Phím tắt hữu ích cho Google Docs

Quản Trị Mạng - Google Docs là ứng dụng trực tuyến giúp soạn thảo, biên tập, quản lý và chia sẻ văn bản mạnh mẽ của Google. Nó tương tự Microsoft Word, nhưng lại không quá phức tạp như phiên bản Microsoft Word 2013 mới nên người dùng không cần phải tốn nhiều thời gian để làm quen.

Phím tắt hữu ích cho Google Docs

Cũng giống như nhiều ứng dụng khác của Google, Google Docs được kiểm tra rất kỹ trước khi phát hành. Kết quả là nó đã trở thành ứng dụng tốt nhất trong việc quản lý tài liệu trực tuyến và giúp tiết kiệm thời gian cho người dùng. Sau đây là một số phím tắt hữu ích giúp bạn dễ dàng làm chủ Google Docs hơn.

Phím tắt hữu ích cho Google Docs

Phím tắt cho các thao tác chung:

Thao tác chung

Phím tắt

Chọn tất cả

Ctrl + A

Sao chép

Ctrl + C

CắtCtrl + X

Dán

Ctrl + V

Quay trở lại

Ctrl + Z

Thực hiện lại

Ctrl + Shift + Z

In

Ctrl + P

Chèn hoặc chỉnh sửa liên kết

Ctrl + K

Mở liên kết

Alt + Enter

Hiển thị phím tắt bàn phím

Ctrl + /

Lưu

Ctrl + S

Phím tắt định dạng văn bản:

Định dạng văn bản

Phím tắt

In đậm

Ctrl + B

In nghiêng

Ctrl + I

Gạch chân

Ctrl + U

Gạch ngang

Alt + Shift + 5

Chỉ số trên

Ctrl +.

Chỉ số dưới

Ctrl +,

Sao chép định dạng

Ctrl + Alt + C

Dán định dạng

Ctrl + Alt + V

Xóa định dạng

Ctrl + \

Phím tắt giúp chỉnh sửa và định dạng đoạn văn:

Chỉnh sửa và định dạng đoạn văn

Phím tắt

Tăng đoạn thụt đầu dòng

Tab

Giảm đoạn thụt đầu dòng

Shift + Tab

Xóa định dạng, để định dạng trở về chế độ mặc định

Ctrl + Alt + 0

Tạo định dạng cho các đề mục, tạo Headding (giúp tạo mục lục tự động)

Ctrl + Alt + [1-6]

Căn lề trái

Ctrl + Shift + L

Căn lề giữa

Ctrl + Shift + E

Căn lề phải

Ctrl + Shift + R

Căn hai bên lề

Ctrl + Shift + J

Đánh số thứ tự tự động

Ctrl + Shift + 7

Tạo gạch đầu dòng tự động

Ctrl + Shift + 8

Lựa chọn (bôi đen) đoạn lên trên/xuống dưới

Alt + Shift + mũi tên lên/xuống

Phím tắt giúp chỉnh sửa và truy cập bình luận và chú thích:

Chỉnh sửa và truy cập bình luận và chú thích

Phím tắt

Chèn bình luận

Ctrl + Alt + M

Mở chủ đề thảo luận

Ctrl + Alt + Shift + A

Nhập lời nhận xét hiện tạiGiữ Ctrl + Alt, nhấn E sau đó nhấn C

Chuyển sang bình luận kế tiếp

Giữ Ctrl + Alt, nhấn N sau đó nhấn C

Chuyển về bình luận trước

Giữ Ctrl + Alt, nhấn P sau đó nhấn C

Chèn chú thích

Ctrl + Alt + F

Nhập chú thích hiện tại

Giữ Ctrl + Alt, nhấn E sau đó nhấn F

Chuyển sang chú thích tiếp theo

Giữ Ctrl + Alt, nhấn N sau đó nhấn F

Chuyển về chú thích trước

Giữ Ctrl + Alt, nhấn P sau đó nhấn F

Phím tắt về tính năng của ứng dụng:

Tính năng ứng dụng

Phím tắt

Tìm kiếm

Ctrl + F

Tìm lại

Ctrl + G

Tìm trở về trướcCtrl + Shift + G

Tìm và thay thế

Ctrl + H

Mở lịch sử sửa đổi

Ctrl + Alt + Shift + G

Mở công cụ tìm kiếm

Ctrl + Alt + Shift + I

Định nghĩa từ đã chọn

Ctrl + Shift + Y

Đếm số từ

Ctrl + Shift + C

Chuyển sang chế độ Input

Ctrl + Shift + K

Phím tắt hướng dẫn mở Menu:

Mở Menu

Phím tắt

Tìm kiếm menu

Alt + /

Menu ngữ cảnh (nhấn chuột phải)

