mũi tên lên/xuống

Mở rộng lựa chọn văn bản đến cuối dòng

Shift + End

Shift + Fn + Mũi tên phải

Mở rộng lựa chọn văn bản đến đầu tài liệu

Ctrl + Shift + Home

Cmd + Shift + Mũi tên lên

Mở rộng lựa chọn văn bản đến cuối tài liệu

Ctrl + Shift + End

Cmd + Shift + Mũi tên xuống

Chọn nhiều phần văn bản

Ctrl + Alt + Shift + Mũi tên trái/phải

Ctrl + Cmd + Shift + Mũi tên trái/phải

Chọn mục danh sách hiện tại

Ctrl + Alt + Shift (giữ), nhấn E rồi nhấn I

Ctrl + Cmd + Shift (giữ), nhấn E rồi nhấn I

Chọn tất cả các mục danh sách ở cấp độ hiện tại

Ctrl + Alt + Shift (giữ), nhấn E rồi O

Ctrl + Cmd + Shift (giữ), nhấn E rồi O

Ngữ pháp và Chính tả

Mở công cụ chính tả/ngữ pháp

Ctrl + Alt + X

Cmd + Option + X

Chuyển sang lỗi chính tả tiếp theo

Ctrl + '

Cmd + '

Di chuyển đến lỗi chính tả trước đó

Ctrl + ;

Cmd + ;

Mở từ điển

Ctrl + Shift + Y

Cmd + Shift + Y

Nhận xét

Chèn nhận xét

Ctrl + Alt + M

Cmd + Option + M

Trả lời bình luận hiện tại

R

R

Chuyển đến bình luận tiếp theo

J

J

Di chuyển đến bình luận trước đó

K

K

Giải quyết bình luận hiện tại

E

E

Thoát khỏi bình luận hiện tại

U

U

Media và bản vẽ

Thêm văn bản thay thế vào hình ảnh

Ctrl + Alt + Y

Cmd + Option + Y

Thay đổi kích thước media thành lớn hơn

Ctrl + Alt + K

Cmd + Option + K

Thay đổi kích thước media thành nhỏ hơn

Ctrl + Alt + J

Cmd + Option + J

Thay đổi kích thước media thành lớn hơn theo chiều ngang

Ctrl + Alt + B

Cmd + Option + B

Thay đổi kích thước media thành lớn hơn theo chiều dọc

Ctrl + Alt + I

Cmd + Option + I

Thay đổi kích thước media thành nhỏ hơn theo chiều ngang

Ctrl + Alt + W

Cmd + Option + W

Thay đổi kích thước media thành nhỏ hơn theo chiều dọc

Ctrl + Alt + Q

Cmd + Option + Q

Xoay media theo chiều kim đồng hồ 15°

Alt + Mũi tên trái

Option + Mũi tên trái

Xoay media ngược chiều kim đồng hồ 15°

Alt + Mũi tên phải

Option + Mũi tên phải

Xoay media theo chiều kim đồng hồ 1°

Alt + Shift + Mũi tên phải

Option + Shift + Mũi tên phải

Xoay media ngược chiều kim đồng hồ 1°

Alt + Shift + Mũi tên trái

Option + Shift + Mũi tên trái

Điều hướng bảng

Di chuyển về đầu bảng

Ctrl + Alt + Shift (giữ), nhấn T rồi S

Ctrl + Cmd + Shift (giữ), nhấn T rồi S

Di chuyển đến cuối bảng

Ctrl + Alt + Shift (giữ), nhấn T rồi D

Ctrl + Cmd + Shift (giữ), nhấn T rồi D

Di chuyển đến cột đầu bảng

Ctrl + Alt + Shift (giữ), nhấn T rồi I

Ctrl + Cmd + Shift (giữ), nhấn T rồi nhấn I

Di chuyển đến cuối cột trong bảng

Ctrl + Alt + Shift (giữ), nhấn T rồi K

Ctrl + Cmd + Shift (giữ), nhấn T rồi K

Di chuyển đến cột bảng tiếp theo

Ctrl + Alt + Shift (giữ), nhấn T rồi B

Ctrl + Cmd + Shift (giữ), nhấn T rồi B

Di chuyển đến cột bảng trước

Ctrl + Alt + Shift (giữ), nhấn T rồi V

Ctrl + Cmd + Shift (giữ), nhấn T rồi V

Di chuyển về đầu hàng của bảng

Ctrl + Alt + Shift (giữ), nhấn T rồi J

Ctrl + Cmd + Shift (giữ), nhấn T rồi J

Di chuyển đến cuối hàng của bảng

Ctrl + Alt + Shift (giữ), nhấn T rồi L

Ctrl + Cmd + Shift (giữ), nhấn T rồi L

Di chuyển đến hàng bảng tiếp theo

Ctrl + Alt + Shift (giữ), nhấn T rồi M

Ctrl + Cmd + Shift (giữ), nhấn T rồi M

Di chuyển đến hàng bảng trước đó

Ctrl + Alt + Shift (giữ), nhấn T rồi G

Ctrl + Cmd + Shift (giữ), nhấn T rồi G

Thoát khỏi bảng

Ctrl + Alt + Shift (giữ), nhấn T rồi E

Ctrl + Cmd + Shift (giữ), nhấn T rồi E

Chuyển sang bảng tiếp theo

Ctrl + Alt + Shift (giữ), nhấn N rồi T

Ctrl + Cmd + Shift (giữ), nhấn N rồi T

Di chuyển đến bảng trước

Ctrl + Alt + Shift (giữ), nhấn P rồi T

Ctrl + Cmd + Shift (giữ), nhấn P rồi T

Menu

Mở menu File

Alt + F (Chrome) / Alt + Shift + F (Các trình duyệt khác)

Ctrl + Option + F

Mở menu Edit

Alt + E (Chrome) / Alt + Shift + E (Các trình duyệt khác)

Ctrl + Option + E

Mở menu View

Alt + V (Chrome) / Alt + Shift + E (Các trình duyệt khác)

Ctrl + Option + V

Vào menu Tools (chỉ hoạt động khi bật hỗ trợ trình đọc màn hình)

Ctrl + Alt + Shift + K

Cmd + Option + Shift + K

Mở menu Insert

Alt + I (Chrome) / Alt + Shift + I (Các trình duyệt khác)

Ctrl + Option + I

Mở menu Format

Alt + O (Chrome) / Alt + Shift + O (Các trình duyệt khác)

Ctrl + Option + O

Mở menu Tools

Alt + T (Chrome) / Alt + Shift + T (Các trình duyệt khác)

Ctrl + Option + T

Mở menu Help

Alt + H (Chrome) / Alt + Shift + H (Các trình duyệt khác)

Ctrl + Option + H

Mở menu Accessibility

Alt + A (Chrome) / Alt + Shift + A (Các trình duyệt khác)

Ctrl + Option + A

Các công cụ và điều hướng

Khởi chạy tính năng nhập bằng giọng nói

Ctrl + Shift + S

Cmd + Shift + S

Mở lịch sử sửa đổi

Ctrl + Alt + Shift + H

Cmd + Option + Shift + H

Khởi chạy công cụ Explorer

Ctrl + Alt + Shift + I

Cmd + Option + Shift + I

Di chuyển tiêu điểm ra khỏi vùng chỉnh sửa/văn bản tài liệu

Ctrl + Alt + Shift + M

Cmd + Option + Shift + M

Xem thông tin nhóm

Alt + Mũi tên phải

Option + Mũi tên phải

Thứ Hai, 09/10/2023 11:42
55 👨 9.035
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Google Docs