Sự khác biệt giữa Switch và Gateway

Trong bài viết hôm nay, hãy cùng Quantrimang tìm hiểu về switch, gateway và sự khác biệt giữa chúng!

1. Switch

Switch là một bridge đa cổng với buffer, cùng một thiết kế có thể tăng hiệu quả và hiệu suất của nó. Switch là một thiết bị lớp liên kết dữ liệu. Switch có thể thực hiện kiểm tra lỗi trước khi chuyển tiếp dữ liệu, điều này làm cho switch rất hữu ích, vì nó không chuyển tiếp các gói có lỗi, mà chỉ chuyển tiếp những gói tốt một cách chọn lọc đến đúng cổng. Nói cách khác, switch phân chia collision domain (miền xung đột) của các host.

Switch
Switch

2. Gateway

Gateway là một con đường để kết nối hai mạng với nhau, có thể hoạt động trên các mô hình mạng khác nhau. Về cơ bản, nó hoạt động như những tác nhân truyền tin giữa các hệ thống lấy dữ liệu từ một hệ thống này, biên dịch và truyền nó đến hệ thống khác. Gateway còn được gọi là bộ chuyển đổi giao thức. Nó có thể hoạt động ở bất kỳ lớp mạng nào và phức tạp hơn switch.

Gateway
Gateway

3. Sự khác biệt giữa Switch và Gateway

SWITCHGATEWAY
Switch hoạt động như một bridge đa cổng giữa các mạng.Gateway hoạt động như một con đường nằm giữa hai mạng.
Switch hoạt động trong lớp liên kết dữ liệu.Gateway hoạt động trong tất cả các lớp mạng.
Switch thực hiện kiểm tra lỗi trước khi chuyển tiếp gói tin.Gateway không thực hiện kiểm tra lỗi.
Switch không hoạt động như bộ chuyển đổi giao thức.Gateway hoạt động như bộ chuyển đổi giao thức.
Tính năng lọc gói được cung cấp trong switch.Tính năng lọc gói được cung cấp trong gateway.
Switch không phức tạp lắm.Gateway phức tạp hơn switch.
Switch kết nối các thiết bị hoạt động trên cùng một mô hình mạng.Gateway kết nối hai mạng hoạt động trên các mô hình khác nhau.
Định dạng của gói không bị thay đổi.Định dạng của gói bị thay đổi.
Thứ Năm, 31/12/2020 17:32
52 👨 2.503
0 Bình luận
Sắp xếp theo