Ctrl + Shift + \

Mở menu File

Trong Google Chrome: Alt + F
Các trình duyệt khác: Alt + Shift + F

Mở menu Edit

Trong Google Chrome: Alt + E
Các trình duyệt khác: Alt + Shift + E

Mở menu View

Trong Google Chrome: Alt + V
Các trình duyệt khác: Alt + Shift + V

Mở menu Insert

Trong Google Chrome: Alt + I
Các trình duyệt khác: Alt + Shift + I

Mở menu Format

Trong Google Chrome: Alt + O
Các trình duyệt khác: Alt + Shift + O

Mở menu Tools

Trong Google Chrome: Alt + T
Các trình duyệt khác: Alt + Shift + T

Mở meu Table

Trong Google Chrome: Alt + B
Các trình duyệt khác: Alt + Shift + B

Mở menu Help

Trong Google Chrome: Alt + H
Các trình duyệt khác: Alt + Shift + H

Mở menu Input Tools

Ctrl + Alt + Shift + K

Hiển thị menu ngữ cảnh của trình duyệt

Shift + bấm chuột phải

Phím tắt hướng dẫn di chuyển xung quanh tài liệu:

Di chuyển xung quanh tài liệu

Phím tắt

Mở header

Giữ Ctrl + Alt, nhấn O sau đó nhấn H

Mở footer

Giữ Ctrl + Alt, nhấn O sau đó nhấn F

Di chuyển header kế tiếpGiữ Ctrl + Alt, nhấn N sau đó nhấn H

Di chuyển header trước đó

Giữ Ctrl + Alt, nhấn P sau đó nhấn H

Di chuyển header kế tiếp [1-6]

Giữ Ctrl + Alt, nhấn N sau đó nhấn [1-6]

Di chuyển header trước đó [1-6]

Giữ Ctrl + Alt, nhấn P sau đó nhấn [1-6]

Di chuyển media kế tiếp (ảnh hoặc bản vẽ)

Giữ Ctrl + Alt, nhấn N sau đó nhấn G

Di chuyển media trước đó (ảnh hoặc bản vẽ)

Giữ Ctrl + Alt, nhấn P sau đó nhấn G

Di chuyển danh sách kế tiếp

Giữ Ctrl + Alt, nhấn N sau đó nhấn O

Di chuyển danh sách trước đó

Giữ Ctrl + Alt, nhấn P sau đó nhấn O

Di chuyển đến mục kế tiếp trong danh sách hiện tại

Giữ Ctrl + Alt, nhấn N sau đó nhấn I

Di chuyển đến mục trước đó trong danh sách hiện tại

Giữ Ctrl + Alt, nhấn P sau đó nhấn I

Di chuyển đến liên kết kế tiếp

Giữ Ctrl + Alt, nhấn N sau đó nhấn L

Di chuyển đến liên kết trước đóGiữ Ctrl + Alt, nhấn P sau đó nhấn L
Di chuyển đến lỗi chính tả kế tiếpCtrl +;
Di chuyển đến lỗi chính tả trước đóCtrl + [

Phím tắt hướng dẫn di chuyển trong một bảng:

Di chuyển trong một bảng

Phím tắt

Di chuyển đến đầu bảng

Giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T sau đó nhấn S

Di chuyển đến cuối bảng

Giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T sau đó nhấn D

Chuyển sang bảng kế tiếpGiữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn N sau đó nhấn T

Chuyển sang bảng trước đó

Giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn P sau đó nhấn T

Di chuyển đến cột đầu tiên của bảng

Giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T sau đó nhấn I

Di chuyển đến cột cuối cùng của bảng

Giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T sau đó nhấn K

Di chuyển đến cột kế tiếp của bảng

Giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T sau đó nhấn B

Di chuyển đến cột phía trước của bảng

Giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T sau đó nhấn V

Di chuyển đến hàng đầu tiên của bảng

Giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T sau đó nhấn J

Di chuyển đến hàng cuối cùng của bảng

Giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T sau đó nhấn N

Di chuyển đến hàng kế tiếp của bảng

Giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T sau đó nhấn M

Di chuyển đến hàng phía trước của bảng

Giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T sau đó nhấn G

Thoát khỏi bảng

Giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T sau đó nhấn E

Vị trí con trỏ:

Vị trí con trỏ

Phím tắt

Trở lại vị trí con trỏ

Esc

Di chuyển vị trí con trỏ lên popup (cho các link, bookmark và ảnh)

Giữ Ctrl + Alt, nhấn E sau đó nhấn P

Di chuyển lên đầu ứng dụngCtrl + Alt + Shift + M

Chat

Shift + Esc

Vị trí con trỏ có chứa trang web

Ctrl + Shift + Esc

Đọc text trên màn hình:

Đọc text trên màn hình

Phím tắt

Kích hoạt chế độ đọc text trên màn hình

Alt + Shift + ~

Đọc phần text được lựa chọn

Ctrl + Alt + X

Thông báo vị trí hiện tại của con trỏGiữ Ctrl + Alt, nhấn A sau đó nhấn L

Thông báo định dạng text ở vị trí con trỏ

Giữ Ctrl + Alt, nhấn A sau đó nhấn S

Đọc phần header của cột và dòng trong bảng

Giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T sau đó nhấn H

Đọc vị trí ô trong bảng

Giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T sau đó nhấn N

Đọc phần header của dòng trong bảng

Giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T sau đó nhấn R

Đọc phần header của cột trong bảng

Giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T sau đó nhấn C

Thứ Năm, 25/06/2020 16:39
53 👨 8.477
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Google Docs